Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!
alles over de viagra nederland oorsprong van cialis nederland de ziekte

ANBI

anbi

Stichting Tussen Vecht en Eem is per 1 januari 2009 aangemerkt als een ANBI (=Algemeen Nut Beogende Instelling). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarnaast betaalt een ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen.

Publicatie ANBI-gegevens TVE juli 2017

Naam Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE)
RSIN (fiscaal nummer) 8079.78.334
Contactgegevens Rostocklaan 7,1404 AD BUSSUM www.tussenvechteneem.nl penningmeester@tussenvechteneem.nl
Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden Voorzitter: J.L. Vollers
Secretaris: J.W. Siebenga
Penningmeester: S.A.J.J. Hoogendijk-Vranken
Lid: A.A.A. Becker-van Es
Lid: J.J.L. Cammelbeeck
Lid: H.A.J. Machielse
Lid: E.E. van Mensch
Beleidsplan Klik naar Beleidsplan 2014-2018
Beloningsbeleid Zie: N.v.t.
Doelstelling Doel van de stichting is: – wekken van historische belangstelling voor en verbreiden van kennis van het Gooi en omstreken; – behoud van cultuur-historische en karakteristieke waarden; – stimuleren van samenwerking van aangesloten organisaties en andere instellingen op historisch en aanverwant gebied.
Verslag van uitgeoefende activiteiten Zie: Klik naar Jaarverslag 2016
Financiële verantwoording Zie: Klik naar Jaarrekening 2016