ID TITEL AUTEUR JAAR JRGANG UITGAVENR PAG VAN PAG TOT
1 Over het nut van een periodiek Vrankrijker, A.C.J. de 1970 I 1 2 4
2 Hoe U de prehistorie van het Gooi beoefenen kunt Bakker, J.A. 1970 I 1 4 6
3 Achtergronden en structuren Lange, P.W. de 1970 I 1 6 8
4 Nodig en nuttig Bouvy, D. 1970 I 1 8 9
5 De kerk in het midden! (Oud-Katholieke kerk) Ditmarsch, J.N. 1970 I 1 9 11
6 De betekenis van het Rijksarchief te Haarlem voor het historisch onderzoek van het Gooi Kölker, A.J. 1970 I 1 11 13
7 Geologie en geschiedenis Porcelijn, E. 1970 I 1 13 13
8 Organisaties, speciaal van belang voor de historie van de streek anoniem 1970 I 1 15 19
9 Beoefening van locale en regionale geschiedenis Jappe Alberts, W. 1970 I 2 21 25
10 Riviertje de Goog uitgegraven maar niet bestudeerd anoniem 1970 I 2 25 25
11 Had het Gooi een eigen vlag? Sierksma, Kl. 1970 I 2 26 28
12 Het Goois museum herleeft? Neen, geheel vernieuwd Lange, P.W. de 1970 I 2 28 30
13 Poortwachters Lammers, H. 1970 I 2 30 31
14 Oude wegen in en om het Gooi I Lange, P.W. de 1970 I 2 31 39
15 Loosdrechts dorpsfeest in 1909 ontaarde in twist Marx-van Ankum, G 1971 I 3 42 46
16 De bibliografie van het Gooi Aa, O.L. van der 1971 I 3 46 47
17 Uit de oude doos - Lindenheuvel (A. Perk) Boetzelaer, R.W.C. Van 1971 I 3 47 51
18 De armen van Bussum Out, J.V.M. 1971 I 3 51 54
19 Strijd om behoud van oude grensweg Sierksma, Kl. 1971 I 3 55 56
20 Amsterdam en het Gooi in de geschiedenis Lange, P.W. de 1971 I 3 57 57
21 Oude kerken tussen Vecht en Eem Ruinen, J. 1971 I 3 57 63
22 B.J.R. van Hasselt, Stadsgeneesheer en burgemeester van Naarden Poolman, H. 1971 I 4 65 71
23 Kortenhoef's kerkrestauratie Sierksma, Kl. 1971 I 4 72 73
24 Wijziging Erfgooierswet door de Eerste Kamer aangenomen anoniem 1971 I 4 74 78
25 De klokken van de grote kerk te Naarden Scheltema, C.G. 1971 I 4 79 82
26 De toren en huizinge van Hilversum Lange, P.W. de 1971 I 4 83 83
27 Oude wegen in en om het Gooi II Lange, P.W. de 1971 I 5 86 90
28 Ongeruste burgers in Naarden anoniem 1971 I 5 90 93
29 Enkele punten uit de geschiedenis van Ankeveen Fennis, F; Kolk, B.J. v.d. 1971 I 5 94 96
30 Uit de oude doos (Laren in 1913) Boetzelaer, R.W.C. van 1971 I 5 97 100
31 Gezondheidszorg in Naarden 1840-1863 Poolman, H. 1971 I 5 100 102
32 Wist U - ambtsbeëdiging baljuw in 1666 Out, J.V.M. 1971 I 5 102 102
33 Het 'Oud Huus' in Soest wordt niet gesloopt? Sierksma, Kl. 1971 I 5 103 103
35 Onze archieven I Lange, P.W. de 1971 I 6 108 113
36 De Hervormde pastorie van Nieuw-Loosdrecht Marx-van Ankum, G 1971 I 6 113 115
37 Poortgelden en sluitingstijden Poolman, H. 1971 I 6 118 119
38 Vondsten bij de Goog anoniem 1971 I 6 119 119
39 Aantrekkelijk wonen in het Gooi anoniem 1971 I 6 106-108 116-117
40 Proeve van een bibliografie van Laren Aa, O.L. van der 1971 I 7 121 144
41 Beknopt overzicht van de ontstaansgeschiedenis van Eemnes Pol, G. van der 1971 I 8 145 149
42 Oud Huizen Schipper, J. 1971 I 8 149 152
43 Bussumse dorpsgezichten van voor 1865 Heyne, M.J.M. 1971 I 8 153 157
44 Misluckte Muydensche Reise (P.C. Hooft - Muiderslot) Mesland 1971 I 8 157 159
45 Hoe staat het met onze monumenten in het Gooi Sierksma, Kl. 1971 I 8 159 161
46 Boeken tussen Vecht en Eem anoniem 1971 I 8 161 162
47 Anna de Haze, Ambachtsvrouwe van de Loosdrechten en Mijnden - Rijkste vrouw van Amsterdam Marx-van Ankum, G 1971 I 9 167 170
48 Waarnemingen in de bouwput van Hilvertshof Lange, P.W. de 1971 I 9 171 174
49 Het sociale leven in 's-Graveland in het begin der vorige eeuw Hooyer, C.R. 1971 I 9 174 180
50 De Baarnse tapijtfabriek Aa, O.L. van der 1971 I 9 180 183
51 A. Kreuzen: Laren; uitg. Skakabee Aquarius 1971 I 9 183 185
52 Speciale bomen in het Gooi anoniem 1971 I 9 185 185
53 Drama in zakformaat in Oud-Loosdrecht (Jan Robberse) Marx-van Ankum, G 1971 I 9 185 186
54 Wist U - salarissen in 1851 Poolman, H. 1971 I 9 186 188
55 Cultuurprijs van Hilversum voor leden van TVE anoniem 1971 I 9 187 187
56 Lastige militair in Naarden Poolman, H. 1971 I 9 188 188
57 Commissarissen over de Trekvaarten tussen Diemerbrug en Muiden en Muiden en Naarden Poolman, H. 1971 I 10 189 208
58 Een panlat van veenhout Daams, J. 1971 I 11 210 213
59 De Florisboom bij de Muiderberg gerestaureerd Sierksma, Kl. 1971 I 11 214 215
60 De St. Pieterskerk van Eemnes-Binnen Out, J.V.M. 1971 I 11 216 220
61 De Icarusvlucht van twee Hilversummers (Spijker) Lange, P.W. de 1971 I 11 221 226
62 Brandkeure der stadt Naarden Poolman, H. 1971 I 11 227 231
63 Over Erfgooiers Vrankrijker, A.C.J. de 1971 I 12 233 237
64 Het geestelijk erfdeel van de erfgooiers Lange, P.W. de 1971 I 12 237 243
65 Manifestatie "Erfgooiers - Middeleeuws Erfdeel" Sierksma, Kl. 1971 I 12 244 247
66 Gedachten van een niet-scharende Erfgooier Westland, J. 1971 I 12 247 248
67 De Erfgooiersnaamlijst van 1708 Lange, P.W. de 1971 I 12 249 285
68 Gedachten van een scharende Erfgooier Rigter, C.G. 1971 I 12 288 290
69 De toekomst van het Gooi Bogaers, P.C.W.M. 1972 II 1 1 9
70 In memoriam - twee luidklokken Pekelharing, G.C. 1972 II 1 10 12
71 Twee maanden Goois accent op Singer Sierksma, Kl. 1972 II 2 13 14
72 Weverijen en soldaten voor Naardense economie Poolman, H. 1972 II 2 15 17
73 De tram die niet kwam Out, J.V.M. 1972 II 2 17 18
74 Lijst van onroerende monumenten in de gemeente Loosdrecht anoniem 1972 II 2 20 20
75 Enkele cijfers uit Ankeveen in vroeger dagen Poolman, H. 1972 II 2 22 23
76 Ze konden toch wel goed meten en tekenen? Sierksma, Kl. 1972 II 2 23 24
77 In 1629 legde vijand loodje tegen list van Loosdrechtse boeren Marx-van Ankum, G 1972 II 3 26 31
78 Archeologische veldverkenning Pos, S. 1972 II 3 31 33
79 Gevraagd: Schervenjutters Pos, S. 1972 II 3 33 34
80 Prehistorie van het Gooi Addink-Samplonius, M. 1972 II 3 35 36
81 Het Gooi in de Eerste Wereldoorlog Out, J.V.M. 1972 II 3 36 40
82 De dorpskerk van Laren Janse, H. 1972 II 4 41 47
83 Een prent herkend! Lange, P.W. de 1972 II 4 47 50
84 Het gezin van grootmoeder Tol-Andriessen, van der 1972 II 4 51 53
85 Jan Tabak Out, J.V.M. 1972 II 4 53 55
86 Enkele archivalia inzake Loosdrecht Lange, P.W. de 1972 II 4 55 56
87 Een vooraanstaand burger in Naarden in de achttiende eeuw: Jan Nagtglas Persman, J.R. 1972 II 5 57 62
88 Herinneringen van een vestingartillerist Broek, G. van den 1972 II 5 62 65
89 De garnizoenen van de stad Naarden anoniem 1972 II 5 65 66
90 Wijnand van Assenraaden, een waarachtig patriot Poolman, H. 1972 II 5 67 69
91 Het "Midden- of Hoofdwerk" van het "Offensief voor Naarden", een uniek historisch vestingwerk Bruijn, C.A. de 1972 II 5 69 72
92 Tentoonstelling "1000 jaar Erfgooiers": Nabetrachting Boetzelaer, R.W.C. van 1972 II 5 72 73
93 Stichting Vrienden van de Vesting anoniem 1972 II 5 72 72
94 Ze konden niet goed meten! Koeman, C. 1972 II 5 74 74
95 Uit de kerkhistorie van Huizen Schipper, J. 1972 II 5 74 75
96 Prentbriefkaarten verzamelen Sierksma, Kl. 1972 II 5 75 76
97 De dorstige beurtschippers Poolman, H. 1972 II 5 76 76
98 Uit het jaarverslag 1971 Sierksma, Kl. 1972 II 6 78 84
99 Het rampjaar 1672 Boetzelaer, R.W.C. van 1972 II 6 84 87
100 De grote brand in Blaricum: 26 maart 1696 Koeman, J.G. 1972 II 6 87 88
101 Molens in Bussum Heyne, M.J.M. 1972 II 7 89 91
102 Enkele facetten van het 18e eeuwse Laren Out, J.V.M. 1972 II 7 92 95
103 Het rampjaar 1672 (vervolg) Boetzelaer, R.W.C. van 1972 II 7 95 98
104 Hedendaagse straatnaamgeving Sierksma, Kl. 1972 II 7 98 100
105 Van een koning en een dronken koetsier Out, J.V.M. 1972 II 7 100 101
106 Voorbeeldig Utrechts Provinciaal uitgaafje ook belangwekkend voor "Tussen Vecht en Eem" Sierksma, Kl. 1972 II 7 101 103
107 Lijst van onroerende monumenten in de gemeente Eemnes anoniem 1972 II 7 104 104
108 Een belangrijke bron voor het opsporen van Gooise voorouders Lange, P.W. de 1972 II 8 105 113
109 Historische Kring Loosdrecht Marx-van Ankum, G 1972 II 8 113 114
110 Walden, utopisch eiland Out, J.V.M. 1972 II 8 114 119
111 Een stukje verleden in Eemnes anoniem 1972 II 8 120 120
112 Boekje over Loosdrechts recente verleden anoniem 1972 II 9 121 122
113 Een kerk voor Nieuw Loosdrecht in 1400 Brunekreef, H 1972 II 9 122 124
114 Historische Kring Loosdrecht Marx-van Ankum, G 1972 II 9 124 124
115 Overpeinsingen in Elten Out, J.V.M. 1972 II 9 125 127
116 Een vermeende Romeinse weg in de Eemnesserpolder? Out, J.V.M. 1972 II 9 127 128
117 Tussen Vecht en Eem - 'n Gooise aangelegenheid Sierksma, Kl. 1972 II 9 129 130
118 Een nuttig gebruik van oude vestingwerken anoniem 1972 II 9 132 132
119 Lijst van onroerende monumenten in de gemeente Blaricum anoniem 1972 II 9 132 132
120 De uitmoording van Naarden in 1572 Lange, P.W. de 1972 II 10 135 143
121 De origine et interitu opidi Nerdae (fragment) (deel van werk van L. Hortensius in ned.) Hortensius, L. 1972 II 10 143 162
122 Thesschen's brief van 8-11-1596 (Th. Thesschen) anoniem 1972 II 10 162 171
123 Het 'Cort Verhael' uit Naardens oudste privilegeboek anoniem 1972 II 10 172 176
124 Lustigh's verhaal van anderhalve eeuw later Lustigh, L.R. 1972 II 10 176 180
125 Een historische speurtocht door het gebied tussen Vecht en Eem [Extra editie] Fens, A.; Frisart, W. 1972 II


126 Een tochtje met de stoomtram Engel, W.I. 1973 III 1 1 8
127 Opnieuw een handschrift van L.R. Lustigh ontdekt Kölker, A.J. 1973 III 1 9 12
128 Van Hilversum naar Laren in de Bronstijd Addink-Samplonius, M. 1973 III 2 21 23
129 Een achtiende eeuwse beenamputatie (familie Duerhout) Kölker, A.J. 1973 III 2 24 30
130 Stichting van het dorp 's-Graveland Goedemans, B. 1973 III 3 29 35
131 Naarden in 1572 Lange, P.W. de 1973 III 3 32 36
132 Het Ankeveense Pad Lange, P.W. de 1973 III 3 35 36
133 Wat weten wij van de 's-Gravelandse buitenhuizen Aa, O.L. van der 1973 III 3 37 42
134 Het Landgoed "Schaep en Burgh" Goedemans, B. 1973 III 3 42 45
135 Een 's-Gravelands-Hilversumse romance - weliswaar - laat, maar blij einde (Perk) Lange, P.W. de 1973 III 3 45 46
136 Iets over de wasserijen Goedemans, B. 1973 III 3 46 49
137 Het 's-Gravelandse landschap, vroeger en nu Daams, J. 1973 III 3 50 62
138 A. Admiraal: Bussums 13e burgemeester Out, J.V.M. 1973 III 4 63 67
139 Nog eens het v.m. "Offensief van Naarden" te Bussum Bruijn, C.A. de 1973 III 4 67 68
140 Bussum tijdens de belegering van Naarden (1813-1814) Out, J.V.M. 1973 III 4 78 82
141 Oranje in het Gooi Out, J.V.M. 1973 III 5 84 88
142 Een bezoek van Prins Willem V aan Naarden Franzen, D. 1973 III 5 88 89
143 Herovering van Naarden in 1673 Boetzelaer, R.W.C. van 1973 III 5 89 103
144 Historisch jeugdboek over het Gooi Out, J.V.M. 1973 III 5 104 105
145 Uit de geschiedenis van de Huizer Korenmolen Kölker, A.J. 1973 III 6 107 123
146 De familie Atten; een regentengeslacht in het 17e eeuwse Naarden Wevers, T. 1973 III 6 124 129
147 Opgravingen grote kerk Hilversum dec. '72- sept. '73 Fokkama-Siccama, A.C. 1973 III 6 129 132
148 Zicht rond Gooi en Sticht Elias, B.G.J. 1973 III 6 103-106 133
149 Hilversum 1424-1874-1974 Lange, P.W. de 1973 III 6 105-106 133-134
150 Een stukje geschiedenis van Huizen Hamming, F. 1974 IV 1 3 13
151 Huizer mutsen Vrankrijker, A.C.J. de 1974 IV 1 14-20 37-38
152 De Huizer dialectwerkgroep Francken, M.J. 1974 IV 1 21 24
153 Lambert Rijksz Lustigh Koeman, J.G. 1974 IV 1 24 30
154 Geschiedenis van Potterie de Driehoek anoniem 1974 IV 1 30 37
155 De Huizer klederdracht in vroegere en recentere tijd Molkenboer 1974 IV 1 39 42
156 Een stuk Hilversumse geschiedenis (familie Perk) Lange, P.W. de 1974 IV 2 51 72
157 Hilversums kerktoren weer in ere hersteld Lange, P.W. de 1974 IV 2 47 50
158 De Tafelberg Comello, P 1974 V 2 63 64
