Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

2014 Open Dag Bussum

Open Dag zaterdag 4 oktober 2014
Tussen Vecht en Eem blikt terug op de Eerste Wereldoorlog

In oktober, de Maand van de Geschiedenis, staat TVE stil bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en de sociaal- economische gevolgen voor het neutraal gebleven Nederland, en in het bijzonder het gebied tussen Vecht en Eem.
In samenwerking met de Historische Kring Bussum en het Vestingmuseum Naarden zijn lezingen en excursies georganiseerd n.a.v. dit thema. Komt u ook?

4 Okt. 2014 Het Programma

09:30 Ontvangst en inschrijving.
Locatie: Vernissage, Fort Werk IV, Dr. Abraham Kuyperlaan 1a, 1402 SB BUSSUM

Toegang links van ’t Spant!

  Lezing Hans Andriessen (oud-voorzitter van de o.m. door hem in 2001 opgerichte Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog):
Neutraal Nederland klem tussen grootmachten

Lezing René Ros (projectmedewerker Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam): Stelling van Amsterdam en Wereldoorlog I

Lezing Marcus van der Heide (publicist): Belgische vluchtelingen in Bussum

Daaropvolgend korte rondleiding in Fort Werk IV

12:30 Lunch
13:30 – 16:15 Diverse excursies naar keuze:

  1. Bezoek aan Nederlands Vestingmuseum, incl. film en rondwandeling vesting Naarden met gids
  2. Vaartocht door vestinggrachten van Naarden en bezoek aan Fort Ronduit met gids
  3. Martin Heyne Fietstocht met gids van de Historische Kring Bussum langs verdedigingswerken en houten huizen in Naarden en Bussum.
  4. Bezoek tentoonstelling in Museum Doorn (met bus, maximaal 30 deelnemers) voor de Tentoonstelling over Eerste Wereldoorlog
16:15-17:00 Afsluiting
Locatie: Vernissage, Fort Werk IV, Dr. Abraham Kuyperlaan 1a, 1402 SB BUSSUM