Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden

Random header image... Refresh for more!
alles over de viagra nederland oorsprong van cialis nederland de ziekte

Het laatste nummer van 2017 is verschenen

In dit nummer bieden wij u weer een breed scala aan onderwerpen aan.

Decembernummer 2017 (Lees verder)

december 25, 2017  

Geheimen van de Fransche Kamp

historisch-cafe-naarden

Op woensdag 22 november 2017, aanvang 20 uur in De Mess (voorheen De Hoed),
Adriaan Dortsmanplein 1b, 1411 RC Naarden

Klaas Oosterom  zal spreken over  de Geheimen van De Fransche Kamp

Groepsschuilplaats in De Fransche Kamp

(Lees verder)

november 19, 2017  

Ateliers van de Dooyewaard Stichting

OPEN ATELIERS op 4 EN 5  NOVEMBER 2017


Alle ateliers van de Dooyewaard Stichting zijn geopend in het weekend van 4-5 november van 12-18u. Start de route op Schapendrift 73-75 in het 100 jaar oude Hart Nibbrig Atelier en ervaar Atelier Mondriaan waar in 1917 de Stijl werd opgericht door Mondriaan en tijdgenoten. U vindt atelier 1,2 en 3 samen op 1 perceel. Vervolgens kunt u atelier 4 en 5 bezoeken in het centrum van Blaricum.

(Lees verder)

oktober 22, 2017  

Themaleergang Gooi-o-logie najaar 2017

tvevriennaardivn

Burgers, boeren en buitenlui tussen Vecht & Eem
Het najaar van 2017 staat regionaal-historisch gezien vooral in het teken van de Open Monumenten Dag met als thema Boeren, burgers en buitenlui en van de Week van de erfgooier. Daarom organiseert de Werkgroep Gooiologie namens de Stichting Stad en Lande, Tussen Vecht en Eem en verwante organisaties zoals de Vrienden van het Gooi, Omgevingseducatie, het Geopark en het GNR een themaleergang Gooiologie over Boeren, burgers en buitenlui. (Lees verder)

oktober 8, 2017  

Van ‘heidens’ urnenveld in Hilversum tot Sint-Janskerkhof

Christelijke opvattingen over dood en begraven (7e-17e eeuw)
Lezing door Henk Michielse op 2 November, Allerzielen 2017
Locatie: Wilhelminakerk, Wilhelminaplantsoen 12, Bussum
Aanvang: 20:00 uur

Dodenofficie

Tot in de 8e eeuw cremeerden onze voorouders in het Gooi hun doden. Vanaf begin 8e eeuw werden de doden ineens begraven. Wat zat hier achter? In deze inleiding komen verschillende thema’s aan de orde. Wat waren de ‘heidense’ opvattingen en praktijken rond de dood? Waar komen de christelijke concepties rond dood en begraven vandaan? Hoe dachten de vroeg-middeleeuwse christenen over dood en begraven? Hoe zag de laat-middeleeuwse katholieke memorie-cultuur er uit en hoe stond de Reformatie tegenover dood en begraven? Werden de katholieke gebruiken als paepse stoutigheden bestreden of bestond er ook op dit gebied zo iets als ‘omgangsoecumene’? En tot slot: wat betekende het Sint-Janskerkhof? Tussendoor ter illustratie middeleeuwse en renaissance-begrafenismuziek.

 

september 30, 2017