Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden

Random header image... Refresh for more!
alles over de viagra nederland oorsprong van cialis nederland de ziekte

Aankondiging voorlopig programma Open Dag 2017

tveLogo HK BlaricumDe Stichting Tussen Vecht en Eem organiseert in samenwerking met de Historische Kring Blaricum die dit jaar 35 jaar bestaat

 Open Dag Kunst in Blaricum,
Kunstenaars en architecten in de 20e eeuw
Zaterdag 13 mei 2017

Ochtendprogramma St Vitusgebouw, Kerklaan 10 Blaricum
09.30 uur       Ontvangst en koffie
10.00 uur       Opening door Jan Vollers, voorzitter van Tussen Vecht en Eem
Welkomsttoespraak door Joan de Zwart- Bloch, burgemeester van  Blaricum

10.20 uur       Lezing van Lien Heyting, auteur van De wereld in een dorp over: Blaricumse Kunstenaars en De Stijl
Lezing van Diana Kostman, kunsthistorica: Van Hynckes tot Ten Hoope

12.00 uur       Gemeentehuis, Kerklaan 16 Blaricum
Jacob Bogaart speelt uit 7 “Proeven van Stijlkunst” drie delen voor piano van Jakob van Domselaer

12.30 uur       Einde ochtendprogramma

Lunch St Vitusgebouw, Kerklaan 10 Blaricum

Middagprogramma met drie excursies (vanaf 13.30 uur):
A. Dorpswandeling langs kunstenaarswoningen en ateliers in beheer van de Dooyewaard stichting met gids

B. Huifkartocht kunstenaars en architectuur (maximaal 20 deelnemers, op volgorde van aanmelding)
C. Wandeling langs Blaricumse architectuur, o.a. Rietveldhuis, Schönehuis met gids

Slot:   St Vitusgebouw, Kerklaan 10 Blaricum
16.00- 17.00    Afsluiting

Inlichtingen bij de penningmeester van TVE, mw. Iny Hoogendijk, Rostocklaan 7, 1404 AD BUSSUM. Aanmelden kan via de website www.tussenvechteneem.nl/open-dag/
Kosten voor de hele dag (inclusief lunch + 2 consumptiebonnen): € 35  voor donateurs TVE en leden van de HK Blaricum, € 45 voor overige geïnteresseerden

februari 13, 2017  

Lezing 21 maart 2017

HOE NAARDEN STAD WERD EN DE VERHOUDING STAD-GOOISE DORPEN ca. 1200 -1500

door Henk Michielse

In de veertiende eeuw werd Naarden – de centrale plaats van Naerdincklant die in de historische bronnen al genoemd werd in de negende eeuw – verheven tot stad.
Hoe ging dat in zijn werk? Wat maakte in de Middeleeuwen een woonplaats tot stad en hoe verliep dat bij Naarden? Groeide Naarden van zelf uit tot stad of werd de stad bewust gepland? En wat voor stad was Naarden dan en waar leefden de Naarders van? En tenslotte: hoe gingen de stad en de dorpen in Stad en Lande van Gooiland met elkaar om en in het bijzonder: hoe liep het tussen Naarden en Bussum?
Op al deze vragen zal dr. Henk Michielse in gaan, kort nadat Naarden na bijna 700 jaar zijn eigen bestuur net verloren heeft. Het wordt geen grafrede, maar liever een loflied op deze levende stad.

Datum en plaats: De lezing wordt gehouden op dinsdag 21 maart 2017 in de Antoniushof, Lange Heul 32, Bussum.

Tijdstip:

Jacob van Deventer

Jacob van Deventer

14.30-16.00 uur, met koffie/thee-pauze.

De lezing is gratis toegankelijk.

februari 12, 2017  

Dialectenmiddag in Huizen

DINH , de werkgroep Dialecten in Noord-Holland,
organiseert op 25 maart 2017 een DIALECTENMIDDAG in Huizen,
Het betreft dialecten uit heel Noord-Holland en één uit Utrecht.

 Dialectenmiddag in Huizen

 

februari 1, 2017  

Leergang Gooi-o-logie voorjaar 2017

tvevriennaardivn

Buitenplaatsen en villaparken tussen Vecht en Eem
Tussen Vecht en Eem heeft in samenwerking met de Vrienden van het Gooi, de AWN Naerdincklant, de Stichting Omgevingseducatie, het GNR en IVN – weer een bijzondere thema-leergang gooiologie georganiseerd, die wordt aangeboden via Volksuniversiteit Het Gooi.
Tot het belangrijkste historisch erfgoed van het Gooi en ommelanden behoren ook de zeventiende-eeuwse buitenplaatsen in ‘s-Graveland en langs de Vecht en de Angstel en de negentiende-eeuwse villaparken in Baarn, Bussum en Hilversum.
In een drietal lessen wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van buitenplaatsen, landgoederen en villaparken tussen Vecht en Eem, op de architectuur en bewoningsgeschiedenis, evenals op de tuingeschiedenis van de buitenplaatsen en het beheer.
(Lees verder)

januari 3, 2017  

Historisch Café

 historisch-cafe-naarden

Dinsdag 17 januari 2017, aanvang 20 uur

in het Weegschaalmuseum (Turfpoortstraat 27, Naarden-Vesting): gewijzigde locatie!

MOKUM OP HET ZAND

DOOR

 GERARD HOOGENDIJK

(Lees verder)

januari 2, 2017