Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden

Random header image... Refresh for more!
alles over de viagra nederland oorsprong van cialis nederland de ziekte

Burgemeester van Blaricum neemt themanummer 2017 in ontvangst

Maandagmiddag 8 mei 2017 heeft Jan Vollers, voorzitter van Tussen Vecht en Eem (TVE) het rijk geïllustreerde themanummer 2017 aangeboden aan Joan de Zwart-Bloch, burgemeester van Blaricum.
Het speciale nummer heeft als titel Kunst en architectuur in Blaricum. De redactie van TVE heeft samen met gastredacteuren dit nummer samengesteld.
Het themanummer ondersteunt de Open Dag die TVE en de Historische Kring Blaricum samen op 13 mei in Blaricum houden, ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de Kring.

mei 8, 2017  

Het Gooisch Vrouwtje en haar rentree in Naarden

historisch-cafe-naarden
Dinsdag 16 mei 2017, aanvang 20 uur in de Grote Kerk Naarden
(ingang: het groene deurtje van de St. Annastraat,
tegenover nummer 5)

Het Gooisch Vrouwtje en haar rentree in Naarden

door

MARLO REEDERS

 

Rond 1515 werd zij gesneden uit eiken, een klein, lief vrouwtje met gevouwen handen in een mooie jurk. Zij maakte onderdeel uit van de rijkversierde orgelkast van het oude orgel in Grote Kerk Naarden. Haar meester, Jan Eerstenszoon van Schayck, maakte haar in Utrecht, waar hij naam had gemaakt. De bezoekers van de Grote Kerk hebben haar tot 1860 kunnen zien, toen werd haar orgel gesloopt en startte een nomadenbestaan. Wie was zij? Gered door het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, kwam zij uiteindelijk in het Rijksmuseum Amsterdam terecht. Daar verbleef zij tot 2003, toen het museum haar deuren sloot voor de verbouwing. Terugkomen zou zij daar niet – wel in Naarden.
(Lees verder)

mei 6, 2017  

Emile Ludenbijeenkomst 2017

De jaarlijkse Emil Ludenbijeenkomst heeft op 21 april 2017 plaatsgevonden in de Infoschuur ’t Gooi, Naarderstraat 103, 1217 GL  Hilversum

De Emil Ludenpenning is uitgereikt aan vrijwilligers Goois Natuurreservaat.
De redenen zijn, samengevat, dat de ca. 350 vrijwilligers zich al vele jaren op bijzondere wijze inzetten voor het in stand houden van het natuurschoon in het Gooi met daarin de karakteristieke elementen van landschappelijke, geologische, cultuurhistorische en archeologische waarden. Zij zijn ambassadeurs van de Gooise natuur waardoor het draagvlak onder de Gooise bevolking voor natuur en landschap wordt vergroot. Met hun specifieke ervaring, kennis, ideeën en fysieke inspanningen leveren zij een belangrijke bijdrage in het functioneren van het Goois Natuurreservaat.

Tijdens deze bijeenkomst werd ook de jaarlijkse Emil Ludenlezing uitgesproken. Dit jaar door Jaap Mulder, roofdierspecialist, met als onderwerp: Dassen en dassenvoorzieningen in het Gooi.

Het Riverside Trio (saxofoon, gitaar en zang) verzorgde de muziek.

mei 5, 2017  

Het maartnummer van 2017 is verschenen.

TVE 2017-01Modernisering

Er gaapt een enorme kloof tussen de samenleving rond het jaar 1500 en onze tijd. Vooral de laatste tweehonderd jaar zijn de veranderingen snel gegaan. Alle tendensen en ontwikkelingen die hebben bijgedragen aan het ontstaan van de wereld zoals wij die nu kennen, duiden we aan met de term modernisering. Sommige vormen van modernisering zijn geruisloos tot stand gekomen, andere stuiten op meer of minder weerstand.

Afstanden zijn sinds 1500 absoluut gelijk gebleven, maar relatief oneindig veel korter geworden. In het artikel ‘De wereld werd kleiner’ kunt u volgen hoe de buitenwereld voor onze regio  dichterbij kwam dankzij de veranderingen in het vervoer. Een ander voorbeeld van modernisering is de komst van het gas geweest. Gas heeft eerst de verlichting en later de verwarming compleet veranderd. Marjo Stam beschrijft hoe dit in Baarn in zijn werk is gegaan. Ook onze taal is sinds 1500 gemoderniseerd.  P.C. Hooft was een van de grondleggers van het moderne Nederlands. Frits Booy vertelt wat Hoofts bijdrage hieraan is geweest. Modernisering bracht ook schaalvergroting met zich mee. Een voorbeeld daarvan is het samenvoegen van gemeentes. Anne Medema vertelt in ‘Neerdana en Boosomme’ hoe het komt dat eerdere pogingen om Naarden en Bussum samen te voegen niet geslaagd zijn.

Andere artikelen in dit nummer gaan niet over modernisering, maar zijn afleveringen van onze rubrieken. Pieter Hoogenraad gaat met ons mee op zoek naar de resten van de tankgracht die de Duitsers in 1944 rond Hilversum aanlegden. Kees van Aggelen neemt ons mee langs de achttiende-eeuwse Vecht aan de hand van de kaart van Daniel Stopendaal.

Hans Mous.

maart 21, 2017  

De Hollandse Waterlinie: werking en waarde

historisch-cafe-naarden

Dinsdag 21 maart 2017, aanvang 20 uur in het Comeniusmuseum (Kloosterstraat 33, Naarden-Vesting)

De Hollandse Waterlinie: werking en waarde

DOOR

BAS KREUGER

De vesting Naarden maakt onderdeel uit van de Hollandse Waterlinie, een 80 kilometer lang netwerk van forten, vestingsteden en vooral water. Hoe ontstond deze linie? Wat waren de principes van verdedigen met water? Hoe werkten ze? Wat is de betekenis van de Waterlinie voor Nederland? In deze lezing passeren het Rampjaar 1672, de verloren strijd in 1795 en de beide wereldoorlogen in het perspectief van waterlinies de revue. Ten slotte kijken we naar de linies vandaag, het hergebruik en de ambitie om in 2019 de status van UNESCO werelderfgoed te krijgen.

Hollandse waterlinie, HC 03-2017Bas Kreuger (1962) studeerde maritieme geschiedenis aan de RU Leiden en is werkzaam in het museale en erfgoedveld.
Van 2004-2015 was hij directeur van het Vestingmuse
um in Naarden en tevens betrokken bij de op- en inrichting van het Waterliniemuseum in Fort bij Vechten.

Discussie over (actuele) onderwerpen met een historisch tintje of een vleugje geschiedenis! Luister, praat mee, vorm een mening en geniet van debat, drank en gezelligheid! Op initiatief van: Comeniusmuseum, Vereniging Vestingstad, Tussen Vecht en Eem, Vestingmuseum en Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen.

maart 18, 2017