159 Enkele aantekeningen betreffende de Loosdrechtse porseleinfabriek van ds. de Mol Mensch, P.J.A. van 1974 IV 3 73 84
160 Anna de Haze, Ambachtsvrouwe van de Loosdrechten en Mijnden, de rijkste vrouw van Amsterdam Marx-van Ankum, G 1974 IV 3 84 88
161 Comenius' graf en Comenius' Mausoleum Sierksma, Kl. 1974 IV 3 89 94
162 De mens is het laatste, volkomenste en uitnemendste schepsel Gods - Comenius Haverkamp, O. 1974 IV 3 94 97
163 Korte biografie (J.A. Comenius) Rhoda 1974 IV 3 98 99
164 De Hervormde Kerk van Kortenhoef (graven) Fokkama-Siccama, A.C. 1974 IV 4 101 103
165 Dichtkunst in de oude pastorie in Nieuw-Loosdrecht Marx-van Ankum, G 1974 IV 4 103 104
166 De Nicolaaskerk van Eemnes-Buiten Out, J.V.M. 1974 IV 4 105 112
167 Het gasthuis van Naarden Poolman, H. 1974 IV 4 112 114
168 De Waalse kerk te Naarden Poolman, H. 1974 IV 4 114 120
169 December 1481 (Inval vanuit Utrecht) Poolman, H. 1974 IV 4 121 126
170 ?!Barbara uit 1481?! Out, J.V.M. 1974 IV 4 127 127
171 De Hervormde kerk van Laren Boetzelaer, R.W.C. van 1975 V 1 1 3
172 De geschiedenis van het kerkgebouw te Kortenhoef Fokkama-Siccama, A.C. 1975 V 1 8 8
173 De verboden Kringen rondom Bussum Heyne, M.J.M. 1975 V 1 8-12 14-15
174 Aanleg van de straatwegen van 's-Graveland via Hilversum naar Soestdijk en van Hilversum via Maartensdijk naar Utrecht in de jaren 1826 en 1827 Boetzelaer, R.W.C. van 1975 V 1 12-13 16-25
175 De Gooische Stoomtram ging dwars door Muiden Poolman, H. 1975 V 1 26 28
176 Uit Blaricums historie Koeman, J.G. 1975 V 2 29 33
177 Flitsen uit de geschiedenis van de Hervormde Kerk Comello, P; Koeman, J.G. 1975 V 2 34 37
178 Over de veepest in de 18e eeuw Koeman, J.G. 1975 V 2 37 40
179 De St. Vituskerk Hilhorst, G 1975 V 2 40 46
180 De molens in Blaricum [Afwijkingen, NB 4] Koeman-Pool, G.S. 1975 V 2 46-52 65-66
181 De "Kolonie" in Blaricum [Afwijkingen, NB 4] Vlis, van der 1975 V 2 53-58 67-68
182 Blaricum; dorp van schoonheid en kunst [Afwijkingen, NB 4] Koenraads, J.P. 1975 V 2 56-62 66-67
183 Enkele aantekeningen betreffende vroege Amsterdammers in het Gooi Vrijlandt, P.M. 1975 V 3 65 83
184 De verkeersmoeilijkheden op de Muiderstraatweg en de bestorming van de Muidertol Engel, W.I. 1975 V 3 83 92
185 De Nederlands Hervormde Kerk te Muiden Cerutti, W.G.M. 1975 V 4 93 102
186 Onze standerdkorenmolen uit Huizen N.H. Stikvoort, J.M. 1975 V 4 103 105
187 Een uniek beschilderd plafondgewelf te Naarden Out, J.V.M. 1975 V 4 105 110
188 Blaricum; beschermd dorpsgezicht anoniem 1975 V 4 111 127
189 Gooise boerderijen Kloot Meyburg, H. v.d. 1975 V 4 112-114 129
190 Dudok, over de redelijkheid van het monumentale in de moderne architectuur en stedebouw Magnée, R.M.H. 1975 V 4 115 124
191 Een vesting Naarden in India Elias, B.G.J. 1975 V 4 125 127
192 De "Barbara-aktie", particuliere monumentenzorg Cramer 1975 V 4 128 129
193 Hilversum's geschiedenis in vogelvlucht Lange, P.W. de 1976 VI 1 1 22
194 Hilversum (1864-1870) uit Elseviersmaandschrift 1924 [ref. naar L. van Deyssel] Boetzelaer, R.W.C. van 1976 VI 1 23 24
195 Eerste luitenantsjaren van H.J. Kruls Kruls, H.J. 1976 VI 1 34 36
196 Welvaart in Hilversum in de 19e eeuw Vrankrijker, A.C.J. de 1976 VI 2 37 43
197 Het gemeentewapen van Laren Sierksma, Kl. 1976 VI 2 43 49
198 Tumult in Eemnes Koeman-Poel, G.S. 1976 VI 2 49 53
199 Bussums school in de 17e en 18e eeuw Out, J.V.M. 1976 VI 2 53 58
200 De tafels van de Tafelberg Bakker, P. 1976 VI 2 58 59
201 De Naarder of Hamburger Postwagendienst 1664-1891 anoniem 1976 VI 3 61 67
202 Johan Schopenhauer's reis met de "Extra Post" anoniem 1976 VI 3 67 68
203 De zeesluis te Muiden - Enige kanttekeningen bij de geschiedenis van het Hoogheemraadschap van de Zeedijk beoosten Muiden, tevens optredend als Directie van de Grote Zeesluis aldaar Cerutti, W.G.M. 1976 VI 3 68 81
204 n Belangrijke spoorwegverbinding: de Oosterspoorweg Engel, W.I. 1976 VI 3 81 101
205 Eemnes en zijn molens Koeman-Poel, G.S. 1976 VI 4 103 126
206 Eemnesser toestanden 150 jaar terug Out, J.V.M. 1976 VI 4 126 128
207 De laatste tol van Eemnes Out, J.V.M. 1976 VI 4 128 130
208 Nog eens over Hilversums geschiedenis in vogelvlucht Lange, P.W. de 1976 VI 5 131 137
209 Floris Vos en het transport van de Hilversumse kei Engel, W.I. 1976 VI 5 137 143
210 Een middeleeuwse nederzetting tussen Muiderberg en het Naardermeer Schaftenaar, H. 1976 VI 5 143 149
211 Het Bartholomeus gasthuis te Weesp Brood, H. 1976 VI 5 149 157
212 Hoofdmomenten uit de geschiedenis van kerk en toren van Muiderberg Sierksma, Kl. 1976 VI 5 157 161
213 Dr. P.W. de Lange 1887-1977 Marx-van Ankum, G 1977 VII 1 3 7
214 Een noeste werker - Dr. P.W. de Lange 1887 - 10 maart - 1977 Aa, O.L. van der 1977 VII 1 7 11
215 Bibliografie P.W. de Lange Out, J.V.M. 1977 VII 1 11 13
216 P.W. de Lange en de Stichting "Tussen Vecht en Eem" Out, J.V.M. 1977 VII 1 14 14
217 Naar de centrale historische vereniging voor het Gooi en omstreken Lange, P.W. de 1977 VII 1 14 19
218 Inleiding tot de besprekingen van 20 november 1969 Lange, P.W. de 1977 VII 1 19 27
219 De Haan ("Kostverloren") Wipkorenmolen aan de Smalweesp Koeman-Poel, G.S. 1977 VII 2 30 51
220 Het Weesper Porcelein Koeman-Poel, G.S. 1977 VII 2 52 56
221 P.C. Hooft als ambtenaar Cerutti, W.G.M. 1977 VII 3 57 65
222 De St. Vituskerk van Bussum Heyne, M.J.M. 1977 VII 3 65 70
223 Uit de geschiedenis van de sluizen te Weesp Brood, H. 1977 VII 3 71 77
224 De Lindeboom' te Eemnes, van herberg/gerechtskamer tot burgemeesterswoning Out, J.V.M. 1977 VII 3 77 83
225 De Blaricumse brandweer bestaat meer dan 100 jaar Comello, P. 1977 VII 3 83 85
226 De brandmeesters van Laren Out, J.V.M. 1977 VII 3 85 88
227 De restauratie van de gewelfschilderingen in de Grote Kerk te Naarden Janse, H. 1977 VII 4 90 96
228 Dr. A.C.J. de Vrankrijker 70 jaar Cerutti, W.G.M. 1977 VII 4 97 99
229 Hilversums eerste notaris (Tymen Vlaanderen) Lange, P.W. de 1977 VII 4 99 101
230 De eerste beroepsfotografen in Hilversum Renou, F. 1977 VII 4 102 105
231 Koninklijk jachtrecht in Eemnes Out, J.V.M. 1977 VII 4 105 111
232 Amateurarcheologie en het Gooi; 25 jaar afdeling Naerdincklant van de A.W.N. Mensch, P.J.A. van 1977 VII 4 111 115
233 De buitenplaats Huis te Capelle te Weespercarspel en haar bewoners Brood, H. 1977 VII 4 115 123
234 Kritische reactie van bestuur TVE op 'Hilversumse' streekmuseumnota anoniem 1977 VII 4 123 125
235 25 jaar Stichting Vrienden van de Vesting Naarden Scheltema-Vriesendorp, E.A.M. 1978 VIII 1 2 10
236 Kerkgeschiedenis in beeld - Kerk en toren van Muiderberg in 6 eeuwen Sierksma, Kl. 1978 VIII 1 11 23
237 Verleden en toekomst van het Goois Museum Boetzelaer, R.W.C. van 1978 VIII 1 23 26
238 Huizer spraak Vrankrijker, A.C.J. de 1978 VIII 1 26 28
239 Het verzamelen van topografische informatie Heyne, M.J.M. 1978 VIII 1 29 34
240 Iets over Gooise dialecten Vrankrijker, A.C.J. de 1978 VIII 1 34 35
241 Enige vondsten in Bastion Nieuw-Molen te Naarden Besemer, J.W.C. 1978 VIII 2 38 45
242 Bussum op de topografische kaart Out, J.V.M. 1978 VIII 2 46 49
243 Hilversummers uit vroeger eeuwen Lange, P.W. de 1978 VIII 2 49 57
244 Een ramp met een gelukkige afloop (brand Pieterskerk, Eemnes, 1921) Out, J.V.M. 1978 VIII 2 58 60
245 Frans Ernst Blaauw en Gooilust Mensch, P.J.A. van; Mensch, E.E. van 1978 VIII 3 66 71
246 Een veiling op "Gooilust" (1939) Out, J.V.M. 1978 VIII 3 72 74
247 De bodem van Naarden Schaftenaar, H. 1978 VIII 3 75 81
248 Heeft Bussum wel monumenten? Heyne, M.J.M. 1978 VIII 3 82 90
249 Per motor-kabelschip naar Muiderberg! Sierksma, Kl. 1978 VIII 3 90 92
250 De tafel van de Tafelberg Bakker, P. 1978 VIII 4 98 102
251 Het stroomgebied van de Vecht in de voortijd Brood, H. 1978 VIII 4 102 107
252 Leven, wonen en werken in Holland, aan het einde van de dertiende eeuw Heyne, M.J.M. 1978 VIII 4 108 111
253 Over grafstenen gesproken - N.H. kerk Eemnes-Buiten Out, J.V.M. 1978 VIII 4 112 118
254 Bewoners van de streek Tussen Vecht en Eem gevonnist door de Raad van Beroerten, Brussel 1567-1572 Renou, F. 1978 VIII 4 118 121
255 L.K.C. Prins als topografisch tekenaar Renou, F. 1979 IX 1 15 22
256 Tien Hilversumse hoogsteaangeslagenen in 1809 - Een reeks portretten Lange, P.W. de 1979 IX 1 22 33
257 Een Muider Willekeur uit 1432 Cerutti, W.G.M. 1979 IX 1 33 42
258 Weesp rond de verlening van het stadsrecht Brood, H. 1979 IX 1 43 50
259 De Baarnse wielerbaan in het Wilhelminapark Brouwer, G. 1979 IX 1 51 54
260 Het gedachtenisbord voor Elbert Mooy in de kerk te Kortenhoef Ao 1731 Renou, F. 1979 IX 1 55 57
261 De "capella" in Muiderberg Danner, H.S. 1979 IX 1 57 58
262 De kapel van Floris V bij de Muider Berg Sierksma, Kl. 1979 IX 1 59 60
263 De Collectie van der Aa Cerutti, W.G.M. 1979 IX 1 61 64
264 G.A. Heinze - Vergeten en beroemd Duits-Goois musicus Sierksma, Kl. 1979 IX 1 64 68
265 De Ambachtsheerlijkheden van de beide Eemnessen Out, J.V.M. 1979 IX 1 68 71
266 Op het spoor van een oude Naarder (Evert de Bruin) Scheltema-Vriesendorp, E.A.M. 1979 IX 1 71 71
267 Honderd jaar Stichting tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlands recht Cerutti, W.G.M. 1979 IX 1 72 74
268 Schets van de geschiedenis van Huizen Cerutti, W.G.M. 1979 IX 2 88 99
269 De kerk van Huizen Koeman-Poel, G.S. 1979 IX 2 99 104
270 De Schoemaker's over Huizen Cerutti, W.G.M. 1979 IX 2 105 109
271 De Huizer korenmolen Kölker, A.J. 1979 IX 2 110 114
272 Een criminele zaak in Huizen Koeman-Poel, G.S. 1979 IX 2 114 116
273 Huizen contra Hooft Cerutti, W.G.M. 1979 IX 2 116 124
274 …. In deze gemeente geen wapens Sierksma, Kl. 1979 IX 2 124 126
275 Tochtjes door het oude Gooi - Huizen (1917) Boerhout, J. 1979 IX 2 127 137
276 Bewogen tijden voor de Huizer vissers Haming, F. 1979 IX 2 138 143
277 Een wandeling door de dorpskern van Huizen Scheltema-Vriesendorp, E.A.M.; Bakker, D.C.J. 1979 IX 2 144 155
278 Huizen niet meer los te zien van de Oostermeent Harmans, N.C.J.A. 1979 IX 2 156 158
279 In memoriam R.W.C. Baron van Boetzelaer, 6 maart 1899 - 29 juni 1979 Aa, O.L. van der 1979 IX 3 166 168
280 Doctor Samuel Senior Coronel - Enkele notities over zijn levensloop en zijn onderzoekingen te Hilversum Brouns, Th. 1979 IX 3 169 181
281 De grote industrie van Weesp Koeman-Poel, G.S. 1979 IX 3 181 184
282 Goois Museum - historische afdeling de Vaart Mensch, E.E. van 1979 IX 3 185 192
283 Gooilanders van de Grote Raad 1470-1572 (door J.M.I. Koster -van Dijk) Cerutti, W.G.M. 1979 IX 3 193 197
284 Erfgooiers Vrankrijker, A.C.J. de 1980 X 1 3 7
285 Ongedeeld ten eeuwigen dage. Enkele rechts-historische kanttekeningen bij de geschiedenis van de Erfgooiers Moorman van Kappen, O. 1980 X 1 8 25
286 De ontbinding van de vereniging Stad en Lande van Gooiland Tydeman, M. 1980 X 1 26 44
287 Schets van de geschiedenis van Laren Cerutti, W.G.M. 1980 X 2 56 69
288 Tochtjes door het oude Gooi - Laren (1917) Boerhout, J. 1980 X 2 70 75
289 De molen te Laren Keunen, G.H. 1980 X 2 76 86
290 Weverijen in Laren Vrankrijker, A.C.J. de 1980 X 2 87 109
291 De hei in historisch perspectief Aggelen, C. van 1980 X 2 110 113
292 Het beheer van de "gemene" Gooise heide Dhont, J.Ph. 1980 X 2 114 120
293 Schapen op de Gooise heidevelden Benninga, N.H. 1980 X 2 121 127
294 Vogelhistorie op de Gooise heiden Moolenbeek, R.G. 1980 X 2 128 132
295 Het Geologisch Museum Hofland te Laren Timmerman, H. 1980 X 2 133 135
296 De gezusters (Van Ek) Koekkoek, G. 1980 X 2 136 140
297 De geschiedenis van een school Klasbeek-Kraay, G. 1980 X 2 141 148
298 Hilversum vóór ruim honderd jaar - Het werk van dr. van Hengel nader bekeken Lange, P.W. de 1980 X 3 154 169
299 Een afbeelding van de stenen voor Huize Vogelenzang te Hilversum Bakker, J.A. 1980 X 3 170 175
