Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Bussum

plbussum_groot

In Bussum werkten gastarbeiders onder andere bij Bensdorp (chocolade), Van Meurs (golfkarton) en Karbo (radiatoren). De Italianen vormden lange tijd de grootste groep gastarbeiders. Pas in 1968 was de groep Marokkanen groter, en dit bleef ook de grootste groep in Bussum. In 1976 woonden er 384 gastarbeiders. Verreweg de meesten woonden er zonder vrouw en kinderen. De belangrijkste oorzaak hiervoor was, dat er in Bussum niet of nauwelijks gebouwd werd. In 1979 weigerde de gemeente om een apart huisvestingsbeleid voor buitenlanders te voeren. Als reden werd opgegeven: dan kunnen we voor allerlei groepen (bijvoorbeeld voor homo’s) ook wel een apart beleid gaan voeren. Maar begin jaren ’80 ging de gemeente zich toch inspannen om buitenlanders aan een huis te helpen.

bussum