Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Aanmelden Open Dag 2022

   
Tussen Vecht en Eem Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

zaterdag 8 oktober 2022

Cultureel en Congres Centrum De Rank, Soesterbergsestraat 18, Soest

Uw bijdrage voor de open dag kunt u overmaken op op rekeningnummer IBAN NL95 INGB 0003 8920 84, t.n.v. Stichting Tussen Vecht en Eem, Naarden met als omschrijving “Open Dag 2022”.Uw inschrijving is pas afgerond zodra het geld op onze rekening is bijgeschreven.

 De toegang voor de musea in het middagprogramma zijn NIET hierin begrepen, deze dient u zelf te voldoen bij de kassa van het museum. Aan het einde van de open dag zijn alle deelnemers uitgenodigd voor een afsluitende borrel in het Museum Soest.

AANMELDEN

* Verplicht veld