Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!
alles over de viagra nederland oorsprong van cialis nederland de ziekte

De Stijl van Lou Loeber

Aan Lou Loeber is een artikel gewijd in ons themanummer Blaricum, kunst en architectuur. Nu houdt Kunst aan de Dijk Kortenhoef een tentoonstelling over deze schilder, tekenaar, illustrator en etser.

In 1917 werd de kunstbeweging De Stijl opgericht. De leden van De Stijl streefden naar een radicale hervorming van de kunst, die gelijke tred hield met de technische, wetenschappelijke en sociale veranderingen in de wereld. Deze hervorming bestond uit het gebruik van een minimum aan kleuren en een zo eenvoudig mogelijke vormgeving.
Louise M. Loeber (1894-1983) maakte deze ontwikkelingen van dichtbij mee, liet zich inspireren maar niet meesleuren, ze zocht haar eigen weg.
In haar kunst balanceerde ze tussen een utopische leefwereld en de werkelijkheid. Ze zag een socialistisch model voor de ideale maatschappij en zocht naar de meest zuivere schilderkunst met als directe uitdrukkingsmiddelen vorm en kleur. Ze interesseerde zich voor de positie van de vrouw, de tegenstellingen tussen arm en rijk, tussen het zichtbare en het onzichtbare, tussen stad en platteland, natuur en industrie, tussen mechanisatie en handwerk. Het waren thema’s waar zij haar vorm aan gaf. Haar oeuvre geeft een prachtig beeld van een kunstenaar die zich staande weet te houden in een snel veranderende wereld en in staat was om op die werkelijkheid te reageren in haar werk.

Locatie tentoonstelling: De Oude School, Kortenhoefsedijk 145, 1241 LX KORTENHOEF
Openingstijden: 10 juni t/m 2 juli 2017. Di t/m zo 11:00 – 17:00 uur. Do 11:00 t/m 21:00 uur.
Toegangsprijs € 6,50 voor bezoekers en € 5 voor donateurs.

0 comments

Nog geen reacties...

Plaats reactie hieronder.

Leave a Comment