Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Themaleergang Gooi-o-logie najaar 2017

tvevriennaardivn

Burgers, boeren en buitenlui tussen Vecht & Eem
Het najaar van 2017 staat regionaal-historisch gezien vooral in het teken van de Open Monumenten Dag met als thema Boeren, burgers en buitenlui en van de Week van de erfgooier. Daarom organiseert de Werkgroep Gooiologie namens de Stichting Stad en Lande, Tussen Vecht en Eem en verwante organisaties zoals de Vrienden van het Gooi, Omgevingseducatie, het Geopark en het GNR een themaleergang Gooiologie over Boeren, burgers en buitenlui.
Eeuwenlang werd het Gooi vorm gegeven door de erfgooiers. Met de modernisering van de regio vanaf ca. 1874 kwamen er heel andere bevolkingsgroepen wonen (ondernemers, arbeiders, middenstanders, forenzen) en werd het Gooi ook een geliefd recreatiegebied, vooral voor Amsterdammers. Via interessante inleidingen bieden we inzicht in de socio-culturele en landschappelijke gevolgen van deze veranderingen.
De leergang wordt aangeboden via de Volksuniversiteit Het Gooi.

Data en sub-thema’s
De leergang start in de Week van de erfgooier; de bijeenkomsten vinden plaats op woensdagavonden:
1  november: Boeren: de geschiedenis van de Erfgooiers vanaf ca. 1500 tot 1978. Docent: Anton Kos.
15 november: Burgers: Nieuwe bevolkingsgroepen door industrialisatie en de aanleg van villawijken 1850-1940. Docenten: Henk Michielse en Gerard Hoogendijk.
29 november: Buitenlui: Het Gooi als recreatiegebied. Docenten: Jaap Vlaanderen (GNR) en Hetty Laverman.
Excursie: 13 december: Avondbezoek aan het archief in Naarden, i.h.b. het erfgooiers-archief m.m.v. de archivaris Niels van Driel en Anton Kos.

Tijdstip De bijeenkomsten worden gehouden van 19.30 tot uiterlijk 22.00 uur.

Plaats De leergang vindt plaats in Infoschuur ‘t Gooi, Naarderweg 103 A, 1217 GL Hilversum (aan de weg tussen station Bussum-Zuid en station Hilversum Mediapark)

Deelnemersbijdrage:€ 60, inclusief (digitaal) lesmateriaal.

Aanmelden Aanmelden via de website www.volksuniversiteithetgooi.nl Uw betaling wordt geïnd via automatische incasso.

Informatie Nadere informatie kan gevraagd worden via mw. Hetty Laverman, tel. 06-23618314 of bij de Volksuniversiteit Het Gooi 035 5312939.

 

0 comments

Nog geen reacties...

Plaats reactie hieronder.

Leave a Comment