Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!
alles over de viagra nederland oorsprong van cialis nederland de ziekte

Agenda


Aktiviteiten/lezingen
Tentoonstellingen
Stadswandelingen
Aktiviteiten/lezingen

2017

 september

9/10

Open Monumentendag

10

Op pad met Albertus Perk. Hilversum-Zuid, een prachtig stadsdeel. Kees van Aggelen leidt u door het zuidelijke stadsdeel met zijn gevarieerde architectuur. Verzamelen om 14.00 uur met fiets op de Kerkbrink, Hilversum.

16

Bottermarkt Huizen

19

Historisch Café Naarden. Jan van Tuin houdt een lezing over de gewelfschilderingen in de Grote Kerk van Naarden. Locatie: in de Grote Kerk (ingang het groene deurtje van de St. Annastraat, tegenover nummer 5), Naarden-Vesting, aanvang 20.00 uur.

23

HK Huizen organiseert een rondleiding over de Oude Begraafplaats in samenwerking met het Huizer Museum en de stichting Vrienden van het Oude Dorp. Aanvang 15.00 uur bij de ingang aan de Ceintuurbaan. Aanmelden bij secretaris@historischekringhuizen.nl of telefoon 035-5260580.

oktober

7

HK Huizen organiseert een fietstocht Sporen uit het verleden.  Aanvang 10.00 uur bij de Botterwerf, Oude Haven. Aanmelden bij secretaris@historischekringhuizen.nl of telefoon 035-5260580.

31

In de Oude Kerk, Huizen worden twee lezingen gehouden: Ruud Hehenkamp spreekt over ‘De Reformatie in Huizen’  en Albert Scheer over ‘Gereformeerden en Doopsgezinden.’

28 oktober-3 november Week van de Erfgooier.

In de Week-van-de-erfgooier besteden tientallen organisaties in het Gooi aandacht aan de erfgooiers. In een grote variëteit aan activiteiten en evenementen komt de geschiedenis naar voren van de voormalige Gooise boeren die lange tijd gebruiksrechten genoten op de gemeenschappelijke gronden in het Gooi.

Na de opheffing van de Vereniging van de erfgooiers in 1977 is de Stad en Lande Stichting, later genaamd de Stichting Stad en Lande van Gooiland, opgericht. Deze stichting stelt zich onder meer ten doel de geschiedenis van de erfgooiers levend te houden. Door het initiëren en coördineren van de Week-van-de-erfgooier wordt de geschiedenis van de erfgooiers in één week in het hele Gooi op een speciale wijze onder de aandacht gebracht.

Voorlopig programma

Symposia en lezingen

*De Vereniging van Vrienden van het Gooi organiseert op dinsdag 31 oktober een unieke dag met 3 korte lezingen door erfgooiers en een interessante excursie naar sporen van de erfgooiers.

*De Hilversumse Historische Kring Albertus Perk verzorgt, vooruitlopend op de week, op dinsdagavond 24 oktober een lezingenavond over Hilversum en de erfgooiers. Aan de orde komen de laatste boerenbedrijven van de erfgooiers, de activiteiten en de bezittingen van Stad en Lande in Hilversum.

*Bij de Historische Kring Blaricum komt op een nog nader te bepalen datum een lezing over de erfgooiers en hun geschiedenis.

*Op 4 november geeft Anton Kos, de auteur van het gedenkboek Erfgooiers geportretteerd, in de Libris Boekhandel Voorhoeve te Hilversum een lezing over de erfgooiers en zijn publicatie.

Evenementen

*Het Goois Natuurreservaat gaat speciale Erfgooierswandelingen uitzetten door het rijke Gooise landschap waar de erfgooiers door hun eeuwenoude gebruiksrechten op de gemeenschappelijke gronden een groot stempel op hebben gedrukt. Deze wandelingen worden in drukvorm verspreid.

Tentoonstellingen

*Bij de Historische Kring Laren is al vanaf 20 mei een expositie te zien over erfgooiers. Periodiek worden unieke stukken uit de kunstcollectie van de Gemeente Laren tentoongesteld. Gedurende dit jaar is er een wisselend aanbod met tekens een ander thema rond de erfgooiers. De originele erfgooierslijsten met alle Larense erfgooiers zijn digitaal voor bezoekers te raadplegen.