300 Eemlust - Een verhaal over Haarlemmers op een Eemnesser buitenplaats Out, J.V.M. 1980 X 3 176 183
301 Archivalia in De Vaart Vrankrijker, A.C.J. de 1980 X 3 184 195
302 Albertus Perk en de Gooise landbouw Meyer, H.H.M. 1980 X 4 199 214
303 Vroegere energiecrisis in het Gooi en de invloed daarvan op het landschap Daams, J. 1980 X 4 215 238
304 Krijn Perk: bakker, dichter, raadslid te Eemnes (1760-1831) Out, J.V.M. 1980 X 4 239 245
305 Portret van een Naardense familie (De Beus) en aantekeningen omtrent het logement De Doelen Beus, J. de 1980 X 4 246 250
306 De ramp van 1481 Vrankrijker, A.C.J. de 1981 XI 1 2 9
307 Het stadsbestuur van Weesp Brood, H. 1981 XI 1 10 30
308 Eemnes: grafstenen en buitenplaatsen Out, J.V.M. 1981 XI 1 45 47
309 Groeien stenen in de grond? Daams, J. 1981 XI 1 48 49
310 Jongere architectuur en monumenten - inleiding Cerutti, W.G.M. 1981 XI 2 53 59
311 Het Gooi vóór 1874 Cerutti, W.G.M. 1981 XI 2 60 68
312 Veranderen en aanpassen in het Gooi tussen 1874 en 1940 Vrankrijker, A.C.J. de 1981 XI 2 69 83
313 Jongere architectuur en monumenten - een verkenning Cerutti, W.G.M. 1981 XI 2 84 132
314 Enkele kanttekeningen bij de geschiedenis van de volkshuisvesting in het Gooi en de Vechtstreek Scheltema, C.G. 1981 XI 2 133 137
315 Cuyper's symbolische kerkarchitectuur Hoffman-Klerkx, E.L. 1981 XI 2 138 145
316 Zorg voor onze culturele erfenis (Dudok) Magnée, R.M.H. 1981 XI 2 146 150
317 W.M. Dudok (1884-1974) Cramer, M. ; , e.a. 1981 XI 2 151 163
318 Ph.J. Hamers (1882-1966) Cerutti, W.G.M. 1981 XI 2 164 181
319 De Hilversumse Kei, van grenssteen tot toeristische trekpleister Cerutti, W.G.M. 1981 XI 3 188 201
320 De aardrijkskundige geschiedenis van het Gooi, in het bijzonder met betrekking tot de nabij de oppervlakte liggende afzettingen Ruegg, G.H.J. 1981 XI 3 202 207
321 Steengevaarten Vrankrijker, A.C.J. de 1981 XI 3 208 210
322 De Amersfoortse Kei Elias, B.G.J. 1981 XI 3 211 216
323 De steen aan de Vuursche Grootendorst-Doornekamp, G.H. 1981 XI 3 217 219
324 Vondsten in de ijstijd Groot-Heeringa, S. de 1981 XI 3 220 220
325 Streekarchief vrijwel van de baan? Zware klap voor regionale geschiedoefening Cerutti, W.G.M. 1981 XI 4 225 237
326 Een hollandse strafexpeditie in Eemland (december 1481) Out, J.V.M. 1981 XI 4 248 255
327 Bij het afscheid van (J.V.M.) Out als redactiesecretaris Cerutti, W.G.M. 1981 XI 4 256 259
328 Over sparren en dennen Daams, J. 1982 XII 1 3 10
329 Het tuinhuisje aan de Kerkbrink te Hilversum Renou, F. 1982 XII 1 11 19
330 De Meent van Muiderberg in de eerste decenniën van de 18de eeuw Sierksma, Kl. 1982 XII 1 20 29
331 Van middeleeuwse kastelen, moordenaars en molens Cerutti, W.G.M. 1982 XII 1 30 40
332 De economie van het middeleeuwse Weesp Koolbergen, H. van 1982 XII 2 55 80
333 Weesp en de Vechtstreek Stork, A. 1982 XII 2 81 92
334 Een laat-middeleeuwse nederzetting bij Weesp (Overaetwijs) Guiran, A.J. 1982 XII 2 93 93
335 De oudste geschiedenis van de Laurenskerk te Weesp - Met naschrift van H. Brood Halbertsma, H. 1982 XII 2 95 100
336 Een wandeling door de Laurenskerk te Weesp Krolis, P. 1982 XII 2 101 102
337 De Collectie Weesp - Oorsprong en geschiedenis van en middeleeuws boekenbezit Vlessing, O. 1982 XII 3 113 130
338 Het stadhuis te Weesp Stork, A. 1982 XII 3 131 148
339 Het gemeentemuseum te Weesp Mensch, E.E. van 1982 XII 3 149 152
340 Weesp met wapen en vlag Sierksma, Kl. 1982 XII 3 153 158
341 Johan Briedé Pfeiffer, C. 1982 XII 3 159 167
342 Villa Casparus te Weesp - Met naschrift van W.G.M. Cerutti Salomons, Jac. 1982 XII 3 168 174
343 Vijf jaar Historische Kring Weesp Draijer, C. 1982 XII 3 175 175
344 Gooise bosbrieven. Een tekstuitgave aangaande de aloude bosgebruiken Koster-van Dijk, J.M.I. 1982 XII 4 190 203
345 Overzicht van "De Archieven in Noord-Holland". Sleutel tot het verleden Kölker, A.J. 1982 XII 4 204 210
346 Iets over de oudste geschiedenis van het Gooi tot ca. 1400. Waarheid en verzinsel Lange, P.W. de 1982 XII 4 211 226
347 De synagoge van Naarden 1730-1935 Henrichs, H. 1982 XII 4 245 253
348 Streektalen, broodnamen en volksverhalen Haar, B. de 1982 XII 4 254 260
349 Een pleidooi voor ….? (lokale historische documentatie). Met naschrift van W.G.M. Cerutti p. 265-267 Pos, P. 1982 XII 4 261 267
350 Stichting Hilversum Pas Op Renou, F. 1982 XII 4 268 269
351 De geschiedenis van het huis Groeneveld te Baarn Boot, L.H. 1983 1 1 4 18
352 Pleidooi voor heidegrassen Kraak, W.K. 1983 1 1 19 22
353 Flora en Fauna in het Gooi rond 1850 (Geneeskundige Plaatsbeschrijving Cerutti, W.G.M. 1983 1 1 23 30
354 Heide en heidekever Voûte, A.M. 1983 1 1 31 32
355 Einde Gooi - Een landgoed op de zuidgrens van het Gooi Aggelen, C. van 1983 1 1 33 36
356 Is het Gooi werkelijk vol? Dieperink, H.W.E. 1983 1 1 37 38
357 Hilversums laatste buitenplaats Corvin bedreigd Cerutti, W.G.M. 1983 1 1 39 46
358 De "kaart van Perk" (1843) nader beschouwd (zie omslag) Mensch, E.E. van 1983 1 1 46 48
359 Wat streeft de Vereniging van Vrienden van het Gooi na? Jolles, M.W. 1983 1 1 49 51
360 12 jaar TVE Cerutti, W.G.M. 1983 1 1 52 56
361 Gooisch Natuurreservaat Jolles, M.W. 1983 1 1 57 59
362 Bussum vanaf het ontstaan tot de komst van het spoor Out, J.V.M. 1983 1 2 80 87
363 Iets over het ontstaan van Bussum Heyne, M.J.M. 1983 1 2 88 91
364 Bussum's grondgebied Vrankrijker, A.C.J. de 1983 1 2 92 97
365 De St. Vituskapel Heyne, M.J.M. 1983 1 2 98 101
366 De forten rond Bussum en hun Verboden Kringen Heyne, M.J.M. 1983 1 2 102 109
367 De geschiedenis van Bussum als tuin- en villadorp Kalma, A.; Puy, G. de; , e.a. 1983 1 2 110 125
368 t Lagieskamp - Heden en verleden van een natuurgebied Mars, H. de 1983 1 2 126 132
369 De Kamphoeve Jolles, M.W. 1983 1 2 133 136
370 De Zandzee Kraak, W.K. 1983 1 2 137 138
371 Jan Tabak, drie eeuwen "toevluchtsoord voor den reisenden man" Cerutti, W.G.M. 1983 1 2 139 162
372 Bussum en de literatuur Duits, H. 1983 1 2 163 172
373 Herman Gorter - dichter en politicus Platvoet, L.H.G. 1983 1 2 173 180
374 De Bussumse renbaan Heyne, M.J.M. 1983 1 2 181 186
375 Bussum en de televisie: een huwelijk dat niet doorging Beek, G.H. van 1983 1 2 187 192
376 De zwadetijns en de koptienden, die de Gooiers betaalden aan Hoog Elten Tol, T. van 1983 1 3 219 236
377 Kritisch bosbeheer Lans, H.E. van der 1983 1 3 237 241
378 Het Hoogt van 't Kruis Jolles, M.W. 1983 1 4 263 269
379 De geschiedenis van de Kei van Laren Boer, G.L. De 1983 1 4 270 272
380 Pastoor Nanning Salomons, Jac. 1983 1 4 273 277
381 Natuurbeschrijving Kraak, W.K. 1983 1 4 278 279
382 Oude landbouwgronden in het Gooi Lange, P.W. de 1983 1 4 280 281
383 Tot educatie van de jeugt - Dorpsonderwijs in de beide Eemnessen tot 1915 Out, J.V.M. 1984 2 4 3 16
384 De Gooise waranden en het konijn Daams, J. 1984 2 1 17 26
385 Een draaihals in de tuin Kraak, W.K. 1984 2 1 27 28
386 Vroege vogels Nugteren, W.J.B. 1984 2 1 29 32
387 De ontwikkeling van het landschap in 's-Graveland, Kortenhoef en Ankeveen Daams, J. 1984 2 2 50 59
388 Amsterdamse ontginningen in het westen van Gooiland - Een bijdrage tot de historische geografie van een Goois grensgebied Meyer, H.H.M. 1984 2 2 60 78
389 De bemaling van het Horstermeer en de polders Ankeveen, Kortenhoef, Overmeer en Dorssewaard in de 17de en het begin van de 18de eeuw Abrahamse, C.M. 1984 2 2 79 84
390 Uit de bemalingsgeschiedenis van de polder Kortenhoef Dekema, D. 1984 2 2 85 89
391 Schets van de vogelrijkdom in het gebied van 's-Graveland, Kortenhoef en Ankeveen Kraak, W.K. 1984 2 2 90 95
392 De eerste dienst in de NH-kerk te 's-Graveland Wumkes, A.D. 1984 2 2 96 100
393 De ambachtsvrouwe van Ankeveen (M.E. de Wael) Kolk, B.J. van der 1984 2 2 101 105
394 Een 's-Gravelandse slager in verzet tegen de fiscus Persman, J.R. 1984 2 2 106 109
395 De Spinderij of Spinschool te 's-Graveland Wumkes, A.D. 1984 2 2 110 111
396 Milieubescherming avant la lettre: De kininefabriek van 's-Graveland Hendriks, J.A. 1984 2 2 112 116
397 De Vereniging Curtevenne en de Curtevenne stichting - Een persoonlijk gekleurd verhaal Hamers, F. 1984 2 2 117 122
398 Historische Kring "In de Gloriosa" Ee, M. van 1984 2 2 123 123
399 Het wapen van 's-Graveland; van edele trapgans via zwaan tot boerentrien Kraak, W.K. 1984 2 2 124 125
400 De zwadetijns, die de Gooiers wel, en de keurmede, die ze al dan niet verschuldigd waren aan het St.-Janskapittel te Utrecht Tol, T. van 1984 2 3 143 159
401 De Gooise Noordflank Jolles, M.W. 1984 2 3 160 165
402 De Gooise Wilde Planten Tuin 10 jaar jong Frater Smid, E. 1984 2 3 166 172
403 De geschiedenis van het Goois Museum - 50 jaar wel en wee Mensch, E.E. van 1984 2 4 191 206
404 Herman Heyenbrock, kunstenaar en museumdirecteur Mensch, E.E. van 1984 2 4 220 224
405 Papier is geduldig - Over het archief van het Goois Museum Riesewijk, T.G. 1984 2 4 225 227
406 W.J. Rust - Apostel voor de oudheid Mensch, E.E. van 1984 2 4 228 230
407 Vraaggesprek met drs O.L. van der Aa, 50 jaar betrokken bij het Goois Museum Mensch, E.E. van 1984 2 4 231 234
408 50 jaar verzamelen Mensch, E.E. van 1984 2 4 235 249
409 Toen het Gooi nog klein was - Een protohistorische bijdrage tot de nederzettingsgeschiedenis Lange, P.W. de 1985 3 1 3 9
410 De Kerkelanden, de Loosdrechtse boeren en de Stichtse modderplakkaten Daams, J. 1985 3 1 10 16
411 Criminaliteit en strafrechtspleging in het Gooi van 1760 tot 1795 Spijker, J.G.H. 1985 3 1 17 24
412 Jacques Hartog - De eerste dirigent van Toonkunst Bussum Heide, M.J.A. van der 1985 3 1 25 29
413 Snijmais, drijfmest en wat dies meer zij Busschbach, E.J. van 1985 3 1 30 34
414 De Oude Kerk van Blaricum Vrankrijker, A.C.J. de; Koning, H.J. de 1985 3 2 53 60
415 De Pieta in de Rooms Katholieke St.-Vituskerk te Blaricum Bouvy, D.P.R.A. 1985 3 2 61 63
416 Het zilverbezit van de twee kerken te Blaricum Anink, B. 1985 3 2 64 68
417 Uit de kroniek van een erfgooiersdorp - De Rotonde te Blaricum in het jaar 1900 Klein, H.E. 1985 3 2 69 79
418 De Kolonie te Blaricum Boersen, M.W.J.L. 1985 3 2 80 98
419 Het beschermde dorpsgezicht van Blaricum Koning, H.J. de 1985 3 2 99 105
420 Blaricum en de jongere bouwkunst; vernieuwers versus reactionairen Hellendoorn, F.E. 1985 3 2 106 122
421 De warande bij Blaricum - Een landschapsgradiënt met oude en nieuwe ecosystemen Farjon, A.; Smidt, J.T. de 1985 3 2 123 140
422 De bronzen erfgooiersboom Brölmann, H.H.W. 1985 3 2 141 143
423 De ruimte eertijds: van bedreiging naar bescherming Vrankrijker, A.C.J. de 1985 3 3 167 177
424 De Vereniging [van Vrienden van het Gooi] en de Stichting [Tussen Vecht en Eem] Kraak, W.K. 1985 3 3 178 182
425 Wat beoogde de Vereniging van Vrienden [van het Gooi]? Kraak, W.K. 1985 3 3 183 195
426 Ontstaan en werken van de Gooise Natuurwacht Jolles, M.W. 1985 3 3 196 200
427 Tegenslag en voorspoed: Schaapskudden; Herbebossing; Man-gaten; Fietspaden en ruiterpaden; Een keileemgroeve en leemkuilen; De Tafelberg zonder uitzichttoren Kraak, W.K. 1985 3 3 201 211
428 Van een naamswijziging en wat daaruit kan voortvloeien Le Coultre, F. 1985 3 3 212 216
429 Geslaagde actie - Hoe de weg door het Bikbergerbos er niet kwam (Met naschrift van W.K. Kraak) Zwart, S.G. 1985 3 3 217 221
430 Nieuw inzicht in bosbeheer Kraak, W.K. 1985 3 3 222 224
431 Milieubeleid en landschapsecologisch onderzoek in het gewest Gooi en Vechtstreek (Met naschrift van W.K. Kraak) Raam, J.C. van der 1985 3 3 225 234
432 Verlies of Winst? (Ruimtelijke ordening) Jolles, M.W. 1985 3 3 235 241
433 Natuurliefhebbers en natuurbeleving Kraak, W.K. 1985 3 3 242 254
434 Publicaties van de Vrienden [van het Gooi] (bronnen) Kraak, W.K. 1985 3 3 255 261
