Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden

Random header image... Refresh for more!
alles over de viagra nederland oorsprong van cialis nederland de ziekte

Eerste tijdschrift van 2018 is verschenen

Zoektochten
Karel Loeff vond een prent in een kringloopwinkel en ging op zoek naar de maker en het afgebeelde onderwerp.
Een heel ander soort zoektocht ondernamen veel huismoeders precies 100 jaar geleden: zij gingen op zoek naar aardappelen. Voor veel inwoners van onze regio was 1918 een hongerjaar.
Tussen 1830 en 1850 gingen militaire verkenners ‘de boer op’ om topografische details uit te zoeken en de namen daarvan te achterhalen. Dit resulteerde in de
Topografische Militaire kaart.
Barbara Laan heeft onderzoek gedaan naar historische interieurs in het Gooi.
Frits Booy verhaalt over de literaire ambities van de zoon van de bankier J.L. Pierson, die Lodewijk van Deyssel om advies vroeg.
Iny Hoogendijk tenslotte beschrijft hoeveel coöperaties er rond 1900 in de regio bestonden, welke typen coöperaties er waren en welke rol de verzuiling erin speelde.

april 11, 2018  

Het eerbetoon

historisch-cafe-naarden

Documentaire over een vlucht naar Zwitserland in 1943

Woensdag 21 maart 2018,
aanvang 20
uur in deMess, Adriaan Dortsmanplein 1b

Familie Joseph maart 2018

De familie Joseph was tot eind februari 1943 ‘bis auf weiteres von Arbeitseinsatz gesperrt’, een eufemisme voor vrijstelling van transport via Westerbork naar de vernietigingskampen Auschwitz of Sobibor. Met behulp van de burgerij van Naarden ontsnapte het gezin aan deportatie en vluchtte naar Zwitserland. Het relaas van deze geslaagde vlucht is de basis voor de documentaire. Een reisverhaal met ontroerende ontmoetingen in vijf landen. Paul Joseph zal een korte inleiding geven en na afloop vragen beantwoorden.

Paul Joseph reisde als gezinslid mee naar Zwitserland. Hij is onder meer voorzitter van de joodse gemeente Naarden-Bussum.

 

maart 5, 2018  

Themaleergang Gooi-o-logie voorjaar 2018

Kunstenaarsdorpen en Wereldverbeteraars tussen Vecht en Eem

Kunstenaarsdorpen wereldverbeteraars

Onze streken waren vanaf het eind van de 19e eeuw zeer in trek bij kunstenaars. Vanwege de oprukkende industrie, rokende schoorstenen en stadsuitbreidingen gingen veel kunstenaars op zoek naar onbedorven plaatsen.
(Lees verder)

januari 18, 2018  

Het Rampjaar in onze regio

historisch-cafe-naardenWoensdag 17 januari 2018, aanvang 20:00 uur in de Mess
(voorheen De Hoed),
Adriaan Dortsmanplein 1b, 1411 RC NAARDEN
door Hans Mous

Rampjaar (Lees verder)

januari 4, 2018  

Het laatste nummer van 2017 is verschenen

In dit nummer bieden wij u weer een breed scala aan onderwerpen aan.

Decembernummer 2017 (Lees verder)

december 25, 2017