Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Gevraagd en gebleven: het boek

Omslag_boekIn 2011 publiceerde TVE een boek met de titel Gevraagd en gebleven. Het beschrijft de geschiedenis van de gastarbeiders tussen Vecht en Eem in de periode 1960-1980. Daarnaast wordt apart aandacht besteed aan de gastarbeiders in Weesp, Baarn en Soest. Ook leest u in dit boek over de schrijnende huisvesting van gastarbeiders in de Hilversumse Palmstraat. Tenslotte vertellen nog tien voormalige gastarbeiders hun eigen verhaal.

Dit boek kunt u bestellen door € 12,- te storten op rekeningnummer NL95 INGB 0003 8920 84 t.n.v. Stichting Tussen Vecht en Eem, Naarden, onder vermelding van Gevraagd en gebleven.
gastarbeiders_def-34gastarbeiders_def-65