Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden

Random header image... Refresh for more!
alles over de viagra nederland oorsprong van cialis nederland de ziekte

Geheimen van de Fransche Kamp

historisch-cafe-naarden

Op woensdag 22 november 2017, aanvang 20 uur in De Mess (voorheen De Hoed),
Adriaan Dortsmanplein 1b, 1411 RC Naarden

Klaas Oosterom  zal spreken over  de Geheimen van De Fransche Kamp

Groepsschuilplaats in De Fransche Kamp

(Lees verder)

november 19, 2017  

Ateliers van de Dooyewaard Stichting

OPEN ATELIERS op 4 EN 5  NOVEMBER 2017


Alle ateliers van de Dooyewaard Stichting zijn geopend in het weekend van 4-5 november van 12-18u. Start de route op Schapendrift 73-75 in het 100 jaar oude Hart Nibbrig Atelier en ervaar Atelier Mondriaan waar in 1917 de Stijl werd opgericht door Mondriaan en tijdgenoten. U vindt atelier 1,2 en 3 samen op 1 perceel. Vervolgens kunt u atelier 4 en 5 bezoeken in het centrum van Blaricum.

(Lees verder)

oktober 22, 2017  

Themaleergang Gooi-o-logie najaar 2017

tvevriennaardivn

Burgers, boeren en buitenlui tussen Vecht & Eem
Het najaar van 2017 staat regionaal-historisch gezien vooral in het teken van de Open Monumenten Dag met als thema Boeren, burgers en buitenlui en van de Week van de erfgooier. Daarom organiseert de Werkgroep Gooiologie namens de Stichting Stad en Lande, Tussen Vecht en Eem en verwante organisaties zoals de Vrienden van het Gooi, Omgevingseducatie, het Geopark en het GNR een themaleergang Gooiologie over Boeren, burgers en buitenlui. (Lees verder)

oktober 8, 2017  

Van ‘heidens’ urnenveld in Hilversum tot Sint-Janskerkhof

Christelijke opvattingen over dood en begraven (7e-17e eeuw)
Lezing door Henk Michielse op 2 November, Allerzielen 2017
Locatie: Wilhelminakerk, Wilhelminaplantsoen 12, Bussum
Aanvang: 20:00 uur

Dodenofficie

Tot in de 8e eeuw cremeerden onze voorouders in het Gooi hun doden. Vanaf begin 8e eeuw werden de doden ineens begraven. Wat zat hier achter? In deze inleiding komen verschillende thema’s aan de orde. Wat waren de ‘heidense’ opvattingen en praktijken rond de dood? Waar komen de christelijke concepties rond dood en begraven vandaan? Hoe dachten de vroeg-middeleeuwse christenen over dood en begraven? Hoe zag de laat-middeleeuwse katholieke memorie-cultuur er uit en hoe stond de Reformatie tegenover dood en begraven? Werden de katholieke gebruiken als paepse stoutigheden bestreden of bestond er ook op dit gebied zo iets als ‘omgangsoecumene’? En tot slot: wat betekende het Sint-Janskerkhof? Tussendoor ter illustratie middeleeuwse en renaissance-begrafenismuziek.

 

september 30, 2017  

Excursie naar Waterliniemuseum

Tussen Vecht en Eem (TVE) organiseert in samenwerking met het Waterliniemuseum een excursie naar Fort bij Vechten te Bunnik.

Waterliniemuseum

De excursie vindt plaats op zaterdag 30 september 2017.
Om 9:15 uur vertrekt de bus bij TOP De Zandzee in Bussum (t.o. Sportfondsenbad, Struikheiweg 14, 1406 TK Bussum)
10:00 Aankomst bij het Waterliniemuseum, ontvangst met koffie/thee.
10:30 Welkom door Jan Vollers, voorzitter van TVE en ontvangst door Elganan Jelsma, directeur Waterliniemuseum.
10:35 Lezing van Bas Kreuger Geschiedenis van de Hollandse Waterlinie.
11:30 Bezoek aan het Waterliniemuseum.
13:00 Vertrek naar Bussum.

Aanmelden kan per email: penningmeester@tussenvechteneem.nl. Kosten  (inclusief busvervoer, ontvangst koffie, lezing en entree museum) € 25 voor donateurs TVE en € 35 voor overige geïnteresseerden. IBAN TVE: NL95 INGB 0003 8920 84 t.n.v. Stichting Tussen Vecht en Eem, Naarden.

PS Als u nu een instapabonnement neemt op TVE, ad € 15 voor 2017, bent u donateur en kunt u mee voor het lagere tarief. Dit tarief geldt ook voor uw partner.

september 16, 2017