Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Naarden

plnaarden_grootIn Naarden waren rond 1965 verschillende goede pensions waar gastarbeiders terecht konden. Sommige bedrijven brachten hier hun buitenlandse arbeiders onder, zoals het Huizer bedrijf Balamundi deed met zijn Antilliaanse arbeiders. Er waren ook hele slechte pensions, zoals een villa aan de Pater Wijnterlaan die in 1966 voor een landelijk schandaal zorgde. Veel buitenlanders die in Naarden woonden werkten rond die tijd in andere plaatsen. De gemeente Naarden vond dan ook dat Naarden zo langzamerhand een “broeinest” van buitenlandse werknemers wordt.
In Naarden zelf vonden gastarbeiders werk in bedrijven aan de Keverdijk, onder andere bij een timmerbedrijf.
In 1976 woonden hier 124 gastarbeiders, waarvan 98 Marokkanen. Bijna niemand van hen woonde hier toen met vrouw en kinderen.
In de nieuwbouwwijk Keverdijk kwamen vanaf 1970 veel Marokkanen wonen, meestal met hun gezin. Zij vonden veel steun vanuit wijkcentrum De Schakel.

naarden