Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden

Random header image... Refresh for more!
alles over de viagra nederland oorsprong van cialis nederland de ziekte

Het maartnummer van 2017 is verschenen.

TVE 2017-01Modernisering

Er gaapt een enorme kloof tussen de samenleving rond het jaar 1500 en onze tijd. Vooral de laatste tweehonderd jaar zijn de veranderingen snel gegaan. Alle tendensen en ontwikkelingen die hebben bijgedragen aan het ontstaan van de wereld zoals wij die nu kennen, duiden we aan met de term modernisering. Sommige vormen van modernisering zijn geruisloos tot stand gekomen, andere stuiten op meer of minder weerstand.

Afstanden zijn sinds 1500 absoluut gelijk gebleven, maar relatief oneindig veel korter geworden. In het artikel ‘De wereld werd kleiner’ kunt u volgen hoe de buitenwereld voor onze regio  dichterbij kwam dankzij de veranderingen in het vervoer. Een ander voorbeeld van modernisering is de komst van het gas geweest. Gas heeft eerst de verlichting en later de verwarming compleet veranderd. Marjo Stam beschrijft hoe dit in Baarn in zijn werk is gegaan. Ook onze taal is sinds 1500 gemoderniseerd.  P.C. Hooft was een van de grondleggers van het moderne Nederlands. Frits Booy vertelt wat Hoofts bijdrage hieraan is geweest. Modernisering bracht ook schaalvergroting met zich mee. Een voorbeeld daarvan is het samenvoegen van gemeentes. Anne Medema vertelt in ‘Neerdana en Boosomme’ hoe het komt dat eerdere pogingen om Naarden en Bussum samen te voegen niet geslaagd zijn.

Andere artikelen in dit nummer gaan niet over modernisering, maar zijn afleveringen van onze rubrieken. Pieter Hoogenraad gaat met ons mee op zoek naar de resten van de tankgracht die de Duitsers in 1944 rond Hilversum aanlegden. Kees van Aggelen neemt ons mee langs de achttiende-eeuwse Vecht aan de hand van de kaart van Daniel Stopendaal.

Hans Mous.

maart 21, 2017  

Programma Open Dag 2017

tveLogo HK BlaricumDe Stichting Tussen Vecht en Eem organiseert in samenwerking met de Historische Kring Blaricum die dit jaar 35 jaar bestaat

 Open Dag Kunst in Blaricum,
Kunstenaars en architecten in de 20e eeuw
Zaterdag 13 mei 2017

Ochtendprogramma St Vitusgebouw, Kerklaan 10 Blaricum
09.30 uur       Ontvangst en koffie
10.00 uur       Opening door Jan Vollers, voorzitter van Tussen Vecht en Eem
Welkomsttoespraak door Joan de Zwart- Bloch, burgemeester van  Blaricum

10.20 uur       Lezing van Lien Heyting, auteur van De wereld in een dorp over: Blaricumse Kunstenaars en De Stijl
Lezing van Diana Kostman, kunsthistorica: Van Hynckes tot Ten Hoope

12.00 uur       Gemeentehuis, Kerklaan 16 Blaricum
Jacob Bogaart speelt uit zeven “Proeven van Stijlkunst” drie delen voor piano van Jakob van Domselaer

12.30 uur       Einde ochtendprogramma

Lunch St Vitusgebouw, Kerklaan 10 Blaricum

Middagprogramma met drie excursies (vanaf 13.30 uur):
A. Dorpswandeling langs kunstenaarswoningen en ateliers in beheer van de Dooyewaard stichting met gids

B. Huifkartocht kunstenaars en architectuur (maximaal 20 deelnemers, op volgorde van aanmelding)
C. Wandeling langs Blaricumse architectuur, o.a. Rietveldhuis, Schönehuis met gids

