Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Donateurs

Als donateur ondersteunt u de activiteiten van TVE zoals historisch onderzoek, de samenwerking tussen historische instellingen in deze regio en de acties tot behoud van ons erfgoed. De minimumdonatie bedraagt € 22,50 per jaar. U ontvangt dan vier keer per jaar ons tijdschrift; in de maanden maart, mei en december een enkelvoudig nummer en in september een themanummer. U ontvangt ook uitnodigingen voor de jaarlijkse Open Dag en onze andere activiteiten. U ontvangt korting op historische uitgaven over deze regio.

Aanmeldingen kunnen het hele jaar door plaatsvinden: het bedrag wijzigt niet, maar u ontvangt de al verschenen nummers in dat jaar.

U kunt zich hieronder aanmelden, onder gelijktijdige overmaking van uw donatie op IBAN-nummer NL95 INGB 0003 8920 84, t.n.v. Stichting Tussen Vecht en Eem, Naarden, onder vermelding van ‘Nieuwe donateur’.

Formulier:

* Verplicht veld 

Top