435 Schoolmeesters, kosters en voorzangers in Ankeveen van omstreeks de reformatie tot 1860 Kolk, B.J. van der 1985 3 4 275 285
436 De oorkonde van 1085 - Onderwerp van een betreurenswaardig misverstand Lange, P.W. de 1985 3 4 286 288
437 O, echo, wonder van deez' dreven - Fantasie en historie over de "Muiderberger Echo" Sierksma, Kl. 1985 3 4 289 301
438 Over het wapen van 's-Graveland Wijsman, H.J.M. 1985 3 4 302 303
439 De Larense Boerderijen Tol, T. van 1986 4 1 3 34
440 De Hoorneboeg Jolles, M.W. 1986 4 1 35 42
441 Warrigheid om het Warandepark - Wel of geen bestemmingsplan Kwantes, J. 1986 4 1 43 44
442 De beide Eemnessen Out, J.V.M. 1986 4 2 60 66
443 Op de grens van Gooi en Sticht - Ontwikkeling van een landschap op een milieugradiënt Farjon, A. 1986 4 2 67 74
444 De lage landen langs de Eem - De vorming van dijk- en polderbesturen Mijnssen-Dutilh, M. 1986 4 2 75 88
445 De Eempolder - Van natuurgebied tot cultuurgebied Jongsma, H.J. 1986 4 2 89 98
446 De uiterdijken - De verloren en gewonnen landen IJken, W. van 1986 4 2 99 109
447 De teruggave van de Eemnesser kerken in de Franse tijd Out, J.V.M. 1986 4 2 110 117
448 Erfgooiers in Eemnes Hees, H.A. van 1986 4 2 118 123
449 Werkgroep Tweede Wereldoorlog van de Historische Kring Eemnes Woude, J. van der 1986 4 2 124 131
450 De veranderde vogelbevolking van het Eemland Dieperink, P. 1986 4 2 132 137
451 Crailo, de geschiedenis van een landgoed (deel 1) [ref. fam. Van Renselaer] Kooyman-van Rossum, A.P.; Winnen, D.F. 1986 4 3 155 175
452 Het Smidhuyserbos Bouvy, D.P.R.A. 1986 4 3 176 188
453 Crailo, de geschiedenis van een landgoed (deel 2) [ref. fam. Van Renselaer] Kooyman-van Rossum, A.P; Winnen, D.F. 1986 4 4 203 217
454 Enkele opmerkingen over de flora in 't Gooi - "Geneeskundige Plaatsbeschrijving van het Gooiland" door de arts J.F. van Hengel (1875) Farjon, A. 1986 4 4 218 225
455 Het verblijf der levenden op de Muider Berg - Versteende historie op de Joodse begraafplaats Sierksma, Kl. 1986 4 4 226 231
456 Naardens binnendijkse poldermolen in 1814 verbrand Kölker, A.J. 1986 4 4 232 233
457 De trapgans van 's-Graveland en andere heraldische vogels Sierksma, Kl. 1986 4 4 234 237
458 De rosmolens, en met name de Naardense uit 1513 Kölker, A.J. 1987 5 1 3 12
459 Hoe groot was Gooiland? Meyer, H.H.M. 1987 5 1 13 20
460 Het Hilversums Kanaal Jolles, M.W. 1987 5 1 21 28
461 Dialectklanken in het Gooi en omgeving (ca. 1880) Haar, B. de 1987 5 1 29 35
462 Het streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek in 1986 Abrahamse, C.M. 1987 5 1 36 37
463 Korte historische schets van het stadje Muiden Diest, S.C. van 1987 5 2 53 61
464 Het Muiderslot Breekelmans, M. 1987 5 2 62 65
465 Bouvy-zout Bouvy, D.P.R.A.; de Vrankrijker, A.C.J. 1987 5 2 66 76
466 De Buskruitmaakerije "De Krijgsman" te Muiden of te wel Buskruitmolen no. 2 Frerichs, B.R. 1987 5 2 77 82
467 Het gemeentehuis van Muiden Jonge, T. 1987 5 2 83 85
468 Het weeshuis te Muiden Kortlever, Y.E. 1987 5 2 86 89
469 Keveren en de veenontginning ten oosten van Muiden Schaftenaar, H. 1987 5 2 90 97
470 Hinderdam Cladder, F.H.B. 1987 5 2 98 104
471 De zeedijk beoosten Muiden - Als het tij keert moet men de bakens verzetten Mol-Wensink, F. 1987 5 2 105 107
472 Het Hoogheemraadschap van Zeeburg en Diemerdijk Hermans, M.R. 1987 5 2 108 113
473 Pampus spreekt nog steeds tot de verbeelding Pfeiffer, C. 1987 5 2 114 119
474 Muiden en de zeilvaart omstreeks anderhalve eeuw geleden Dedens, A. 1987 5 2 120 122
475 Muiden, het centrum van de IJselmeerwatersport Huese, Tj. 1987 5 2 123 125
476 De oude Zuiderzeekust bij Muiden Kraak, W.K. 1987 5 2 126 127
477 Wilde planten in de omgeving van Muiden Kraak, W.K. 1987 5 2 128 130
478 Muiderberger onzichtbare historie zichtbaar gemaakt Sierksma, Kl. 1987 5 2 131 134
479 De Melkerij Hofstede Oud-Bussem Vrankrijker, A.C.J. de 1987 5 3 147 159
480 Oude tuinen in het Gooi; een onderzoek van de Nederlandse Tuinenstichting Gorter-ter Pelkwijk, A.J. 1987 5 3 160 167
481 Paddestoelen in het Gooi - Verschijnen en verdwijnen Daams, J. 1987 5 3 168 176
482 Aanwinst van het Goois Museum te Hilversum - Gedenkboek Comeniusfeesten Heide, M.J.A. van der 1987 5 3 177 180
483 Rumoer om de Muidertol Engel, W.I. 1987 5 4 195 210
484 De Hilversumse dorpsomroeper op het breukvlak van twee tijden - Een archiefonderzoek Geijn-Brouwers, M.A.E. van 1987 5 4 211 218
485 Het wapen van Muiderberg Sierksma, Kl. 1987 5 4 219 220
486 De verspreiding van planten en dieren van het Gooi met betrekking tot de bosgeschiedenis Farjon, A.; Lam , E 1988 6 1 4 22
487 Wandelen in het Gooi in de vorige Eeuw Kraak, W.K. 1988 6 1 23 33
488 Muiderberg, Joodse begraafplaats, Hofrust, Overbosch, Heinze, Brink, Florisberg Sierksma, Kl. 1988 6 1 34 38
489 Het geologische Museum gaat verhuizen anoniem 1988 6 1 41 41
490 De ontwikkeling van het landschap in het Loosdrechts gebied Daams, J. Jzn. 1988 6 2 52 65
491 Loosdrechtse bodemvondsten en het ontstaan van Loosdrecht Pos, S. 1988 6 2 66 68
492 Jan Jansz Pos, turfhandelaar in Nieuw-Loosdrecht in de tweede helft van de 18e eeuw Manten, Arie A. 1988 6 2 69 72
493 Strafrechtspleging en criminaliteit in het baljuwschap van Loosdrecht, Mijnden en Tekkoop, 1679-1811 Bossers, Geert 1988 6 2 73 81
494 Loosdrecht, een centrum voor de Nederlandse watersport Huese, Tj.; Moes, F. 1988 6 2 82 87
495 Ontstaan en functioneren van het Plassenschap Loosdrecht Lenstra, H. 1988 6 2 88 95
496 Een natuurexcursie in het Loosdrechtse plassengebied Wal, Klaas ter 1988 6 2 96 99
497 De vogelrijkdom van Loosdrecht Jonkers, Dick A. 1988 6 2 100 104
498 Ruimtelijke ordening in Loosdrecht Kommer, Jan van den 1988 6 2 101 110
499 Spoorlijn Hilversum-Loosdrecht-Nieuwersluis op 'dood spoor' Daams, J. Czn. 1988 6 2 111 115
500 De Sypekerk te Nieuw-Loosdrecht Brand, F. 1988 6 2 116 122
501 Een kerkklok in Oud-Loosdrecht met een merkwaardige geschiedenis - Oorlogsbuit in 1674 Daams, J. Jzn. 1988 6 2 123 126
502 Het kasteel Sypesteyn te Nieuw-Loosdrecht Goes, A.W.A. van der 1988 6 2 127 134
503 Oude Mutsen in Loosdrecht meer dan een herinnering Guntenaar, Puck; Klap, Alie; Lankrijer, Livia 1988 6 2 135 141
504 Eikenrode, Loosdrechts rustpunt voor kunstenaars Brand, F. 1988 6 2 142 145
505 Loosdrechts porselein 1774-1784 beschreven Mensch, Ed 1988 6 2 147 149
506 Kuhn & Co., beetwortelzaadcultuur Vrankrijker, A.C.J. de 1988 6 3 163 176
507 Muiderberg - Echobos, Rustrijk, De echo Sierksma, Kl. 1988 6 3 177 179
508 Muiderberg Kapel en kerk Sierksma, Kl. 1988 6 3 180 183
509 Over de epidemie van 1832-1833 - Cholera of Aziatische braakloop in 't Gooi Boer, Corien de; Riemsdijk, Wouter van 1988 6 3 184 188
510 Gooise plaatsnamen, hun betekenis voor de ouderdom van de Gooise nederzettingen Noort, Robert van de 1988 6 3 189 193
511 Amalia - Beelden van een Spiegelpand Holthuizen-Seegers, G.H.J. 1988 6 4 211 217
512 Het Hilversums Gymnasium Jolles, M.W. 1988 6 4 218 223
513 De sloop van de Blaricumse Molen Vaan, M.A.P. van der 1988 6 4 224 228
514 Vleermuizen in het Gooi Voûte, A.M. 1988 6 4 229 237
515 Terra-Nova, Oostervecht Daams, J. 1988 6 4 238 243
516 Grensgeschillen in Loosdrecht Loenen, R. 1989 7 1 3 14
517 Geboorte, sterfte en armoede te Bussum, 1890-1910 Stuijvenberg, J.H. 1989 7 1 15 23
518 Een wonderlijke weddenschap in Weesp Bak, C.J. 1989 7 1 24 24
519 Bibibibibibibi - Een vlucht regenwulpen Kraak, W.K. 1989 7 1 25 27
520 Muiderberg - Flevorama, Wisseloord, begraafplaats, grafkelder, grafzerken Sierksma, Kl. 1989 7 1 28 31
521 Naarden's geschiedenis in kort bestek Dekema, D. 1989 7 2 52 57
522 Het stadsarchief Naarden Dekema, D. 1989 7 2 58 61
523 De restauratie van de voormalige vesting Naarden, 1964-1989 Scheltema-Vriesendorp, E.A.M. 1989 7 2 62 72
524 Bastion Oud-Molen te Naarden Bout, C. van den; Meyer, R.J.W 1989 7 2 73 80
525 De groene vesting Naarden - Verleden, heden en toekomst Wiel, K. van der 1989 7 2 81 84
526 Landgoederen ten oosten van de vesting Naarden Rigter, H.G.J. 1989 7 2 85 91
527 Hofstede Oud-Naarden Schaftenaar, H. 1989 7 2 92 102
528 J.P. van Rossum, 1778-1856 - Grootgrondbezitter te Naarden Kooyman-van Rossum, A.P. 1989 7 2 103 110
529 Veilingvereniging 'Nieuw-Leven' w.a. Naarden-Bussum Bakker, C. de 1989 7 2 111 114
530 Zes polders bij Naarden Abrahamse, C.M. 1989 7 2 115 118
531 De flora langs de kust van het Gooimeer bij Naarden Farjon, A.; Linden, Peter van der 1989 7 2 119 125
532 Molens in en rond Naarden Pouw, G.J. 1989 7 2 126 131
533 Het bezit van de Stichting het Gooisch Natuur Reservaat: 'een lappendeken' Loggere, H.P. 1989 7 3 147 147
534 Het Magdalenabos - Aan de kust van het Gooimeer Kraak, W.K. 1989 7 3 148 151
535 Bijen bij het bos Vrankrijker, A.C.J. de 1989 7 3 152 153
536 Natuurherstel van het vennetje op de Zonneheide Farjon, A. 1989 7 3 154 156
537 De katholieke kerkgeschiedenis tussen Vecht en Eem - Vondsten in het archief O.B.C. Parmentier, M.F.G. 1989 7 3 157 168
538 Tienhovens kerkklok in donkere dagen Einde, W.J.A. van 't 1989 7 3 169 174
539 De ruilverkaveling Eemland - Gevolgen voor natuur en milieu Farjon, A. 1989 7 3 175 182
540 Goois Museum - Erfgooiers, wie waren dat toch? anoniem 1989 7 3 185 187
541 Het Streekarchief te Hilversum 1988/1989 Abrahamse, C.M. 1989 7 3 187 188
542 Het stadsarchief Naarden Dekema, D. 1989 7 3 188 189
543 Achttiende eeuws vandalisme in de Naardermeer Lof, R.F.C. van der 1989 7 4 195 198
544 Molens in en rond Naarden (vervolg) Pouw, G.J. 1989 7 4 199 204
545 Herbouw Blaricumse molen in zicht? Doornik, Martin E. van 1989 7 4 205 209
546 Een Naarder penning Groenewoud, Gabriël 1989 7 4 210 211
547 De Naarder medaille van Philippus Chrisitiani Wit, J. 1989 7 4 212 216
548 Garage Van Asselt & Kuhn opgericht in 1930 Kooyman-van Rossum, A.P. 1989 7 4 217 220
549 Vliegveld Hilversum 50 jaar: Een jubileum dat niet gevierd werd Aggelen, C. van 1989 7 4 221 225
550 Naschrift bij artikel Parmentier (TVE 1989, jrg 7, nr 3) anoniem 1989 7 4 225 225
551 Goois Museum - 100 jaar Sint Vitus aan het Melkpad anoniem 1989 7 4 235 236
552 Ter Sype in Loosdrecht: een misverstand? Loenen, R. 1990 8 1 3 11
553 Chirurgijns in Ankeveen Kolk, B.J. van der 1990 8 1 12 21
554 Een natuurhistorische kijk op het 'Echobos' bij de Muider berg Sierksma, Kl. 1990 8 1 22 24
555 Natuurbos in Nederland een uitdaging Lans, H. van der; Poortinga, G. 1990 8 1 25 30
556 Zwanen uit Nova Zembla Kraak, W.K. 1990 8 1 31 34
557 Goois Museum anoniem 1990 8 1 40 40
558 Uit Baarn's geschiedenis Grootendorst-Doornekamp, G.H. 1990 8 2 52 58
559 De Eem als verbindingsweg in vroeger tijd Grootendorst-Doornekamp, G.H. 1990 8 2 59 64
560 Graven in de geschiedenis van Baarn Cleij, Th.J. 1990 8 2 65 70
561 Verdwenen windmolens in Baarn Keunen, G.H. 1990 8 2 71 74
562 Een Amsterdamse Patriciërs familie in Baarn [fam. Bicker] Coppens, Thera 1990 8 2 75 80
563 China in Baarn - Een gedicht uit 1803 Kruidenier, J.C. 1990 8 2 81 83
564 Hendrik de Zeevaarder als hoge ambachtsheer van Baarn Bronkhorst, H. 1990 8 2 84 90
565 Met de stoomtrein naar Amsterdam Bronkhorst, H. 1990 8 2 91 98
566 Baarn als vakantieoord Kruidenier, J.C. 1990 8 2 99 102
567 De watergeneesinrichting te Baarn Brouwer, G. 1990 8 2 103 105
568 Musis Sacrum - Opkomst en ondergang van een Baarnse schouwburg Kruidenier, J.C. 1990 8 2 106 109
569 Lodewijk van Deyssel krijgt een huis cadeau in Baarn Bronkhorst, H. 1990 8 2 110 117
570 Hortus Cantonspark te Baarn Nieuwenhuis, J. 1990 8 2 118 119
571 Schimmelcultures in Baarn Aa, H.A. van der 1990 8 2 120 125
572 Kasteel Groeneveld te Baarn - Nationaal Centrum voor bos, natuur en landschap - Cultuur en natuur onder één dak Meiden, Kees van der 1990 8 2 126 129
