Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden

Random header image... Refresh for more!
alles over de viagra nederland oorsprong van cialis nederland de ziekte

Het themanummer 2017 van TVE is uit

Blaricum, kunst en architectuur

Themanummer Blaricum 2017

Het schilderij op de omslag van dit themanummer is van Co Breman. In 1897 verhuisde hij van Amsterdam naar Blaricum, waar hij met enkele schildersvrienden in de
Oude Brouwerij aan de Torenlaan woonde.
Ook schilders als Piet Mondriaan, Bart van der Leck en Leo Gestel hebben in Blaricum gewoond of gewerkt. Honderd jaar geleden verscheen het eerste nummer van het tijdschrift De Stijl. Mondriaan en Van der Leck waren hierbij betrokken. Het echtpaar Singer moest niets hebben van deze nieuwe richting in de kunst. Anne van Lienden, conservator van het Singer Museum, vertelt hoe de collectie van haar museum op den duur toch gemoderniseerd werd.
(Lees verder)

mei 11, 2017  

Burgemeester van Blaricum neemt themanummer 2017 in ontvangst

Maandagmiddag 8 mei 2017 heeft Jan Vollers, voorzitter van Tussen Vecht en Eem (TVE) het rijk geïllustreerde themanummer 2017 aangeboden aan Joan de Zwart-Bloch, burgemeester van Blaricum.
Het speciale nummer heeft als titel Kunst en architectuur in Blaricum. De redactie van TVE heeft samen met gastredacteuren dit nummer samengesteld.
Het themanummer ondersteunt de Open Dag die TVE en de Historische Kring Blaricum samen op 13 mei in Blaricum houden, ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de Kring.

mei 8, 2017  

Het Gooisch Vrouwtje en haar rentree in Naarden

historisch-cafe-naarden
Dinsdag 16 mei 2017, aanvang 20 uur in de Grote Kerk Naarden
(ingang: het groene deurtje van de St. Annastraat,
tegenover nummer 5)

Het Gooisch Vrouwtje en haar rentree in Naarden

door

MARLO REEDERS

 

Rond 1515 werd zij gesneden uit eiken, een klein, lief vrouwtje met gevouwen handen in een mooie jurk. Zij maakte onderdeel uit van de rijkversierde orgelkast van het oude orgel in Grote Kerk Naarden. Haar meester, Jan Eerstenszoon van Schayck, maakte haar in Utrecht, waar hij naam had gemaakt. De bezoekers van de Grote Kerk hebben haar tot 1860 kunnen zien, toen werd haar orgel gesloopt en startte een nomadenbestaan. Wie was zij? Gered door het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, kwam zij uiteindelijk in het Rijksmuseum Amsterdam terecht. Daar verbleef zij tot 2003, toen het museum haar deuren sloot voor de verbouwing. Terugkomen zou zij daar niet – wel in Naarden.
(Lees verder)

mei 6, 2017  

Emile Ludenbijeenkomst 2017

De jaarlijkse Emil Ludenbijeenkomst heeft op 21 april 2017 plaatsgevonden in de Infoschuur ’t Gooi, Naarderstraat 103, 1217 GL  Hilversum

De Emil Ludenpenning is uitgereikt aan vrijwilligers Goois Natuurreservaat.
De redenen zijn, samengevat, dat de ca. 350 vrijwilligers zich al vele jaren op bijzondere wijze inzetten voor het in stand houden van het natuurschoon in het Gooi met daarin de karakteristieke elementen van landschappelijke, geologische, cultuurhistorische en archeologische waarden. Zij zijn ambassadeurs van de Gooise natuur waardoor het draagvlak onder de Gooise bevolking voor natuur en landschap wordt vergroot. Met hun specifieke ervaring, kennis, ideeën en fysieke inspanningen leveren zij een belangrijke bijdrage in het functioneren van het Goois Natuurreservaat.

Tijdens deze bijeenkomst werd ook de jaarlijkse Emil Ludenlezing uitgesproken. Dit jaar door Jaap Mulder, roofdierspecialist, met als onderwerp: Dassen en dassenvoorzieningen in het Gooi.

Het Riverside Trio (saxofoon, gitaar en zang) verzorgde de muziek.

mei 5, 2017  

Programma Open Dag 2017

tveLogo HK BlaricumDe Stichting Tussen Vecht en Eem organiseert in samenwerking met de Historische Kring Blaricum die dit jaar 35 jaar bestaat

 Open Dag Kunst in Blaricum,
Kunstenaars en architecten in de 20e eeuw
Zaterdag 13 mei 2017

Ochtendprogramma St Vitusgebouw, Kerklaan 10 Blaricum
09.30 uur       Ontvangst en koffie
10.00 uur       Opening door Jan Vollers, voorzitter van Tussen Vecht en Eem
Welkom door Joan de Zwart- Bloch, burgemeester van  Blaricum

10.20 uur       LEZINGEN van
– schrijfster Lien Heyting: Blaricumse Kunstenaars en De Stijl
– kunsthistorica
Diana Kostman: Van Hynckes tot Ten Hoope

12.00 uur       Gemeentehuis, Kerklaan 16 Blaricum
MUZIEK
Pianist Jacob Bogaart speelt uit “Zeven Proeven van Stijlkunst” drie delen van Jakob van Domselaer

Lunch St Vitusgebouw, Kerklaan 10 Blaricum

Vanaf  13.30 uur: EXCURSIES
A. Dorpswandeling met gids langs kunstenaarswoningen en ateliers van de Dooyewaard stichting.

B. Huifkartocht kunstenaars en architectuur o.a. Rietveld- en Schönehuis (maximaal 20 deelnemers).
C. Wandeling met gids langs Blaricumse architectuur,  met name van Theo Rueter.

Slot:   St Vitusgebouw, Kerklaan 10 Blaricum
16.00- 17.00 uur   Afsluiting

Inlichtingen bij de penningmeester van TVE, mw. Iny Hoogendijk, Rostocklaan 7, 1404 AD BUSSUM. Aanmelden kan via de website www.tussenvechteneem.nl/open-dag/
Kosten voor de hele dag (inclusief lunch + 2 consumptiebonnen): € 35  voor donateurs TVE en leden van de HK Blaricum, € 45 voor overige geïnteresseerden

Indien u nu donateur wordt van TVE, kunt u voor het lagere tarief deelnemen aan de Open Dag.

april 9, 2017