Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Aanmelden Open Dag 2023

 

 

* Verplicht veldKosten voor het dagprogramma incl. lunch:
– € 30 voor donateurs TVE en leden van de HK Loenen;
– € 35 voor overige geïnteresseerden.

Gelieve het totaalbedrag over te maken op IBAN-nummer NL95 INGB 0003 8920 84 ten name van Stichting Tussen Vecht en Eem, Naarden met de vermelding Open dag. Graag betalen voor 21 oktober, want uw inschrijving is pas compleet na ontvangst betaling.