*Het Huizer Museum stelt in de week stukken uit haar royale depot tentoon in pop-up expositieruimten. Winkeliers stellen hun etalage beschikbaar voor bijzondere werktuigen uit het rijke verleden van de erfgooiers. Een kennisquiz voert langs deze unieke buitenexpositie.

*De Bibliotheek Hilversum zet in de week de erfgooier centraal in beelden, boeken en geschriften. Ook zal in die week daar de reizende tentoonstelling over erfgooiers zijn opgesteld.

*In Singer Laren worden permanent foto’s van Koos Breukel van hedendaagse Erfgooiers tentoongesteld.

In het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen besteed in de week extra aandacht aan het rijke erfgooiersarchief.

*Uit de Collectie Hilversum van de gemeente Hilversum zijn objecten, tekeningen en schilderijen beschikbaar gesteld.

Ondernemersactiviteiten

*Bij de Larense bakkerij ‘Patisserie Jane’ worden speciale spijsgevulde ‘Erfgooiertjes’ gebakken. Tegen inlevering van een kortingsbon kan daar gedurende de week voor een ouderwetse prijs een kopje koffie met ‘Erfgooiertje’ worden genuttigd.

Afsluiting

*De Week-van-de-erfgooier wordt afgesloten met een feestelijke eindmanifestatie op 3 november in de Grote Kerk te Naarden met onder meer lezingen van Herman Pleij en Anton Kos en een muzikaal intermezzo. Deze middag zal ook het eerste exemplaar van het boek Erfgooiers geportretteerd worden uitgereikt. Dit boek met veel portretfoto’s van erfgooiers door de fotograaf Koos Breukel is een uitgave ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Stichting Stad en Lande van Gooiland. Aanvang van deze slotmiddag is om 14.30 uur.

Nadere en actuele informatie over alle activiteiten is te vinden op de website: www.vvvgooivecht.nl

november

1

Start themaleergang Gooi-o-logie najaar 2017 Burgers, boeren en buitenlui tussen Vecht & Eem:

  • 1 november: Boeren: de geschiedenis van de Erfgooiers vanaf ca. 1500- 1978. Docent dr. Anton Kos
  • 15 november: Burgers: nieuwe bevolkingsgroepen door industrialisatie en de aanleg van villawijken 1850-1940. Docenten: dr. Henk Michielse en drs. Gerard Hoogendijk.
  • 29 november: Buitenlui: Het Gooi als recreatiegebied
  • 13 december: excursie bezoek aan het archief in Naarden, i.h.b. het Erfgooiersarchief m.m.v. de archivaris Niels van Driel en Anton Kos.

De bijeenkomsten zijn van 19.30-22.00 uur in de Infoschuur ‘t Gooi, Naarderweg 103A, Hilversum (aan de weg tussen station Bussum-Zuid en station Hilversum Mediapark). Aanmelden via de website www.volksuniversiteithetgooi.nl.

2

Lezing van Henk Michielse: Van ‘heidens’ grafveld in Hilversum tot Sint-Janskerkhof – concepties van dood en begraven (7e-17e eeuw) in de Wilhelminakerk, Wilhelminaplantsoen 12, Bussum, aanvang 20.00 uur, toegang € 6,00.

9

HK GL – lezing Middeleeuwse Kastelen in de Vechtstreek door Juliette Donker in het Dorpshuis in Vreeland.

21

HK Huizen houdt haar ledenavond met de presentatie ‘Geologie in Huizen door Kees Boerhout. Brassershoeve, Waterstraat 2, aanvang 20.00 uur.

22

Historisch Café Naarden. Klaas Oosterom van de Historische Kring Bussum vertelt over de bunkers op de Franse Kamp en het fort Werk IV te Bussum. Locatie: De Mess (voorheen De Hoed/VVV), Adr. Dortsmanplein, Naarden-Vesting. Aanvang 20.00 uur. In 2018 derde woensdag van de maand in De Mess: 17 januari, 21 maart, 16 mei, 19 september, 21 november.

