Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Eerste tijdschrift van 2018 is verschenen

Zoektochten
Karel Loeff vond een prent in een kringloopwinkel en ging op zoek naar de maker en het afgebeelde onderwerp.
Een heel ander soort zoektocht ondernamen veel huismoeders precies 100 jaar geleden: zij gingen op zoek naar aardappelen. Voor veel inwoners van onze regio was 1918 een hongerjaar.
Tussen 1830 en 1850 gingen militaire verkenners ‘de boer op’ om topografische details uit te zoeken en de namen daarvan te achterhalen. Dit resulteerde in de
Topografische Militaire kaart.
Barbara Laan heeft onderzoek gedaan naar historische interieurs in het Gooi.
Frits Booy verhaalt over de literaire ambities van de zoon van de bankier J.L. Pierson, die Lodewijk van Deyssel om advies vroeg.
Iny Hoogendijk tenslotte beschrijft hoeveel coöperaties er rond 1900 in de regio bestonden, welke typen coöperaties er waren en welke rol de verzuiling erin speelde.