Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Het laatste nummer van TVE 2018 is verschenen

Tussen Vecht en Eem zijn er veel mensen die zich voor ons erfgoed inzetten.

Henk Michielse en Eva Schild schrijven in een memoriam over erflaatster Els Scheltema. Frits Booy beschrijft de uitreiking van de Ludenpenning aan erfgoedbewaker Anton Kos. Niels van Driel vertelt over de verzameling van de Naarder amateur-historicus Dirk Franzen van wie de verzameling nu ondergebracht is in het streekarchief. Over de Open Dag in Baarn verhaalt Joris Cammelbeeck.
Het nummer gaat niet alleen over erfgoed, maar ook over Patriotten en Oranjeklanten, over een reisje van twee eeuwen terug en over plakkaten uit Weesp.

Het tijdschrift is verkrijgbaar bij TVE en de boekhandel. Prijs € 5,50.