Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Archiefgeheimen

Mondelinge communicatie is vluchtig. De overlevering dunt na enkele generaties sterk uit. Of ze breidt zich juist uit met sterke verhalen. Zonder schriftelijke bronnen loopt het spoor naar het verleden spoedig dood. Voor een betrouwbare reconstructie zijn eigentijdse documenten nodig. Wat zijn er voor bronnen bij een archiefdienst te vinden? En hoe zoek je daar? Wat is er digitaal mogelijk op de nieuwe website van de regionale archiefdiensten? De sessie Archiefgeheimen helpt u bij dit soort vragen verder.