Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Donateurs

Als donateur ondersteunt u de activiteiten van TVE zoals historisch onderzoek, de samenwerking tussen historische instellingen in deze regio en de acties tot behoud van ons erfgoed. De minimumdonatie bedraagt € 22,50 per jaar. U ontvangt dan vier keer per jaar ons tijdschrift; in de maanden maart, mei en december een enkelvoudig nummer en in september een themanummer. U ontvangt ook uitnodigingen voor de jaarlijkse Open Dag en onze andere activiteiten. U ontvangt korting op historische uitgaven over deze regio.

Aanmeldingen kunnen het hele jaar door plaatsvinden: het bedrag wijzigt niet, maar u ontvangt de al verschenen nummers in dat jaar.

U kunt zich hieronder aanmelden, onder gelijktijdige overmaking van uw donatie op IBAN-nummer NL95 INGB 0003 8920 84, t.n.v. Stichting Tussen Vecht en Eem, Naarden, onder vermelding van ‘Nieuwe donateur’.

Wilt u iemand een jaardonatie cadeau geven, dat kan ook. Vul uw eigen gegevens in en schrijf in het vak opmerkingen dat het een cadeau betreft met de naam en adresgegevens van de gelukkige ontvanger. U kunt ook contact opnemen met de penningmeester: penningmeester@tussenvechteneem.nl

Formulier:

* Verplicht veld 

Top