Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden

Random header image... Refresh for more!
alles over de viagra nederland oorsprong van cialis nederland de ziekte

Het maartnummer van 2017 is verschenen.

TVE 2017-01Modernisering

Er gaapt een enorme kloof tussen de samenleving rond het jaar 1500 en onze tijd. Vooral de laatste tweehonderd jaar zijn de veranderingen snel gegaan. Alle tendensen en ontwikkelingen die hebben bijgedragen aan het ontstaan van de wereld zoals wij die nu kennen, duiden we aan met de term modernisering. Sommige vormen van modernisering zijn geruisloos tot stand gekomen, andere stuiten op meer of minder weerstand.

Afstanden zijn sinds 1500 absoluut gelijk gebleven, maar relatief oneindig veel korter geworden. In het artikel ‘De wereld werd kleiner’ kunt u volgen hoe de buitenwereld voor onze regio  dichterbij kwam dankzij de veranderingen in het vervoer. Een ander voorbeeld van modernisering is de komst van het gas geweest. Gas heeft eerst de verlichting en later de verwarming compleet veranderd. Marjo Stam beschrijft hoe dit in Baarn in zijn werk is gegaan. Ook onze taal is sinds 1500 gemoderniseerd.  P.C. Hooft was een van de grondleggers van het moderne Nederlands. Frits Booy vertelt wat Hoofts bijdrage hieraan is geweest. Modernisering bracht ook schaalvergroting met zich mee. Een voorbeeld daarvan is het samenvoegen van gemeentes. Anne Medema vertelt in ‘Neerdana en Boosomme’ hoe het komt dat eerdere pogingen om Naarden en Bussum samen te voegen niet geslaagd zijn.

Andere artikelen in dit nummer gaan niet over modernisering, maar zijn afleveringen van onze rubrieken. Pieter Hoogenraad gaat met ons mee op zoek naar de resten van de tankgracht die de Duitsers in 1944 rond Hilversum aanlegden. Kees van Aggelen neemt ons mee langs de achttiende-eeuwse Vecht aan de hand van de kaart van Daniel Stopendaal.

Hans Mous.

maart 21, 2017  

De Hollandse Waterlinie: werking en waarde

historisch-cafe-naarden

Dinsdag 21 maart 2017, aanvang 20 uur in het Comeniusmuseum (Kloosterstraat 33, Naarden-Vesting)

De Hollandse Waterlinie: werking en waarde

DOOR

BAS KREUGER

De vesting Naarden maakt onderdeel uit van de Hollandse Waterlinie, een 80 kilometer lang netwerk van forten, vestingsteden en vooral water. Hoe ontstond deze linie? Wat waren de principes van verdedigen met water? Hoe werkten ze? Wat is de betekenis van de Waterlinie voor Nederland? In deze lezing passeren het Rampjaar 1672, de verloren strijd in 1795 en de beide wereldoorlogen in het perspectief van waterlinies de revue. Ten slotte kijken we naar de linies vandaag, het hergebruik en de ambitie om in 2019 de status van UNESCO werelderfgoed te krijgen.

Hollandse waterlinie, HC 03-2017Bas Kreuger (1962) studeerde maritieme geschiedenis aan de RU Leiden en is werkzaam in het museale en erfgoedveld.
Van 2004-2015 was hij directeur van het Vestingmuse
um in Naarden en tevens betrokken bij de op- en inrichting van het Waterliniemuseum in Fort bij Vechten.

Discussie over (actuele) onderwerpen met een historisch tintje of een vleugje geschiedenis! Luister, praat mee, vorm een mening en geniet van debat, drank en gezelligheid! Op initiatief van: Comeniusmuseum, Vereniging Vestingstad, Tussen Vecht en Eem, Vestingmuseum en Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen.

maart 18, 2017  

Dialectenmiddag in Huizen

DINH , de werkgroep Dialecten in Noord-Holland,
organiseert op 25 maart 2017 een DIALECTENMIDDAG in Huizen,
Het betreft dialecten uit heel Noord-Holland en één uit Utrecht.

 Dialectenmiddag in Huizen

februari 28, 2017  

Lezing 21 maart 2017

HOE NAARDEN STAD WERD EN DE VERHOUDING STAD-GOOISE DORPEN ca. 1200 -1500

door Henk Michielse

In de veertiende eeuw werd Naarden – de centrale plaats van Naerdincklant die in de historische bronnen al genoemd werd in de negende eeuw – verheven tot stad.
Hoe ging dat in zijn werk? Wat maakte in de Middeleeuwen een woonplaats tot stad en hoe verliep dat bij Naarden? Groeide Naarden van zelf uit tot stad of werd de stad bewust gepland? En wat voor stad was Naarden dan en waar leefden de Naarders van? En tenslotte: hoe gingen de stad en de dorpen in Stad en Lande van Gooiland met elkaar om en in het bijzonder: hoe liep het tussen Naarden en Bussum?
Op al deze vragen zal dr. Henk Michielse in gaan, kort nadat Naarden na bijna 700 jaar zijn eigen bestuur net verloren heeft. Het wordt geen grafrede, maar liever een loflied op deze levende stad.

Datum en plaats: De lezing wordt gehouden op dinsdag 21 maart 2017 in de Antoniushof, Lange Heul 32, Bussum.

Tijdstip:

Jacob van Deventer

Jacob van Deventer

14.30-16.00 uur, met koffie/thee-pauze.

De lezing is gratis toegankelijk.

februari 21, 2017  

Comeniusdag 2017: Opleiden tot burgers van één wereld

U bent van harte welkom op de Comeniusdag op 18 maart 2017 in de Grote Kerk van Naarden.  Wederom een mooi programma met prachtige muziek en inspirerende sprekers!

Claire Boonstra, oprichter van Operation Education, zal de Comeniuslezing 2017 houden en ingaan op de mogelijkheden voor educatie in een wereld die snel en diepgaand verandert onder de titel ‘Naar een nieuw denkkader in educatie: opleiden tot burgers van één wereld.Claire Boonstra

Met haar organisatie Operation Education richt Claire Boonstra zich op beweging in het onderwijs. Beweging die begint bij het stellen van fundamentele vragen. Want waartoe dient ons onderwijs? En waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Pas nadat we onszelf deze fundamentele vragen stellen, kunnen we doelbewuste keuzes maken over de invulling van onderwijs en kunnen we eigentijdse leersystemen vormgeven.

De Comeniusprijs 2017 zal dit jaar worden uitgereikt aan Jonathan Israel. Prof. dr. Jonathan Israel heeft grondig studie verricht naar de geschiedenis van de Nederlandse Republiek en de Verlichting en toonde daarmee impliciet aan hoe belangrijk zijn onderzoeksresultaten zijn voor een beter begrip van onze huidige samenleving.

Jonathan IsraelHet bijwonen van de Comeniusdag is gratis.
U kunt zich aanmelden via www.comeniusmuseum.nl
Datum: 18 maart 2017
Aanvang: 13:00 uur
Locatie: Grote Kerk, Marktstraat, Naarden.

februari 18, 2017