573 Verandering in de waterhuishouding van de Vechtstreek - Oorzaken en gevolgen Verstraelen, P.J.T., e.a. 1990 8 3 147 156
574 Geologische en geomorfologische verschijnselen in het Gooi Cup, C.; Vink, A.P.A. 1990 8 3 157 161
575 Landgoederen in de oostelijke periferie van Hilversum - Heidepark en Monnikenberg Aggelen, C. van 1990 8 3 162 170
576 Een restje groen bedreigd in Hilversum Biersteker, Nel 1990 8 3 171 173
577 Ecologie van de Bussumse Meent - aan de hand van enkele gegevens over de flora Farjon, A. 1990 8 3 174 175
578 De kerk-aan-zee te Muiderberg Sierksma, Kl. 1990 8 3 176 178
579 In memoriam P.W. de Lange Aggelen, C. van 1990 8 3 179 179
580 Ter inleiding op dit 1840 nummer Vrankrijker, A.C.J. de 1990 8 4 195 196
581 Blaricum rond 1840 - Verslag van een onderzoeksprojekt Boersen, M.W.J.L. 1990 8 4 197 203
582 Het herenhuis Valkenveen Schaftenaar, H. 1990 8 4 204 208
583 Grondtransacties in het Gooi rond 1840 - Verdelingen en veilingen van gemene gronden Aggelen, C. van 1990 8 4 209 213
584 Hoe was Bussum 150 jaar geleden? Heyne, M.J.M. 1990 8 4 214 222
585 Het Bartholomeus gast- en armenweeshuis in Weesp rond 1840 Kemperman-Wilke, I. 1990 8 4 223 228
586 Huizen 150 jaar geleden Breekelaar, J.H. 1990 8 4 229 232
587 Naschrift bij dit 1840-nummer Le Coultre, F. 1990 8 4 233 233
588 Gierzwaluwen boven het Gooi Jonkers, Dick A. 1990 8 4 234 235
589 Landbouw en veeteelt in het Gooi rond 1840 - Heeren en Boeren Nieuwenhuizen, S. 1991 9 1 4 10
590 Het Gooi in de letterkunde rond 1840 [J. van Lennep; E.J. Potgieter; K. Hooijer-Bruins, H.J. Schimmel] Heide, M.J.A. van der 1991 9 1 11 20
591 Klederdracht tussen Vecht en Eem rond 1840 Klap, A.; Lankreijer, L. 1991 9 1 21 24
592 Vogels in het Gooi en omstreken rond 1840 Jonkers, Dick A. 1991 9 1 25 28
593 Ferdinand Huyck's wandeling van Amersfoort naar Naarden Jolles, M.W. 1991 9 1 29 32
594 Notities betreffende de Grote Raad van Mechelen en de Gooise meent Vrankrijker, A.C.J. de 1991 9 1 34 35
595 Een restje groen bedreigd in Hilversum (vervolg) Biersteker-Vonk, Nel 1991 9 1 36 37
596 Stadsarchief Naarden Dekema, D. 1991 9 1 37 38
597 Archeologisch onderzoek naar het Jonge Convent te Weesp Alders, G. 1991 9 2 52 58
598 Een plankje voor pelgrimsinsignes gevonden in Weesp Lof, R.F.C. van der 1991 9 2 59 62
599 De vestingwerken van Weesp Meijer, R.J.W.J. 1991 9 2 63 67
600 Het Weesper Zandpad in de zeventiende en achttiende eeuw Kemperman-Wilke, I. 1991 9 2 68 72
601 De verdwenen joodse gemeenschap van Weesp Zomeren, Dick van 1991 9 2 73 79
602 De geschiedenis van het voormalige buitenhuis Landskroon bij Weesp Meulmeester jr., G. 1991 9 2 80 82
603 Het Torenfort aan de Ossenmarkt te Weesp Scheltema, C.G. 1991 9 2 83 86
604 Het ontstaan van een vakorganisatie in het Weesper bouwvak Melle, M. van 1991 9 2 87 91
605 1906-1913 de zevenster, een democratische coalitie Veelen, R. van 1991 9 2 92 97
606 Weesp: ruimtelijke ontwikkeling, 1850-1940 Hoeve, J.A. van der 1991 9 2 98 101
607 De stoomtimmerfabriek Van Wijngaarden & Co te Weesp Melle, M. van 1991 9 2 102 107
608 Het alfabet van Van Houten in Weesp Stork, A. 1991 9 2 108 109
609 Tachtig jaar lang een museum in Weesp Zondergeld-Hamer, A.J. 1991 9 2 110 114
610 Een Latijnse spreuk in het stadhuis te Weesp Kraak, W.K. 1991 9 2 115 116
611 Het stadsarchief van Weesp Kemperman-Wilke, I. 1991 9 2 117 117
612 Begraafplaats Landscroon Moll Bc., P. 1991 9 2 118 122
613 Weesp in het groen Stork, A. 1991 9 2 123 125
614 Oud Weesp moet blijven! - De activiteiten van de Vereniging tot Behoud van Karakteristiek Weesp Zondergeld, G.R. 1991 9 2 126 128
615 Zomerklokjes in Weesp en omgeving Daams, J. 1991 9 2 129 132
616 De Weesper mop Mühl, C. 1991 9 2 132 132
617 In memoriam Mr. J.P. van Erk Le Coultre, F. 1991 9 2 134 134
618 Vogelleven binnen steden en dorpen Jonkers, Dick A. 1991 9 3 147 151
619 Het 'radio-huisje' op de Meent Woude, J. van der 1991 9 3 152 159
620 De geschiedenis en de verspreiding van de Wijngaardslak (Helix pomatia) in het Gooi Butot, L.J.M.; Moolenbeek, R.G. 1991 9 3 160 162
621 De 's-Gravelandse kralen [Dr W.G.N. van der Sleen] Daams, J. 1991 9 3 163 167
622 Zonnestraal Jolles, M.W. 1991 9 3 168 171
623 Zonnestraal - Geschiedenis van het Loosdrechtse Bos Daams, J. 1991 9 3 172 175
624 Einde-Gooi Jonkers, Dick A. 1991 9 3 176 179
625 Muiderberger ikono-topografie van drieënhalve eeuw Sierksma, Kl. 1991 9 3 180 182
626 350 Jaar trekvaart Naarden-Muiden Dekema, D. 1991 9 4 195 198
627 De katholieke kerkgeschiedenis tussen Vecht en Eem - Vondsten in het archief O.B.C. Parmentier, M.F.G. 1991 9 4 199 205
628 Godsdienstige (on)verdraagzaamheid in Weesp Korver, P. 1991 9 4 206 211
629 Pinetum Blijdenstein het groene hart van Hilversum Schellevis, Nico 1991 9 4 212 216
630 Van Gogh en Bussum Heide, Marcus van der 1991 9 4 217 224
631 De botanische tuin 'Dr Costerus' Muller-Ramondt, M.O. 1991 9 4 225 227
632 Stad en Lande Stichting - Het 'Emil Ludenfonds' anoniem 1991 9 4 234 235
633 Natuur- en Landschapsvisie voor het Gooi anoniem (VVG) 1992 10 1 3 23
634 Begrazing in het Goois Natuurreservaat Harder, J. 1992 10 1 24 31
635 Het pastoraat aan katholieken tussen Vecht en Eem (1638-1646) Parmentier, Dr M.F.G. 1992 10 1 32 34
636 Een balans van ruim 100 jaar loopkeveronderzoek Lam, Erik 1992 10 1 35 40
637 Comenius, een Boheemse balling in de zeventiende eeuw Mout, M.E.H.N. 1992 10 2 52 65
638 Opwinding rond het graf van Comenius Poolman, S. 1992 10 2 66 78
639 Van wie is het Comenius mausoleum Dekema, D. 1992 10 2 79 80
640 Comenius op 'Pathmos' (Berghuysen?) Schaftenaar, H. 1992 10 2 81 82
641 Honderd jaar Comenius Museum, een overzicht Poolman, S. 1992 10 2 83 87
642 Het Comenius Museum, een nieuwe toekomst tegemoet Feijen, Birgitta 1992 10 2 88 90
643 Hilversum in beeld Lamme, Jan E. 1992 10 3 100 107
644 De textielindustrie van Hilversum Pelgrim, drs. E.J. 1992 10 3 108 120
645 Hilversum en zijn schrijvers Herpen, Jan J. van 1992 10 3 121 126
646 Hoe Hilversum uitgroeide. Van radiodorp tot omroepstad Lokin, Stef 1992 10 3 127 136
647 Bijzondere bomen in Hilversum (met Inleiding van Dick Jonkers) Boottmans, G. ; Wijnands, i.s.m. D.O. 1992 10 3 137 144
648 De villaparken van Hilversum Koenders, Annette 1992 10 3 145 150
649 De plantsoenen van Hilversum Lens, J.J.D. 1992 10 3 151 153
650 60 Jaar Goois Natuurreservaat Vlaanderen, J.P. 1992 10 3 154 164
651 In memoriam Jasper Daams anoniem 1992 10 3 170 170
652 1580 De Reformatie in Baarn Bronkhorst, H. 1992 10 4 179 183
653 Branderijen in Weesp Bakker, H. 1992 10 4 184 190
654 De ontwikkeling van het landschap in de omgeving van de Laarder Wasmeren Ree, M.H.M. Van 1992 10 4 191 202
655 De Vuursche, lustoord van verleden en heden Wiersma, André 1992 10 4 203 205
656 Het kalkterrein Crailo Jonkers, Dick A. 1992 10 4 206 207
657 Om de toekomst van Gooi en Vechtstreek - Verslag van het derde Gooicongres anoniem (VVG) 1993 11 1 3 15
658 Weesp een middeleeuwse stad? Leupen, P.H.D. 1993 11 1 16 24
659 Corversbos, een apart bos? Stevens, Martin 1993 11 1 25 30
660 Het landgoed De Beek Jaspers, Gerrit 1993 11 1 31 36
661 De geschiedenis van Nederhorst den Berg Abrahamse, C.M. 1993 11 2 52 57
662 Enige aardrijkskundige namen in de Vechtstreek Blik, D.P. 1993 11 2 58 60
663 De geschiedenis van een veranderend landschap Boeve, Evert 1993 11 2 61 65
664 De bouwgeschiedenis van de Willibrordkerk Karsemeijer, H.N. 1993 11 2 66 69
665 Het raadsel van de oude Willibrordkerk Verheul, G.W. 1993 11 2 70 75
666 Bruggen en eilanden bij Fort Hinderdam Cladder, F.H.B. 1993 11 2 76 80
667 Nederhorst den Berg rond 1800 Weerd, C.F. de 1993 11 2 81 85
668 Kasteel Nederhorst - Dertig jaar restauratie- en subsidieperikelen in een notedop Leurs, C.P.M. 1993 11 2 86 93
669 De Vechtbrug aan de Hinderdam Damme, E.N.G. van 1993 11 2 94 97
670 De bouw van de Rooms-Katholieke Kerk Heilige Maria Hemelvaart Baar, J. 1993 11 2 98 102
671 Landbouw in de Horstermeer Abrahamse, C.M. 1993 11 2 103 103
672 Utopia 'Nieuw Harmonie' in de Horstermeer De Ley, Jos 1993 11 2 104 107
673 Van polder tot plas - Veertig jaar zandwinning in Spiegel en Blijk Baar, J. 1993 11 2 108 112
674 NERA, het radio-ontvangstation Beer, A. de 1993 11 2 113 117
675 Over vissen in diep, troebel en steeds schoner wordend water Baar, G. 1993 11 2 118 121
676 Vanaf het water gezien: Fort Kijkuit en omgeving Jolles, M.W. 1993 11 3 135 138
677 1481: De grote brand van Baarn Bronkhorst, H. 1993 11 3 139 143
678 Nieuwe kansen voor natuur en landschap in het Gooi Proper, H.J. 1993 11 3 144 150
679 De namen van het Gooi Blok, D.P. 1993 11 3 151 152
680 Historische kringen in de regio tussen Vecht en Eem en hun periodieken - Een landelijk perspectief Kerkhoven, J.; Post, P. 1993 11 3 153 164
681 Terugdenkend aan [dr D.P.R.A.] Désiré Bouvy [1915-1993] Vrankrijker, A.C.J. de 1993 11 3 165 166
682 Rectificaties op TVE 11e jrg. nr. 2 anoniem 1993 11 3 180 180
683 Vlinders tussen Vecht en Eem Veling, K. 1993 11 4 183 187
684 De Gooise koptienden, tiend of tijns Palmboom, Ellen 1993 11 4 188 196
685 Overzicht van de geschiedenis der vaarten in het Gooi Heek, C.L. 1993 11 4 197 200
686 Voor Hilversumse Meent-oost: tennis en shortgolf of natuurgebied? Kwantes, Jan 1993 11 4 201 211
687 Goois Museum - Expositie 'Het pallet van Dudok' anoniem 1993 11 4 221 223
688 Barsten in het groen, verslag van het symposium naar aanleiding van het rapport Gooise ecologische infrastructuur Hamminga-van der Vegte, G. 1994 12 1 3 5
689 De Hollands-Ankeveense polder en haar veenderij Hovenkamp, H.A.R. 1994 12 1 6 13
690 Een erfenis voor 3562 erfgenamen, het archief van de Vereniging Stad en Lande van Gooiland Gooijer, F.J.J. de 1994 12 1 14 16
691 De overdracht van het archief van de erfgooiers Dekema, D. 1994 12 1 17 21
692 Het Geologische Museum Hofland Zethof, N.J.M. 1994 12 1 22 26
693 Dijken tussen Vecht en Eem - Uit de inventarisatie Cultuurhistorisch onderzoek naar dijken in Noord-Holland Beenakker, J.J.J.M. 1994 12 1 27 34
694 Resultaten van de enquête onder de leden van de Vereniging van Vrienden van het Gooi Oosterbeek-ten Berge, drs E. 1994 12 1 36 40
695 Stad en Lande Stichting - Henk van den Berg, een uniek maar vooral energieke erfgooier, 90 jaar!!! Boeters, E.J. 1994 12 1 45 45
696 Bijdrage tot de geschiedenis van Laren Abrahamse, C.M. 1994 12 2 52 58
697 Jan Hamdorff, de ongekroonde koning van Laren Seumeren-Haerkens, M. van 1994 12 2 59 62
698 Het goederenbezit van het kapittel van Sint Jan in het Gooi (deel 1) Palmboom, E.N. 1994 12 2 63 66
699 Om het behoud van een wereld van schoonheid - Schets van de stedebouwkundige ontwikkeling van Laren Kwantes, J. 1994 12 2 67 76
700 De Larense Kermis Loeff, K. 1994 12 2 77 80
701 Een aardige kerel' - De schilder W.H. Singer jr. (1868-1943) Verboeket, K. 1994 12 2 81 84
702 Behoud en herstel van de Laarder engen Kolff, A.E.; H. Korten, H. 1994 12 2 85 89
703 Een groene route door Laren Alten, A.C. van 1994 12 2 90 94
704 Sint Jansverering en Sint Jansprocessie - De ontwikkeling van de Sint Jansverering en de kwestie van de continuïteit van de Sint Jansprocessie door Laren Margry, P.J. 1994 12 2 95 104
705 Larense affiches Le Coultre, Martijn F. 1994 12 2 105 108
706 Architectuur in Laren Pol, G. van der 1994 12 2 109 114
707 De familie Pandelaar in Laren Kool, K.; Vos, B. 1994 12 2 115 117
708 De Larense jaren van Piet Mondriaan Heyting, Lien 1994 12 2 118 124
709 Klompenmaker en kuiper, zeldzame beroepen in Laren Krijnen, B.C.J. 1994 12 2 125 128
710 De aerepelbouw [De aardappelbouw] Krijnen, B.C.J. 1994 12 2 129 129
