Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Geuzen en Papen, katholiek en protestant tussen Vecht en Eem 1550-1800

Onder redactie van Henk Michielse, Jan Out en Gerrit Schutte

Inhoudsopgave
Henk Michielse, Verantwoording

Deel 1.Ter inleiding
Gerrit Schutte, Geuzen en papen. Katholiek en protestant tussen Vecht & Eem 1550-1800
Gerrit Schutte, Een nieuwe beeldenstorm nodig? Het oude beeld van de overgang van katholiek naar protestant

Deel 2. De Katholieke traditie
Henk Michielse, Van de cultus der demonen tot het onderhouden van de ware God. Kerkstichtingen en godsdienstig leven 8e – 16e eeuw.
Henk Michielse, Geen begeerde van keel en buik. Opkomst en ondergang van de laatmiddeleeuwse kloosters tussen Vecht & Eem ca. 1400-1579.

Deel 3. De Reformatie
Willem Stuve, De doopsgezinde gemeenten tussen Vecht & Eem
Liesbeth Geudeke, Onmisbaar? De rol van de classis bij de op- en uitbouw van de Gereformeerde Kerk tussen Vecht en Eem.
Bas de Ligt, Loosdrecht in de tijd van de reformatie

Deel 4. Van plaats tot plaats
Henk Michielse, Tussen Grote Kerk & Schuilkerk. Calvinist en Catholyck in Naarden in de 16e en 17e eeuw
Ruud Hehenkamp, Hoe Huizen van katholiek protestant werd
Jan Out, Recht in de leer? Eemnes van Reformatie tot Franse tijd
Jan Baar, Catholyck ende bitter. De reformatie rond de Horstermeer 1580-1625
Ruud Hehenkamp, Blaricum, Laren & de Reformatie
Frits Booy, Baarn & de Reformatie
Ineke de Ronde, Hilversum, de Reformatie en het Utrechts Schisma

Deel 5. Leven en laten leven
Aukje Zondergeld-Hamer, Een hoog papen-gehalte. Katholieken in Weesp onder een gereformeerd stadsbestuur
Bas de Ligt, Drie recalcitrante Loosdrechtse dominees ten tijde van het Twaalfjarig bestand
Gerard Derks en Henk Michielse, Een ‘paepsch’ boerendorp. Soest vanaf de Reformatie tot eind 18e eeuw
Kees de Kruijter, De vervolging van de katholieken in Loenen in de 17e eeuw
Ruud Hehenkamp, Protestantisering en disciplinering. De godsdienstige geschiedenis van Huizen 1675 – ca. 1800
Jaap Groeneveld, Vredig op het Sint-Janskerkhof. Twee eeuwen katholiek begraven van de Reformatie tot de Bataafse Tijd

Deel 6. Nieuwe tijden
Gerrit Schutte, Tolerantie op dorpsniveau – Protestant & Katholiek in achttiende-eeuws Hilversum
Jan Out, Gekibbel om de kerken in Eemnes

Deel 7. Uitleiding
Gerrit Schutte, Uitleiding & conclusies

Literatuur
Henk Michielse, Beredeneerde bibliografie

Personalia
Personalia auteurs en redactie