Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Aanvullingen

Op deze pagina treft u een overzicht aan van de aanvullingen die bij de vensters zijn aangebracht sinds de publicatie van de website in december 2008. De hoofdtekst van de vensters blijft identiek aan de tekst uit de publicatie in boekvorm. Het gaat hier om aanvullingen die sindsdien zijn aangebracht onder de knoppen “onderwijs”, “verdieping” en “discussie”. Deze knoppen bevinden zich onder aan de venstertekst.
Met deze aanvullingen wil de Redactie de website up to date houden.

Als u aanvullingen wilt leveren kunt u die sturen naar de Redactie van de Historische Canon:
Reacties per email naar:
redactie@tussenvechteneem.nl
Reacties per post naar:
Redactie Historische Canon
Huizerstraatweg 37
1411 GL Naarden

Aanvullingen aan de site:

Maart 2012
Onderwijsprojecten van de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek toegevoegd aan de vensters 2, 3, 6, 12, 15, 16, 18 en 23.

Juni 2010
Venster 13 – Water als verdedigingsmiddel
Onder “discussie” het artikel “Schootsveld van Naarden nooit geïnundeerd” van Henk Schaftenaar.

Mei 2010
Onderwijsprojecten van de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek geplaatst op een eigen pagina, te bereiken via een knop “onderwijs” onder aan de vensterteksten.
Onder “onderwijs” nieuwe onderwijsprojecten toegevoegd bij venster 2, 3, 6, 8, 11, 12, 18, 20, 21, 22 en 23.

April 2010
Venster 5 – Het Sint-Janskerkhof met de doodwegen
Onder “verdieping” het artikel “De Sint-Vituskerk op het Sint-Janskerkhof te Laren” van Harry van der Voort.
Onder “discussie” het artikel “De mythe van de 7 doodwegen op het Sint-Janskerkhof” van Jaap Groenveld.

Maart 2010
Venster 13 – Water als verdedigingsmiddel
Onder “verdieping” een uitgebreide lijst toegevoegd van publicaties over de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

December 2009
Venster 4 – Kerstening en Frankisering
Onder “verdieping” een bijdrage van Henk Michielse: “Een vergeten heilige uit de buurt, de missionaris Liudger 742-809”.