711 De historische Kring Laren Kool, K.; Vos, B. 1994 12 2 130 130
712 Drie landkaarten van het Gooi - Opdracht tot kartering van het Gooi uit het begin van de 18de eeuw Gooijer, F.J.J. de 1994 12 3 147 151
713 Loopkevers bewegend door het landschap Lam, Erik 1994 12 3 152 154
714 Het goederenbezit van het kapittel van Sint Jan in het Gooi (deel 2) Palmboom, E.N. 1994 12 3 155 157
715 GEIS: de Gooise ecologische infrastructuur hersteld! Linden, P. van der 1994 12 3 158 164
716 Eerste stadsplattegronden van Naarden, Weesp en Muiden, ca. 1560 Mensch, E.E. van 1994 12 3 165 167
717 Nieuwe waarnemingen op en onder de Gooise hei Zeiler, F.D. 1994 12 3 168 174
718 Vergrassen van de heide Smidt, J.T. de 1994 12 3 182 183
719 Stad en Lande Stichting - Onderscheiding voor mr. M.W. Jolles Boeters, E.J. 1994 12 3 184 184
720 Reactie op artikel 'De Larense kermis' (G. van der Pol, oud-medewerker van de firma J.W. Janvier) Pol, G. van der 1994 12 3 191 191
721 De geschiedenis van de Eemnesser sluis en het gemaal bij Eemnes Mijnssen-Dutilh, M. 1994 12 4 195 199
722 Duizendste hectare Naardermeer anoniem 1994 12 4 200 201
723 Het Naardermeer op weg naar het jaar 2000 Tooren, Bart van; e.a. 1994 12 4 202 208
724 De Monnikenberg - Klooster De Stad Gods Aggelen, C. van 1994 12 4 209 214
725 De Hollandse Waterlinie Scheltema, C.G. 1994 12 4 215 221
726 Een nieuwe bestemming voor het landgoed Boekesteyn Kolk, B.J. van der 1994 12 4 222 226
727 De toekomst van de geschiedenis - Het karakter van Hilversum en vernieuwing van de dorpskern Repko, F.F.M. 1995 13 1 3 9
728 De Koedijk: ecologie en cultuur Linden, P. van der 1995 13 1 10 14
729 Een bijzonder stel - Het echtpaar Kruyder Calis, Linda 1995 13 1 15 19
730 Opmerkelijkheden over ontstaan en begrenzing van Kortenhoef Kwantes, J. 1995 13 1 20 26
731 Monumenten Inventarisatie Project (MIP) in Gooi en Vechtstreek anoniem 1995 13 1 27 31
732 Huizen in vogelvlucht Kruijmer-Vos, T. 1995 13 2 52 56
733 De geschiedenis van de Oude Kerk Rebel, L.W.H. 1995 13 2 57 61
734 Landgoed Flevorama Schaftenaar, H. 1995 13 2 62 66
735 Van Sterrebos tot villapark 'De Stukken' Kooyman-van Rossum, A.P. 1995 13 2 67 71
736 Omscholing van vissers in Huizen Hulst, A.E. van der 1995 13 2 72 76
737 De kalkovens van Huizen Heijder, M. 1995 13 2 77 82
738 Huizen en zijn oeverzwaluwen Jonkers, D.A. 1995 13 2 83 85
739 De klederdracht van Huizen Geenen-van den Berg, J.W. van; Geenen, B.J. van 1995 13 2 86 89
740 De Huizer Kruijmer-Vos, T. 1995 13 2 90 90
741 De Gooise zijdeteeltvereeniging gevestigd te Huizen Kruijmer-Vos, T. 1995 13 2 91 97
742 De moord op Adrianus Molenaar te Huizen Wiersma, P. 1995 13 2 98 102
743 Het buurtschap Tames en Nescio Heijder, M. 1995 13 2 103 107
744 Huizen in de groei - Van dorp tot …. stad aan het water Boeters, E.J. 1995 13 2 108 111
745 Historische Kring Huizen Kruijning-Teeuwissen, A. 1995 13 2 112 112
746 Bakkerijmuseum aan de Schipperstraat Rebel, L.W.H. 1995 13 2 113 114
747 Huizer Museum het Schoutenhuis aan de Achterbaan Rebel, L.W.H. 1995 13 2 115 116
748 De Erfgooiers: vrij of onvrij Leupen, P.H.P. 1995 13 3 135 139
749 De Hinderdamse tol Damme, E.N.G. van 1995 13 3 140 145
750 Hans de la Rive Box, Goois veelschrijver Heide, M.J.A. van der 1995 13 3 146 155
751 Wat is en wat doet de Werkgroep Sneltram Abrahamse, P. 1995 13 3 156 157
752 Dr A.C.J. de Vrankrijker neemt na 25 jaar afscheid van de Stichting Tussen Vecht en Eem Scheltema-Vriesekoop, E.A.M. 1995 13 3 158 158
753 Het Europees natuurbeschermingsjaar N95 Pfeiffer, J.W.G. 1995 13 3 161 161
754 Gooistad brengt het karakter van het Gooi in gevaar! anoniem (VVG) 1995 13 3 162 163
755 Verkeersprijsvraag VVG groot succes Proper, H.J. 1995 13 3 164 167
756 Beëindiging samenwerking uitgevers tijdschrift Tussen Vecht en Eem Schaap, ing. J.T.; Pfeiffer, ir. J.W.G. 1995 13 4 183 183
757 Dr A.C.J. de Vrankrijker [overlijdensbericht] anoniem (TVE) 1995 13 4 184 184
758 De eerste jaren van 25 jaar 'Tussen Vecht en Eem' Out, J.V.M. 1995 13 4 185 191
759 Zandpad [van Weesp naar Amsterdam] Bakker, H. 1995 13 4 192 198
760 Floris en de golfsport Le Coultre, F. 1995 13 4 199 202
761 Keuze uit 25 jaar TVE: Wijziging Erfgooierswet door Eerste kamer aangenomen (TVE 1970, 1e jrg, nr. 2) Mensch, Ed van 1995 13 4 203 205
762 Keuze uit 25 jaar TVE: Aantrekkelijk wonen in het Gooi (TVE 1971, 1e jrg, nr. 6) Huese, Lucie 1995 13 4 206 207
763 Keuze uit 25 jaar TVE: De Gooise waranden en het konijn (TVE/VVG 1984, 2e jrg, nr. 1, J. Daams) Jolles, Micha 1995 13 4 208 213
764 Keuze uit 25 jaar TVE: De Gooise Noordflank (TVE/VVG 1984, 2e jrg., nr. 3, M.W. Jolles) Kwantes, Jan 1995 13 4 214 218
765 Afscheid van Mr Frits Le Coultre Timmer, P. 1995 13 4 222 222
766 Een laatste stiftsreis Leupen, P. 1995 13 4 223 223
767 Krijgsspelkaarten van het Gooi en Eemland Schaftenaar, H. 1996 14 1 3 6
768 Haarlem in 't Gooi - Cor Bruijn en de Humanitaire School Branger, J.D.C. 1996 14 1 7 10
769 Het echtpaar Schöne-van der Leck Calis, Lida 1996 14 1 11 17
770 De ontwikkeling van de infrastructuur van Weesp tot de 17de eeuw Bakker, H. 1996 14 1 18 22
771 Literatuur - H.P. Berlage tussen Vecht en Eem anoniem 1996 14 1 30 37
772 Muidense monumenten van oorlogen en rampen Lahnstein, J. 1996 14 2 48 51
773 Floris V en het Muiderslot Verkaik, J.W. 1996 14 2 52 56
774 In memoriam de 'Florisboom' Oosterbaan, J.C. 1996 14 2 57 61
775 Liudger Thiadgrimszoon bij de Muider Berg +780 Sierksma, Kl. 1996 14 2 62 66
776 Dijkplicht en overstroming rondom Muiden, 1400-1900 Fransen, A. 1996 14 2 67 70
777 De verdedigingswerken van Muiden Leeuwen, P.P.H. van 1996 14 2 71 75
778 Openbaar bestuur en rechtspraak in Muiden, 1600-1800 Fransen, A. 1996 14 2 76 79
779 De Muiderkring Grijp, L.P. 1996 14 2 80 84
780 Cultuurgenootschap "De Muiderkring" Schepper, H. de 1996 14 2 85 86
781 De trekvaarten tussen Amsterdam, Muiden en Naarden Langelaar, M. 1996 14 2 87 92
782 De Noord- en Zuidpolder beoosten Muiden Dijk, B.M. van 1996 14 2 93 97
783 Onze Muider molen Diest, S.C. van 1996 14 2 98 101
784 Het nieuwe familie- of Lutherse kerkhof te Muiderberg Langelaar, M. 1996 14 2 102 110
785 Broshuis een eeuw in Muiden Broshuis, K. 1996 14 2 111 114
786 100 Jaar Pampus ...+1 Hofman, W. 1996 14 2 115 121
787 Stadsarchipel IJburg Gelderen, A. van 1996 14 2 122 126
788 Historisch archief gemeente Muiden Dekema, D. 1996 14 2 127 130
789 De 'Historische Kring Stad Muiden' Ginkel, H. van 1996 14 2 131 131
790 Stichting Comité Oud Muiderberg anoniem 1996 14 2 132 133
791 Literatuur - Recensie uitgaven Historische Kring Muiden Langelaar, M. 1996 14 2 135 137
792 Trompenburgh en zijn bewoners Jolles, M.W. 1996 14 3 143 147
793 Gooise componisten Goddijn, H. 1996 14 3 148 151
794 De samenhang tussen landbouw en andere bedrijvigheid in Hilversum omstreeks 1830 Meyer, H.H.M. 1996 14 3 152 161
795 Reinhard Scherenberg, een Verlichte Baarnaar Bronkhorst, H. 1996 14 3 162 167
796 Literatuur - Boekbespreking: Klaas Sierksma, Liudger Tiadgrimszoon anoniem 1996 14 3 183 183
797 Floris V, Muiden en Amsterdam Verkerk, C.L. 1996 14 4 191 194
798 De Gooise marke - Opvolger van de 'curtis Nerdinklant'? Kos, H.A. 1996 14 4 195 200
799 Floris V in 1996 Le Coultre, F. 1996 14 4 201 203
800 De Gooise Zomerkade en Maatlanden - Ontstaan, gebruik en beheer Gooijer, F.J.J. de 1996 14 4 204 208
801 Gooise componisten (1): Jan Felderhof Heide, M. van der 1996 14 4 209 215
802 Vrouwen …. En belastingaanslag waard - Naarden 1749 Ritsema, M. 1996 14 4 216 219
803 Literatuur - Boekbespreking: C. Dekker en M. Mijnssen-Dutilh, De eemlandsche leege landen. Ontginningen rond de mond van de Eem in de 12de en 13de eeuw. Verkerk, C.L. 1996 14 4 229 231
804 Actualiteiten - Reünie oud-erfgooiers anoniem 1996 14 4 232 233
805 Kinderdopen in klederdracht Lankreijer, L. 1997 15 1 3 7
806 De buitenplaats 'Berglust' in Nederhorst den Berg (eind 17de eeuw - 1886) Damme, E.N.G. van 1997 15 1 8 14
807 Een milieuprobleem in Weesp anno 1782 Bolderheij, W. 1997 15 1 15 20
808 Gooise componisten (2): Gustav Adolf Heinze (1821-1904) Heide, M. van der 1997 15 1 21 28
809 Tristan Keuris 1946-1996; Maker van 'makkelijke muziek' Arntzen, K. 1997 15 1 29 29
810 Jacobus van Rees (1854-1928) - een vreemde eend in de universitaire bijt James, J. 1997 15 1 30 36
811 Modderen aan de voet van het Gooi - De betekenis van het topografisch archief van de middeleeuwse veenontginning van Loosdrecht Bont, C. de 1997 15 2 52 60
812 De Heren Van Amstel en Van Amstel van Mijnden Brunekreef, H. ; Loenen, naar R 1997 15 2 61 69
813 Mijnden - De ambachtsheerlijkheid en haar bevolking Brand, F. 1997 15 2 70 81
814 Plannen tot het inpolderen van de Oostelijke Vechtplassen Manten, A.A. 1997 15 2 82 89
815 Waterwinning uit de Loenderveense Plas Kosman, H.; Mol, J.; ,(bew) 1997 15 2 94 102
816 De buitenplaats Eikenrode - ('het bos van Hacke') te Loosdrecht Bakker, P. 1997 15 2 103 108
817 Jonkheer Henri van Sypestein en het oude hek van Hoekenburg Leer, C.L. van 1997 15 2 109 116
818 Jonkheer Catharinus Henri Cornelis Ascanius van Sypestein Eerelman, M.; Hanselman, A.P. 1997 15 2 117 120
819 Johannes Bodeheer Benningh (1606-1642) - Zijn gedichten als bron voor genealogische gegevens Ligt, B. de 1997 15 2 121 125
820 De groene geschiedenis van het Vliegveld Hilversum Aggelen, C. van 1997 15 2 126 134
821 De historische Kring Loosdrecht Mol, J. 1997 15 2 137 137
822 Van der Scharinge - De Middeleeuwse schaarbrieven van de Gooise marke Kos, H.A. 1997 15 3 147 153
823 Werinon, Willibrord en Liudger Leupen, P. 1997 15 3 154 159
824 Gooise componisten (3): Tera de Marez Oyens (1932-1996) Heide, M.J.A. van der 1997 15 3 160 166
825 Het optreden van Floris Vos als Tweede Kamerlid (1929-1933) Spanning, H. van 1997 15 3 167 177
826 Hilversum in miniatuur in het Goois Museum anoniem 1997 15 3 182 182
827 Stad en Lande Stichting - Het land van de erfgooiers, het Gooi in kaart en prent vanaf 1700 Kos, H.A. 1997 15 3 183 185
828 Tussen Naarden en het Roomse Rijk - De families Heshuysen en Thierens en de Hamburger Postdienst Husen, R. Hzn 1997 15 4 196 202
829 Bovenlanders in Den Berg - Seizoenarbeiders en immigranten uit Duitsland in Nederhorst den Berg 1780-1830 Baar, J. 1997 15 4 203 210
830 De buitenplaats 'Overmeer' in Nederhorst den Berg, gebouwd en bewoond door migranten, 1700-1845 Damme, E.N.G. van 1997 15 4 211 220
831 A.J. Bakker, Larens eerste forens? - Directeur van een Drents glasimperium Loeff, K. 1997 15 4 221 226
832 Hilversum als 'dependance' van de Amsterdamse diamantindustrie Voort, C.M. van der 1997 15 4 227 240
833 Cor de Groot (1914-1993) - We zijn een waarachtig klaviermeester rijker! (De Tijd, 28-11-1936) Goddijn, H. 1998 16 1 3 15
834 De notariale praktyck'- Het notariaat te Naarden 1728-1748 Ritsema, M. 1998 16 1 16 20
835 Stedelingen in het Gooi - vestiging van de zeventiende tot de twintigste eeuw Schmal, H. 1998 16 1 21 30
836 Kadasterkaart Blaricum uit ca. 1832 Gooijer, F.J.J. de 1998 16 2 64 66
837 Toponiemen in de Blaricummer Eng Gooijer, F.J.J. de 1998 16 2 67 71
838 Het dorp Blaricum rond 1840 Nieuwenhuizen, S.G. 1998 16 2 72 77
839 Landbouw en geteelde gewassen in Blaricum vanaf ca. 1850 Rigter, T. 1998 16 2 78 84
840 Krantenknipsels over Blaricum rond 1900 uit Wandelingen door Gooi- en Eemland en Omstreken (p. 70 t/m 74) Rijk, J.A. de 1998 16 2 85 89
841 D.F. Versteeg, tuin- en landschapsarchitect - Zij plaats in de Nederlandse tuinarchitectuur en zijn activiteiten in Blaricum Kooyman-van Rossum, A.P. 1998 16 2 90 96
842 Boekweitteelt in het Gooi Rigter, T.; G. Grubben, G. 1998 16 2 97 101
843 Dertig jaar beschermd dorpsgezicht Blaricum Loeff, K. 1998 16 2 102 108
