Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden

Random header image... Refresh for more!
alles over de viagra nederland oorsprong van cialis nederland de ziekte

Themaleergang Gooi-o-logie najaar 2017

tvevriennaardivn

Burgers, boeren en buitenlui tussen Vecht & Eem
Het najaar van 2017 staat regionaal-historisch gezien vooral in het teken van de Open Monumenten Dag met als thema Boeren, burgers en buitenlui en van de Week van de erfgooier. Daarom organiseert de Werkgroep Gooiologie namens de Stichting Stad en Lande, Tussen Vecht en Eem en verwante organisaties zoals de Vrienden van het Gooi, Omgevingseducatie, het Geopark en het GNR een themaleergang Gooiologie over Boeren, burgers en buitenlui. (Lees verder)

oktober 8, 2017  

Van ‘heidens’ urnenveld in Hilversum tot Sint-Janskerkhof

Christelijke opvattingen over dood en begraven (7e-17e eeuw)
Lezing door Henk Michielse op 2 November, Allerzielen 2017
Locatie: Wilhelminakerk, Wilhelminaplantsoen 12, Bussum
Aanvang: 20:00 uur

Dodenofficie

Tot in de 8e eeuw cremeerden onze voorouders in het Gooi hun doden. Vanaf begin 8e eeuw werden de doden ineens begraven. Wat zat hier achter? In deze inleiding komen verschillende thema’s aan de orde. Wat waren de ‘heidense’ opvattingen en praktijken rond de dood? Waar komen de christelijke concepties rond dood en begraven vandaan? Hoe dachten de vroeg-middeleeuwse christenen over dood en begraven? Hoe zag de laat-middeleeuwse katholieke memorie-cultuur er uit en hoe stond de Reformatie tegenover dood en begraven? Werden de katholieke gebruiken als paepse stoutigheden bestreden of bestond er ook op dit gebied zo iets als ‘omgangsoecumene’? En tot slot: wat betekende het Sint-Janskerkhof? Tussendoor ter illustratie middeleeuwse en renaissance-begrafenismuziek.

 

september 30, 2017  

Excursie naar Waterliniemuseum

Tussen Vecht en Eem (TVE) organiseert in samenwerking met het Waterliniemuseum een excursie naar Fort bij Vechten te Bunnik.

Waterliniemuseum

De excursie vindt plaats op zaterdag 30 september 2017.
Om 9:15 uur vertrekt de bus bij TOP De Zandzee in Bussum (t.o. Sportfondsenbad, Struikheiweg 14, 1406 TK Bussum)
10:00 Aankomst bij het Waterliniemuseum, ontvangst met koffie/thee.
10:30 Welkom door Jan Vollers, voorzitter van TVE en ontvangst door Elganan Jelsma, directeur Waterliniemuseum.
10:35 Lezing van Bas Kreuger Geschiedenis van de Hollandse Waterlinie.
11:30 Bezoek aan het Waterliniemuseum.
13:00 Vertrek naar Bussum.

Aanmelden kan per email: penningmeester@tussenvechteneem.nl. Kosten  (inclusief busvervoer, ontvangst koffie, lezing en entree museum) € 25 voor donateurs TVE en € 35 voor overige geïnteresseerden. IBAN TVE: NL95 INGB 0003 8920 84 t.n.v. Stichting Tussen Vecht en Eem, Naarden.

PS Als u nu een instapabonnement neemt op TVE, ad € 15 voor 2017, bent u donateur en kunt u mee voor het lagere tarief. Dit tarief geldt ook voor uw partner.

september 16, 2017  

Het septembernummer van TVE is verschenen

Een bont palet

DSC02756

Het nieuw verschenen nummer biedt een bont palet van onderwerpen.
Douwe van der Meulen schrijft over de schilder Herman Kruyder die zeven jaar in Blaricum heeft doorgebracht.
Jaap Groeneveld vraagt zich af hoe en waarom Sint-Jan in Laren erin geslaagd is om Sint-Vitus te verdringen. (Lees verder)

september 15, 2017  

De gewelfschilderingen van de Grote Kerk

historisch-cafe-naardenDinsdag 19 september 2017, aanvang 20 uur in de Grote Kerk Naarden
(ingang: het groene deurtje van de St. Annastraat, tegenover nummer 5)

De gewelfschilderingen van de Grote Kerk

door JAN VAN TUIN

Het is al heel wat wanneer een reisgids de Grote Kerk in Naarden noemt. Nog mooier is het als de gids vermeldt dat er mooie 16de-eeuwse schilderingen met voorstellingen uit het Oude en het Nieuwe Testament op het gewelf zijn aangebracht. Onbenoemd blijft dat dit bijna een revolutionaire daad was. Evenmin wordt snel duidelijk hoe de protestanten later hebben moeten worstelen in de confrontatie tussen hun eigen ideeën over bijbeluitleg en hun afkeer van “rooms bijgeloof”. Hier is cultuur-historisch iets bijzonders aan de hand. Van Tuin doet verslag van jarenlang onderzoek.

Discussie over (actuele) onderwerpen met een historisch tintje of een vleugje geschiedenis! Luister, praat mee, vorm een mening en geniet van debat, drank en gezelligheid! Op initiatief van: Comeniusmuseum, Vereniging Vestingstad, Tussen Vecht en Eem, Vestingmuseum en Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen.

september 11, 2017