Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Themaleergang Gooi-o-logie voorjaar 2018

Kunstenaarsdorpen en Wereldverbeteraars tussen Vecht en Eem

Kunstenaarsdorpen wereldverbeteraars

Onze streken waren vanaf het eind van de 19e eeuw zeer in trek bij kunstenaars. Vanwege de oprukkende industrie, rokende schoorstenen en stadsuitbreidingen gingen veel kunstenaars op zoek naar onbedorven plaatsen.

Met name Laren, Blaricum en Kortenhoef waren populair. Daarnaast trok het Gooi ook allerlei wereldverbeteraars aan: Tolstojanen, christen-anarchisten, utopisten, religieuze socialisten en theosofen, die allemaal op zoek waren naar een andere leefwijze of een andere geesteshouding. Via interessante inleidingen biedt deze themaleergang inzicht in de enorme socio-culturele betekenis die de komst van kunstenaars en wereldverbeteraars heeft gehad. De leergang wordt aangeboden via de Volksuniversiteit Het Gooi.

De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagavond van 19.30 tot uiterlijk 22.00 uur.
Adres: Brinkhuis, Brink 29, 1251 KT Laren. (Let op: locatie is gewijzigd). Het Brinkhuis staat in het centrum van Laren, naast de Sint-Jansbasiliek.
Parkeren kan gratis in de directe omgeving.

De data van de bijeenkomsten zijn:

  • 14 maart: Wereldverbeteraars & vrijdenkers tussen Vecht en Eem. Docent drs. Maria Boersen (historicus, kenner Gooise wereldverbeteraars)
  • 28 maart: Kunstenaarsdorpen tussen Vecht en Eem. Docent: drs. Anna van Lienden (conservator Singer Museum)
  • 11 april: William en Anna Singer en de betekenis van Singer Laren als cultuurcentrum. Docent: drs. Helen Schretlen (kunsthistoricus; kenner van de Singers)
  • 14 april ochtend Excursie: wandeling door Laren m.b.t. de ‘Larense School’ en bezichtiging van de Singersvilla en schilderijen.

Deelnemersbijdrage:  € 60, inclusief (digitaal) lesmateriaal.

Aanmelden via de website www.volksuniversiteithetgooi.nlUw betaling wordt geïnd via automatische incasso.

Informatie: Nadere informatie kan gevraagd worden via mw. Hetty Laverman, tel. 06-23618314 of bij de Volksuniversiteit Het Gooi 035-5312939

 

0 comments

Nog geen reacties...

Plaats reactie hieronder.

Leave a Comment