844 Het Goois Natuurreservaat in ontwikkeling Korten, H. 1998 16 2 109 110
845 De Gooise Heemtuin Sival, E.J. 1998 16 2 111 114
846 Historische Kring Blaricum Verwaal, J. 1998 16 2 115 116
847 Terug naar Walden - Aan de hand van de bronnen het verhaal van de 'idealisten' van Walden Heide, M. van der 1998 16 3 131 177
848 Goois Museum - James de Rijk, Hilversums veeschilder (1806-1882) anoniem 1998 16 3 181 181
849 De tiende penning tussen Vecht en Eem (1543-1564) Bos-Rops, J.A.M.Y. 1998 16 4 187 196
850 De Eemnesserweg Blaricum - Heden en verleden van een unieke weg Calis, Lida 1998 16 4 197 200
851 Gooise componisten (5): Matthijs Vermeulen (1888-1967) Heide, M. van der 1998 16 4 201 219
852 Eens gegeven blijft gegeven - Naarders in het gedrang bij Katentol Kos, H.A. 1998 16 4 220 226
853 Waar gold de Ewa ad Amorem - Is het de wet uit de 9e eeuw die gold bij de Eem? Kos, H.A. 1999 17 1 3 8
854 Zand er over! - De geologische vorming van het Gooi Vlamings, G. 1999 17 1 9 9
855 Inventarisatie van het archief van de Commissarissen van het Zandpad tussen Amsterdam en Weesp, 1637-1929 Bakker, H. 1999 17 1 10 16
856 Het levensverhaal van de Vaart in Eemnes Hees, H. van 1999 17 1 17 18
857 Waterbeheer tussen Vecht en Eem tussen traditie en vernieuwing - De fusiegeschiedenis van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Blom, J.C.A. 1999 17 1 19 33
858 Vreeland rond 1935 van Bernhard Beek Lankreyer, L. 1999 17 1 34 35
859 De Haven van Bussum HK Bussum 1999 17 1 36 38
860 Twee Gooise watertorens op de Noord-Hollandse Provinciale Monumentenlijst Abrahamse, C.M. 1999 17 1 39 53
861 Catalogus Nostalgia 1999 - Overzicht van Historische Organisaties, Archieven, Musea en Ondersteunende Organisaties in het gebied tussen Vecht en Eem (TVE, nr. 2 Mei 1999) anoniem 1999 17 2 67 125
862 De ontwikkeling in het onderwijs in Weesp van de Franse Tijd tot aan de Tweede Wereldoorlog Zondergeld-Hamer, A.J. 1999 17 3 131 148
863 Stad en Lande ging uitkeren! Dekema, D. 1999 17 3 149 155
864 Het koektrommeltje voor de Echte Gooische Moppen Koenders-Kuijer, A 1999 17 3 156 156
865 Jan Feith (1874-1944) - Geestig journalist en schrijver van gezonde, frisse jongensboeken Heide, M.J.A. van der 1999 17 3 157 178
866 Sint Vitus te Blaricum Nieuwenhuizen, S. 1999 17 4 187 192
867 De Drakenburg Boer, Bep de 1999 17 4 193 197
868 Tweeduizend jaar op en aan de Vecht Manten, A.A. 1999 17 4 198 225
869 Veldnamen in Blaricum: Knolskop en Hondspad - Verpondingskohier en transportakten vullen elkaar aan Spoel-Walvius, M.R. van der 1999 17 4 226 229
870 Boekbespreking - Het Gooi leeft een uitgave van de Vereniging Vrienden van het Gooi (1999) Visser, M. 1999 17 4 231 232
871 Goois Museum - 100 jaar Gooise kinderboeken (1897-1997) anoniem 1999 17 4 233 234
872 Het landschap als monument Renes, H. 2000 18 1 4 14
873 Ontdek je eigen omgeving Geijsel, A. 2000 18 1 15 18
874 Landijs en poolwoestijn Ruegg, G.H.J. 2000 18 1 19 26
875 Lieu a memoire - Een Rotterdams Meisjeskopje in Hilversum Wisse Smit, F. 2000 18 1 27 28
876 Over kunst gesproken - Het Ammonietenkerkhof van het Geologisch Museum Hofland te Laren Poelstra, H. 2000 18 1 29 30
877 Archieven tussen Vecht en Eem Abrahamse, Karin 2000 18 1 31 36
878 Activiteiten van de Stichting Tussen Vecht en Eem - Jaarverslag 1999 Kuijer, M.E.Th. 2000 18 1 43 44
879 Oproep 'Stad en Lande Stichting' anoniem 2000 18 1 45 45
880 Het fort Werk IV bewoond! Jonge, Drs. K. 2000 18 2 51 53
881 De Naardense Algemeene Begraafplaats in Bussum Heyne, Martin 2000 18 2 54 57
882 H. Mariakerk Bussum Vliet, P.D. van 2000 18 2 58 61
883 Station Naarden-Bussum en Bussum-Zuid Laarakkers, I. 2000 18 2 62 70
884 Huizen Mariënburg Droogleever Fortuyn, E. 2000 18 2 71 72
885 Wij geloven niemand, eerst alles zelf zien' - Bussumse erfgooiers onder de loep Kos, Anton 2000 18 2 73 76
886 Het kasteel van Bussum Dekema, D. 2000 18 2 78 79
887 Lieu a memoire - De Wilhelminafontein Piebes, M. 2000 18 2 80 81
888 Over kunst gesproken - Beeldende kunst in Bussum Poelstra, H. 2000 18 2 82 83
889 Archieven tussen Vecht en Eem Dekema, D. 2000 18 2 84 87
890 Een Bussumse particuliere kunstverzameling tentoongesteld in Laren anoniem 2000 18 2 88 89
891 Enen niewen stede, ergens daer sij ons ende haer ter besten oorbaer staedt' - Over de wording van de stad Naarden in de tweede helft van de veertiende eeuw Engen, H. van; Kos, A.; Rutte, R. 2000 18 3 96 105
892 Kinderbezoek op Oud-Bussem Dekema, D. 2000 18 3 106 107
893 Van 'grof' naar 'licht': de draperie van Naarden 1400-1600 Kaptein, H. 2000 18 3 108 113
894 Honderd jaar elektriciteit in Naarden Delema, D. 2000 18 3 114 116
895 Interview met Jan Des Bouvrie Arkesteijn-van Willigen, M. 2000 18 3 117 118
896 Huizer Archief komt naar Naarden Dekema, D. 2000 18 3 121 123
897 De middeleeuwse visstapel te Naarden Ibelings, B; Schaftenaar (bew), H. 2000 18 3 124 127
898 Ter bedevaart naar ….. Jan Amos Comenius te Naarden Ritsema, M. 2000 18 3 128 129
899 Over kunst gesproken' - 'Naarden vereeuwigd, het verleden in verf' Poelstra, H. 2000 18 3 130 130
900 Meesterwerken van de Diaconie Laarakkers, I. 2000 18 3 131 136
901 De kerkvisitaties van Naarden en omstreken, 26-28 september 1569 Parmentier, M. 2000 18 3 137 142
902 Ontwerp van Tersteeg en 'plan voor 100 jaar' - De Nieuwe Algemene Begraafplaats te Naarden Loeff, K. 2000 18 3 143 147
903 De geschiedenis van een gymnastiek-vereniging - Een eeuw Keizer Otto Maartense, F. 2000 18 3 148 150
904 Naarden, daar woon ik! Geijsel, A. 2000 18 3 153 153
905 Ter nagedachtenis aan de erfgooiers Gooier, F.J.J. de 2000 18 3 154 155
906 Isaac Naarden Bovenkamp, C. van de 2000 18 3 156 156
907 Afscheid van Naarden (NGV) Kaldenbach, J. 2000 18 3 157 157
908 Gerrit Alewijsz. En 1351 - Opnieuw: de wording van de stad Naarden Leupen, P. 2000 18 4 167 175
909 Rembrandt in Hilversum in 1644 Renou, F. 2000 18 4 176 188
910 Lieu a memoire - Aangeboden door de dankbare burgerij Dekema, D. 2000 18 4 189 189
911 Het woonhuis van architect Jan Rebel Loeff, K. 2000 18 4 190 192
912 Archief nieuws Kemperman-Wilke, I. 2000 18 4 193 195
913 André Rutten, schrijver van twee Gooise kwartjesboeken Bekkers, J. 2000 18 4 196 199
914 Van de ezel en de os … - Kerst en historie in het Gooi Ritsema, M. 2000 18 4 200 201
915 Opgraving fundamenten porseleinfabriek M:OL Haselhoff Lich Kasteleijn, E. 2000 18 4 202 207
916 Agenda uitgelicht - Oorden van schoonheid, buitenplaatsen en landgoederen in Hilversum anoniem 2000 18 4 209 210
917 Opmerkingen over Drakenstein voor 1640 Bakker, J.A. 2001 19 1 4 10
918 Lieu a Memoire - Een boom en een bank in Hilversum voor professor Van Rees Cramer, M. 2001 19 1 11 13
919 Een vergeten schilder? - Jacob Dooijewaard Leupen, P. 2001 19 1 14 15
920 Het culturele benul van Gooise gemeenten is nul komma nul en TVE zou een goed tegenwicht kunnen bieden' - Interview met Dr G. Pikkemaat, oud-hoofdredacteur van De Gooi- en Eemlander Michielse, H. 2001 19 1 16 19
921 Archieven tussen Vecht en Eem - Kerkarchieven als 'spiegel' van de samenleving Abrahamse, Karin 2001 19 1 20 23
922 Naar en nieuw Goois Museum Mensch, E. 2001 19 1 24 27
923 Een prijs voor Alice Geijsel - Een impressie van een meerijder anoniem 2001 19 1 28 28
924 De Voorstellingen Naarden en andere buitenwerken van de Vesting Wieringen, J.S. van 2001 19 1 31 45
925 Agenda uitgelicht - Eeuwige jeugd, 100 jaar kinderportretten in de Nederlandse fotografie anoniem 2001 19 1 48 48
926 Mededelingen van het bestuur - Jaarverslag 2000 Kuijer, M.E.Th. 2001 19 1 49 50
927 William Henry Howe en andere Amerikanen in Holland en Laren Zijp, R. 2001 19 2 56 59
928 Twintig jaar Stichting Historische Kring Laren - Van vergaderen in Het Bonte Paard tot een archiefkelder in de Lindenhoeve Loeff, K. 2001 19 2 60 63
929 Henricus Rappardus - Predikant (1754-1801), zakenman en ambachtsheer in Nederhorst den Berg Damme, E.N.G. van 2001 19 2 64 77
930 Handen af van de Weesper raadsstoelen!' versus 'Het stadhuis is geen museum!' Laarakkers, I. 2001 19 2 78 80
931 Een schaap met vijf poten - Een interview met Janny Rebel-Gooijer, drijvende kracht achter het Huizer Museum Het Schoutenhuis Kos, Anton 2001 19 2 81 87
932 Stichting De Vesting Naarden Scheltema, Carlos 2001 19 2 88 90
933 Archiefnieuws - De Noord-Hollandse Beeldbank: plaatjes kijken op internet Dekema, D. 2001 19 2 91 93
934 De Voorstellingen Naarden en andere buitenwerken van de Vesting (rectificatie) anoniem 2001 19 2 93 93
935 Lieu a Memoire - Een boom en een bank in Hilversum voor professor Van Rees (rectificatie) anoniem 2001 19 2 93 93
936 Lieu a memoire - De oude begraafplaats in Huizen Veerman, J. 2001 19 2 94 99
937 Zappen in je Buurt - digitaal! Geijsel, A. 2001 19 2 102 102
938 Agenda uitgelicht - Open monumentendag 8 en 9 september 2001: Huis en Haard; monumenten van het wonen anoniem 2001 19 2 106 106
939 In de monumentenzorg moet je realistisch zijn, niet zeuren' - Interview met Henk Swanenburg de Veye, voorzitter van 'Hilversum Pas Op!' Michielse, H. 2001 19 3 113 116
940 Enkele projecten van de Stichting Hilversum Pas Op! Bakker-Boneschansker, G. 2001 19 3 117 121
941 De Laanstraatbuurt Vliet, P. van 2001 19 3 122 126
942 Het culturele erfgoed Gortzak, R. 2001 19 3 127 129
943 Hoe moet het verder met Hilversum? Repko, F. 2001 19 3 130 135
944 Archiefnieuws - Honderd jaar woningwet: honderd jaar woonvergunningen Abrahamse, C.M. 2001 19 3 136 142
945 Het Bos van Blaauw in 's-Graveland (en Hilversum) Coops, Ton 2001 19 3 143 152
946 Lieu a mémoire - De geschiedenis van een Ankeveens rouwbord Veerman, J.M. 2001 19 3 154 159
947 Agenda uitgelicht - Duiker in Den Haag anoniem 2001 19 3 163 165
948 De eendenkooien van Eemland - Het ontstaan en verdwijnen Walsmit, E. 2001 19 4 176 182
949 Het historische is er gewoon …' - Interview met burgemeester mevrouw Mr. M.R.Th.J.G. Wolterink-Oremus van Baarn Leupen, P. 2001 19 4 183 187
950 Hoofdwegen in en rond Eemnes door de eeuwen heen Groeneveld, Jaap 2001 19 4 188 198
951 Een verdwenen lieu a mémoire - Een geschenk van de Bussumse burgerij - De Bordesbank Ritsema, M. 2001 19 4 199 199
952 Charles Krienen (1873-1945) - Schrijver van twee Gooise kinderboeken Heide, M. van der 2001 19 4 201 205
953 Archiefnieuws - Onverwachte zaken: particuliere archieven bij de archiefdiensten Kemperman-Wilke, I. 2001 19 4 206 210
954 Het Gooise leesplankje - De Gooise Matras Laarakkers, I. 2001 19 4 211 211
955 Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek anoniem 2001 19 4 212 212
956 Agenda uitgelicht - Hans van der Hoek in Singer anoniem 2001 19 4 216 216
957 De geschiedenis van Stichting Hilversum, Pas op! Bakker-Boneschansker, G. 2001 19 4 221 221
958 Mijn zoektocht naar de oude Ankeveense grafzerken Veerman, J.M. 2002 20 1 3 18
959 Lieu a mémoire - De Gooise Stoomtram Loeff, K. 2002 20 1 19 20
960 Het gaat niet om het bewaren maar om het gebruiken.' - Interview met Dirk Dekema, voormalig archivaris van Stads- en Streekarchief Naarden, Bussum, Muiden en Huizen Abrahamse, Karin 2002 20 1 22 25
961 In memoriam Francois Renou Mensch, E. van 2002 20 1 26 26
962 De grenzen van Naarden Schaftenaar, H. 2002 20 1 27 36
963 Diversiteit in illusies Leupen, P. 2002 20 1 37 41
964 Archiefnieuws - Schakers, huisvrouwen en een grondeigenaar - Aanwinsten 2001 bij het Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum Abrahamse, Karin 2002 20 1 42 45
965 Agenda uitgelicht - 'Van Barbizon tot Laren'. Kunstenaarskolonies in Europa anoniem 2002 20 1 49 49
966 Mededelingen van het bestuur - TVE & de provinciale subsidie Bos, F.; Michielse, H 2002 20 1 50 50
