Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

TVE-Symposium Geuzen en papen

Katholiek en protestant tussen Vecht en Eem 1550-1800 2 november 2013

Op zaterdag 2 november hield Tussen Vecht en Eem (TVE) het boek Geuzen en papen – katholiek en protestant tussen Vecht en Eem 1550-1800 ten doop tijdens een symposium onder de gelijkname titel.
Het symposium werd gehouden in de Willibrordkerk in Nederhorst den Berg. Ongeveer honderd aanwezigen bezochten het symposium. Gelardeerd met orgelspel door Peter den Ouden, cantororganist van de Wiillibrordkerk, werden twee inleidingen gehouden.
Deze werden voorafgegaan door een Welkomstwoord van Jan Vollers, voorzitter van Tussen Vecht en Eem en een korte openingstoespraak door de symposiumvoorzitter Dr. Henk Michielse, coördinator project ‘Katholiek & Protestant 1550-1800’.

De eerste inleiding hield Dr Llewellyn Bogaers over de afgedwongen protestantisering en de gevolgen voor katholieken met name in het bisdom Utrecht. Zij is auteur van Aards, betrokken en zelfbewust. De verwevenheid van cultuur en religie in katholiek Utrecht 1300-1600.
Vervolgens hield Prof. Dr Fred van Lieburg (hoogleraar geschiedenis van het protestantisme aan de VU) een inleiding over de geleidelijke verschuivingen in Nederland welke gebieden overwegend protestants geworden zijn en welke afscheidingen en samenvoegingen daar in latere tijden weer op volgden
Prof. Dr Gerrit Schutte, een van de redacteuren en ook mede-auteur van het boek Geuzen en papen – Katholiek en protestant tussen Vecht & Eem 1550-1800 had de eer het boek aan te bieden aan Mgr. Dr Jan de Kok (emeritus bisschop en historicus) en aan de heer Bert van Bokhoven (lid van het moderamen van de Protestantse Kerk Nederland). Hij ging daarvoor nog in op de betekenis en resultaten van het onderzoeksproject Geuzen en papen.

Geuzen en papen. Katholiek en protestant Tussen Vecht en Eem 1550-1800. Te bestellen bij Uitgeverij Verloren, of via de boekhandel. Prijs: € 29,00.