Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Huizen

plhuizen_groot

Al vanaf 1960 werkten er gastarbeiders in Huizen. Het bedrijf Balatum (later Balamundi, nu BN International) waar o.a. zongordijnen en vloerbedekking werden gemaakt, haalde toen Italianen naar Huizen. Andere bedrijven namen later in de jaren ’60 gastarbeiders in dienst: Philips/Lucent (communicatieapparatuur), Mayonna (visverwerking) en Westland (kaas). De meeste gastarbeiders die in Huizen werkten, konden daar geen woning vinden en woonden dus in plaatsen in de omgeving. Pas vanaf 1975 kwamen er voldoende woningen voor de buitenlandse arbeiders en hun gezinnen. In 1976 woonden in Huizen tachtig gastarbeiders: Spanjaarden, Italianen, Turken en Marokkanen (elk ongeveer 20). Met hun gezinnen mee, waren dit meer dan 200 mensen. In 1980 was dit laatste aantal opgelopen tot ongeveer 500. Turken en Marokkanen vormden de grootste groepen.

huizen