Slot:   St Vitusgebouw, Kerklaan 10 Blaricum
16.00- 17.00 uur   Afsluiting

Inlichtingen bij de penningmeester van TVE, mw. Iny Hoogendijk, Rostocklaan 7, 1404 AD BUSSUM. Aanmelden kan via de website www.tussenvechteneem.nl/open-dag/
Kosten voor de hele dag (inclusief lunch + 2 consumptiebonnen): € 35  voor donateurs TVE en leden van de HK Blaricum, € 45 voor overige geïnteresseerden

Indien u nu donateur wordt van TVE, kunt u voor het lagere tarief deelnemen aan de Open Dag.

maart 20, 2017  

De Hollandse Waterlinie: werking en waarde

historisch-cafe-naarden

Dinsdag 21 maart 2017, aanvang 20 uur in het Comeniusmuseum (Kloosterstraat 33, Naarden-Vesting)

De Hollandse Waterlinie: werking en waarde

DOOR

BAS KREUGER

De vesting Naarden maakt onderdeel uit van de Hollandse Waterlinie, een 80 kilometer lang netwerk van forten, vestingsteden en vooral water. Hoe ontstond deze linie? Wat waren de principes van verdedigen met water? Hoe werkten ze? Wat is de betekenis van de Waterlinie voor Nederland? In deze lezing passeren het Rampjaar 1672, de verloren strijd in 1795 en de beide wereldoorlogen in het perspectief van waterlinies de revue. Ten slotte kijken we naar de linies vandaag, het hergebruik en de ambitie om in 2019 de status van UNESCO werelderfgoed te krijgen.

Hollandse waterlinie, HC 03-2017Bas Kreuger (1962) studeerde maritieme geschiedenis aan de RU Leiden en is werkzaam in het museale en erfgoedveld.
Van 2004-2015 was hij directeur van het Vestingmuse
um in Naarden en tevens betrokken bij de op- en inrichting van het Waterliniemuseum in Fort bij Vechten.

Discussie over (actuele) onderwerpen met een historisch tintje of een vleugje geschiedenis! Luister, praat mee, vorm een mening en geniet van debat, drank en gezelligheid! Op initiatief van: Comeniusmuseum, Vereniging Vestingstad, Tussen Vecht en Eem, Vestingmuseum en Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen.

maart 18, 2017  

Dialectenmiddag in Huizen

DINH , de werkgroep Dialecten in Noord-Holland,
organiseert op 25 maart 2017 een DIALECTENMIDDAG in Huizen,
Het betreft dialecten uit heel Noord-Holland en één uit Utrecht.

 Dialectenmiddag in Huizen

februari 28, 2017  

Lezing 21 maart 2017

HOE NAARDEN STAD WERD EN DE VERHOUDING STAD-GOOISE DORPEN ca. 1200 -1500

door Henk Michielse

In de veertiende eeuw werd Naarden – de centrale plaats van Naerdincklant die in de historische bronnen al genoemd werd in de negende eeuw – verheven tot stad.
Hoe ging dat in zijn werk? Wat maakte in de Middeleeuwen een woonplaats tot stad en hoe verliep dat bij Naarden? Groeide Naarden van zelf uit tot stad of werd de stad bewust gepland? En wat voor stad was Naarden dan en waar leefden de Naarders van? En tenslotte: hoe gingen de stad en de dorpen in Stad en Lande van Gooiland met elkaar om en in het bijzonder: hoe liep het tussen Naarden en Bussum?
Op al deze vragen zal dr. Henk Michielse in gaan, kort nadat Naarden na bijna 700 jaar zijn eigen bestuur net verloren heeft. Het wordt geen grafrede, maar liever een loflied op deze levende stad.

Datum en plaats: De lezing wordt gehouden op dinsdag 21 maart 2017 in de Antoniushof, Lange Heul 32, Bussum.

Tijdstip:

Jacob van Deventer

Jacob van Deventer

14.30-16.00 uur, met koffie/thee-pauze.

De lezing is gratis toegankelijk.

februari 21, 2017