Tentoonstellingen

Historische Kring Baerne

Oudheidkamer, Hoofdstraat 1a, Baarn

Expositie “Zand erover, begraven in Baarn”. Tot 16 oktober. Vanaf 21 oktober expositie Sint Nicolaas en Baarn, woe van 14.00-16.00 uur en za van 11.00-13.00 uur.

Comenius Museum

Kloosterstraat 33, Naarden

Vaste tentoonstelling Vivat Comenius gewijd aan het leven en werk van de beroemde Tsjechische geleerde Jan Amos Comenius (1592-1670). 3 Tentoonstellingen: Unitas Fratrum/Education for all/Mausoleum 80 jaar. Aandacht voor de Broedergemeente, de erfenis van Comenius op onderwijsgebied en fototentoonstelling Mausoleum 80 jaar t/m 22 oktober, di-zo van 12.00-17.00 uur.

 Raadhuis Dudok Hilversum en Dudok Architectuur Centrum
Dudokpark 1, Hilversum
Rondleiding door het interieur van het raadhuis en tentoonstelling over het leven en werk van W.M. Dudok (1884-1974).  met na afloop torenbeklimming bij goed weer. Do t/m zo om 13.30 uur. Aanmelden hiervoor is niet nodig.

 Historische Kring Eemnes

Oudheidkamer Eemnes, Raadhuislaan 21,

Expositie over Streekdrachten in Eemnes. Geopend za van 14.00-16.00 uur.

Geologisch Museum Hofland

Hilversumseweg 51, Laren
Permanente expositie Goois Verleden. Hier komen onder de naam Goois Verleden de geologische, paleontologische, archeologische en landschappelijke facetten van het Gooi aan bod. Wisseltentoonstelling Energie-waar gaat dat heen? Di-zo 13.00-16.30 uur. Elke derde zondag van de maand is er een lezing van 14.00-15.00.

HK Laren, De Lindenhoeve, Burgemeester van Nispenstraat 29, Laren is vanaf donderdag 21 september iedere 3e donderdag van de maand ook ‘s avonds van 19.00-22.00 uur geopend. De tentoonstelling ‘erfgooiers’ wordt regelmatig vernieuwd. ‘s Zaterdags geopend van 14.00-16.00 uur.

Museum Soest, Steenhoffstraat 46, Soest

Historie en wisselexposities. Het museum heeft een uitgebreide expositie over de Tweede Wereldoorlog ingericht. Deze geheel gericht op Soest en Soesterberg.   Het gehele jaar op zaterdag en zondag van 13.30-17.00 uur.

Museum Spakenburg, Oude Schans 47-63, Bunschoten-Spakenburg

Tentoonstelling Hoe Hollands is onze klederdracht. Maandag van 13.30-17.00, di t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur.

Hollands porselein op Sypesteyn, tot 29 oktober. De vaste collectie + topstukken van het Rijksmuseum Amsterdam, het Gemeentemuseum Den Haag en andere museale en particuliere bruikleengevers. Alleen toegankelijk met een rondleiding, die ongeveer een uur duurt. September op dinsdag t/m zondag om 12.00, 13.30, 14.30 en 15.30, in oktober op dinsdag t/m zondag om 12.00, 13.30 en 15.00 uur. Tuin, park en terras geopend vanaf 10.30-17.30 uur. Internet: www.sypesteyn.nl, email: info@sypesteyn.nl, tel: 035 582 32 08

Het Nederlands Vestingmuseum Naarden, Westwalstraat 6

Di t/m vrijdag van 10.30-17.00 uur, weekenden en feestdagen van 12.00-17.00 uur.

Stadswandelingen:

Blaricum,  7 oktober dorpswandeling o.l.v. een gids. Vertrek vanaf ‘Achter de Deel’, het onderkomen van de HK Blaricum aan de Brinklaan 4a, Blaricum. De wandeling start om 14.30 uur. Aanmelden via info@hkblaricum.nl.

Huizen: iedere tweede zaterdag van de maand wandeling door het authentieke dorp.
Aanvang 14.00 uur bij het Huizer Museum Schoutenhuis, Achterbaan 82, 1271 TZ Huizen
Naarden:
Vereniging Vestingstad Naarden organiseert iedere derde zondag van de maand een stadswandeling in en om de vesting.
Aanvang 12.30 uur bij de Utrechtse Poort, Ruysdaelplein.