Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!
Je gezondheid ligt viagra kopen in jouw handen cialis kopen ondersteuning en bekijk hem

ANBI

anbi

Stichting Tussen Vecht en Eem is per 1 januari 2009 aangemerkt als een ANBI (=Algemeen Nut Beogende Instelling). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarnaast betaalt een ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen.

ANBI-gegevens TVE 2018

Naam Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE)
RSIN (fiscaal nummer) 8079.78.334
Contactgegevens Rostocklaan 7,1404 AD BUSSUM www.tussenvechteneem.nl penningmeester@tussenvechteneem.nl
Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden Voorzitter: J.L. Vollers
Secretaris: J.W. Siebenga
Penningmeester: S.A.J.J. Hoogendijk-Vranken
Lid: J.J.L. Cammelbeeck
Lid: H.M. Laverman
Lid: A.F.N. Mascini
Lid: E.E. van Mensch
Beleidsplan Klik naar Beleidsplan 2018-2023
Beloningsbeleid Zie: N.v.t.
Doelstelling Doel van de stichting is: – het wekken van belangstelling voor-, het verbreiden van kennis over- en het bevorderen van onderzoek naar de geschiedenis van het gebied tussen Vecht en Eem; – het behoud van cultuur-historische en karakteristieke waarden; – het ondersteunen en stimuleren van samenwerking van aangesloten organisaties en andere instellingen op historisch en aanverwant gebied.
Verslag van uitgeoefende activiteiten Zie: Klik naar Jaarverslag 2017
Financiële verantwoording Zie: Klik naar Jaarrekening 2017