967 De muzikaalste villa van Baarn - Herinneringen aan 'Hoog Wolde' Boudewijns, L. 2002 20 2 57 63
968 Pijnenburg, 'uw gevels rijzen uit de bomen met hun kruinen' - Een landgoed uit de zeventiende eeuw Bronkhorst, H. 2002 20 2 64 70
969 De Sint-Paulusabdij in Utrecht en haar rechten in Baarn en omgeving Broer, C.J.C. 2002 20 2 71 80
970 Lieu a mémoire - Het verdriet van een paard Kruidenier, J. 2002 20 2 81 83
971 Drakenburg - Gemeenschapsoord en volkshogeschool te Baarn - Oprichting en eerste jaren (1938-1955) Michielse, H. 2002 20 2 84 92
972 Conimex, een 'exotische' conservenfabriek te Baarn Booy, F. 2002 20 2 93 97
973 De gobelins en paneelschilderingen van Cuno van den Steene - 'Hij was een perfectionist in zijn werk' Brouwer, G. 2002 20 2 98 104
974 Archiefnieuws - De archieven van de gemeente Baarn Andreas, M. 2002 20 2 105 105
975 Stadswording in de Amstel- en Vechtdelta van de twaalfde tot de vijftiende eeuw Rutte, R.; Kos, m.m.v. A. 2002 20 3 119 132
976 De filantroop van villa Canton Kruidenier, J. 2002 20 3 133 136
977 Jeruzalem in het Gooi Leupen, P. 2002 20 3 137 144
978 Lieu a mémoire - Oud torenuurwerk weer bij de tijd Shild-Schofaerts, E. 2002 20 3 147 148
979 Archiefnieuws - Stads- en Streekarchief Naarden e.o. Medema, A. 2002 20 3 149 150
980 Agenda uitgelicht - Het historisch Centrum Laren Loeff, K. 2002 20 3 155 156
981 Mededelingen van het bestuur - Jaarverslag 2001 Michielse, H. 2002 20 3 160 161
982 Als een schimme van weleer' - Kasteel Sypesteyn, trouw aan de historie Vries, M. de 2002 20 4 167 177
983 Een onverwachte invasie - Drie Gooise dorpen vingen in de meidagen 1940 de Baarnse bevolking op. Akker, Y. van den 2002 20 4 178 181
984 Archiefnieuws - Kwaliteit van de dienstverlening Abrahamse, Karin 2002 20 4 182 184
985 Ik ben echt een beetje Menno geworden' - Interview met mevrouw Els Scheltema-Vriesendorp Laarakkers, I. 2002 20 4 185 190
986 Lieu de mémoire - Koninginnebomen in Naarden Medema, A. 2002 20 4 191 192
987 Agenda uitgelicht - Huizen. Boeren, Vissers, Bouwers Kriek, N. 2002 20 4 199 202
988 Erfgoed van erfgooiers, meer dan een Goois belang? Leupen, P. 2002 20 4 204 210
989 Fries, hallehuis of eenbeukig? - Over de typologie van een boerderij Laarakkers, I. 2003 21 1&2 5 10
990 Stadsboerderijen in de Vesting Naarden Gooijer, F.J.J. de 2003 21 1&2 11 33
991 Burgers, boeren en buitenlui op zoek naar oude boerderijen - Het boerderijenproject van TVE Michielse, H. 2003 21 1&2 34 44
992 Friese kolonisten in de Horstermeerpolder Frieswijk, J. 2003 21 1&2 45 54
993 De "Hofstede Oud-Bussem" Koning, Dr. C.J. 2003 21 1&2 55 78
994 De boerderij behouden? - Het bouwkundig erfgoed van de Larense agrariër en de veranderde maatschappij Loeff, K. 2003 21 1&2 79 86
995 Op het slechtste stukkie op Gods aardbodem zitten wij te boeren.' - Boeren in Huizen Hulst, A. van der 2003 21 1&2 87 98
996 Archiefnieuws - Melkprijzen, quota, groengebied - De archieven van land- en tuinbouworganisaties in de Vechtstreek Kemperman-Wilke, I. 2003 21 1&2 99 103
997 Het oudste Nederlandse R.K. Blindeninstituut te Laren en Eemnes Out, J.V.M. 2003 21 3 115 124
998 Ik ben erg verknocht aan het Gooi …' - Interview met Maud Arkesteijn-van Willigen (…) voorzitter van de Vereniging Vrienden van het Gooi Leupen, P. 2003 21 3 125 129
999 De boerderijen bij landgoederen in Hilversum - Een inventarisatie Mensch, E. van 2003 21 3 130 134
1000 Lokale geschiedenis tussen lering en vermaak Michielse, H. 2003 21 3 135 137
1001 Archiefnieuws - De toekomst van de drie archiefdiensten in de regio Abrahamse, Karin 2003 21 3 146 149
1002 Agenda uitgelicht - Wat een toestand! Schilderijen en beelden voor en na de restauratie anoniem 2003 21 3 155 155
1003 In Memoriam Fred Bos Michielse, H. 2003 21 3 156 157
1004 Het kan altijd beter - Kwaliteitszorg door historische verenigingen en musea Leupen, P. 2003 21 4 163 168
1005 Erfgooiers en Erfgooierij [met portrettekeningen van Piet Vos] Dokkum, J.D.C.; A. Kos 2003 21 4 169 175
1006 Wie de diepte in wil, hoeft niet ver te reizen' - Een interview met kunstschilder Ton de Kruijk Kos, Anton 2003 21 4 176 184
1007 Tering in (Enk)huizen - Het TBC-huisje in het Zuiderzeemuseum Kos, Anton 2003 21 4 185 186
1008 Archiefnieuws - Inventarisatie en conservering van het archief van Stad en Lande van Gooiland Medema, A. 2003 21 4 194 195
1009 Jaarverslag 2002 Stichting Tussen Vecht en Eem anoniem 2003 21 4 204 206
1010 De geschiedenis van de Gemeente Loenen Brouwer, F.E. (Fenna) 2004 22 1&2 5 19
1011 Opkomst en ondergang van kasteel Vreeland Jonker-Duynstee, Juliette; Kruyter, Kees de 2004 22 1&2 20 25
1012 De heren van Kronenburg en hun invloed op de geschiedenis van Loenen Erkelens-Buttinger, E.S.C. (Noor) 2004 22 1&2 26 34
1013 Heren en vrouwen van Kronenburg Kruijter, C.J. (Kees) de 2004 22 1&2 35 46
1014 Prins Maurits' nazaten in Loenen Kruijter, Kees de; Mooij, Willem 2004 22 1&2 47 55
1015 Hofdichten op huizen en tuinen - Het goede leven op de buitenplaats Jagt, B.W. (Bart) 2004 22 1&2 56 63
1016 De familie Valkenhoff op Bijdorp - Herinneringen aan een voorbije tijd Verster, Stanny 2004 22 1&2 64 68
1017 110 jaar Zwaanwijck Jonker-Duynstee, J.J.M.A.M. (Juliette) 2004 22 1&2 69 73
1018 Vervolging van de Rooms-katholieke bevolking van Loenen in de 17e eeuw Verhage, Gertjan; Kruijter, Kees de 2004 22 1&2 74 80
1019 Kerken in Loenen, Nigtevecht en Vreeland Kruijter, Kees de 2004 22 1&2 81 91
1020 Fort Spion, schakel in de Waterlinie Koen, D.T. (Dolf) 2004 22 1&2 92 98
1021 Een Nieuwe Weg tussen Loenersloot en Vreeland Verster, Stanny; Boerstra, Jan 2004 22 1&2 99 105
1022 Plannen tot het dempen van de Loenderveense Plas Manten, A.A. (Arie) 2004 22 1&2 106 116
1023 Wouter van Soest - Vertolker van licht, lucht en ongereptheid Groeneveld, Jaap 2004 22 1&2 117 123
1024 Jaarverslag 2003 Stichting Tussen Vecht en Eem anoniem 2004 22 1&2 124 126
1025 De educatieve dimensie van regionale geschiedenis Michielse, Henk 2004 22 3 133 136
1026 OGVE en samenwerking met museumconsulenten Fijen, Birgitta; Pluijmen, Elke 2004 22 3 137 141
1027 Leerlingenwerkstuk: Kerken in Hilversum - Alberdingk Thijm College, Hilversum Carlijn en Milou 2004 22 3 142 143
1028 Bronnen voor Zappen in je buurt Lamme, Jan E. 2004 22 3 144 147
1029 Anders leren leren met Omgevingseducatie Leenders, Chrit 2004 22 3 148 151
1030 Leerlingenwerkstuk: Herinrichting Oude Raadhuisplein - Huizermaat, Huizen Lotte en Roxanne 2004 22 3 152 153
1031 Naar het streekarchief was ook niet zo heel erg …' Abrahamse, C.M. 2004 22 3 154 159
1032 Omgevingseducatie op het Comenius College: bepakt en bezakt de wijk in …. Bemmel, René van 2004 22 3 160 162
1033 Omgevingseducatie, een vast gegeven Eerelman, Martine 2004 22 3 163 165
1034 Leren: het lokaal uit! Loeff, Karel 2004 22 3 166 171
1035 Leerlingenwerkstuk: Herinrichting Kerkbrink - Alberdingk Thijm College, Hilversum Vincent en Stephanie 2004 22 3 172 174
1036 Gebouwde Omgeving: het ontwikkelen van lesmateriaal Steltman, Annelies 2004 22 3 175 180
1037 Bouwen aan kennis Geerts-Pronk, E.J.H. 2004 22 3 181 181
1038 De Heuvelrug van noord naar zuid Heinsbroek, Maya 2004 22 3 182 188
1039 Naarden, daar woon ik! Trouw, Marjolein 2004 22 3 189 191
1040 Leerlingenwerkstuk: Website Bensdorp - Fontein-mavo, Bussum Katz, Remco; Streefkerk, Jelle 2004 22 3 192 193
1041 De rol van gemeenten bij omgevingseducatie Geijsel, Alice 2004 22 3 194 201
1042 Water in de regio' Heinsbroek, Maya 2004 22 3 202 207
1043 Leerlingenwerkstuk: Het dagelijks leven in oorlogstijd - voeding; Alberdingk Thijm College, Hilversum Velsen, B. van; Rothmund, D.; Schoute, B. 2004 22 3 208 211
1044 Niet voor de school, maar voor het leven - Tien stellingen over omgevingseducatie Manen, Idzard van 2004 22 3 212 220
1045 Leerlingenwerkstuk: Kunst in de openbare ruimte; Huizermaat, Huizen Hitijahubessy, F.; Snackey, A. 2004 22 3 221 222
1046 Cultureel erfgoed 'als levend theater' Holzhaus, Gerda 2004 22 3 223 224
1047 Leerlingenwerkstuk: De Vissersbuurt in Huizen Menk, A.-C. van; Rozeneek, R. 2004 22 3 225 225
1048 Leerlingenwerkstuk: De Oude Haven Sjoerd & Jasper 2004 22 3 226 227
1049 Monument in de Hooft-rol Faber, Olga 2004 22 3 228 230
1050 Zappen in Tilburg Linde, Hans van der 2004 22 3 231 233
1051 Tien jaar OGVE… - Een kort kijkje in Europees verband op lokaal en regionaal niveau Arkesteijn-van Willigen, Maud 2004 22 3 234 238
1052 Onze regio als fietsparadijs - De geschiedenis van de rijwielpadenvereniging Gooi & Eemland Gortzak, Ruud 2004 22 4 259 264
1053 De Naardense Bijbel Leupen, Piet 2004 22 4 265 267
1054 De oostgrens van Holland langs het Gooi na 1300 Groeneveld, Jaap 2004 22 4 268 286
1055 Oproerigheid der boeren in Gooiland in 1588 Ligt, Bas de 2004 22 4 287 293
1056 De halsstarrige generaal en de arme weduwe Lamers, Jacqueline 2004 22 4 294 296
1057 Goois Museum en Dudok Centrum worden Museum Hilversum Mensch, Ed van 2004 22 4 297 299
1058 Lering & vermaak op Open Dag TVE Paepe, Eddie de 2004 22 4 306 307
1059 Een Arts & Crafts-Garden op de Utrechtse Heuvelrug - De Tuinaanleg van het Kasteel De Hooge Vuursche te Baarn Leeuwin, Edward W. 2005 23 1 3 18
1060 Bunschoten, muntplaats in de Middeleeuwen Wis, Jan C. van der 2005 23 1 19 25
1061 Grensrelicten en oude wegen op De Vuursche Groeneveld, Jaap 2005 23 1 26 38
1062 Archiefnieuws [collectie uitgever Paul Brand, Bussum] Medema, Anne 2005 23 1 39 39
1063 Water door de tijd heen - Het belang van de waterschapsarchieven Michielse, Henk 2005 23 1 40 41
1064 Tussen nostalgie naar grootmoeders tijd en pure interesse - De oprichting TVE in 1970 Michielse, Henk 2005 23 2 52 63
1065 Koester het verleden, kijk naar de toekomst - Interview met Jan Out Gortzak, Ruud 2005 23 2 64 67
1066 Dr. de Vrankrijker - Gooier, historicus en volksopvoeder Michielse, Henk 2005 23 2 68 72
1067 Drie Nederlands-joodse componisten uit het interbellum op het TVE-concert Vries, Wim de 2005 23 2 73 83
1068 De joodse tragedie in het Gooi Veltman-Lubbers, Denise; Groeneveld, Jaap 2005 23 2 84 93
1069 Ons slaat geen stormwind neder! - Twee Gooise oorlogsdoden - Schrijver A.M. de Jong en verzetsstrijder Jan Thijssen Gortzak, Ruud 2005 23 2 94 101
1070 Bonefatius en daarna - Middeleeuwse kerkstichtingen in en rond de Vechtstreek Manten, Arie A. 2005 23 2 102 116
1071 Hartenlust: Met Van Loon naar buiten - Het Amsterdamse regentengeslacht Van Loon en drie eeuwen buitenplaatsencultuur Grever, Tonko; Groeneveld, Inger 2005 23 2 117 127
1072 De vesting Naarden in het licht van de ideeën van Menno van Coehoorn [zie Erratum, jg 2005, p. 248] Hoof, Joep van 2005 23 3 133 139
1073 Militairen, boeren en burgers in een vestingstad - Het alledaagse leven binnen Naarden 1860-1940 Gooijer, Frans de 2005 23 3 140 152
1074 Godard Baron van Reede-Ginkel - Een briefschrijvende officier bij de herovering van Naarden in 1673 Pikkemaat, Guus 2005 23 3 153 166
1075 Het bewogen leven van het Groot Arsenaal Gortzak, Ruud 2005 23 3 167 171
1076 Stadswording in Nederland en de opkomst van Naarden Michielse, Henk 2005 23 3 172 178
1077 De restauratie van de Vesting Naarden en Naarden-Vesting in de twintigste eeuw Scheltema-Vriesendorp, Els 2005 23 3 179 184
1078 Naarden, drijvend op de kurk van het militarisme - De opheffing van de verboden kringen Lamers, Jacqueline 2005 23 3 185 189
1079 Ebbo Dirk van Wijngaarden - Pionier van het Nederlands Vestingmuseum Gortzak, Ruud 2005 23 3 190 192
1080 Interview met Bas Kreuger, directeur van het Vesting Museum Naarden Michielse, Henk 2005 23 3 193 197
1081 Onderzoek naar de geschiedenis van Naarden-Vesting Medema, Anne 2005 23 3 198 199
1082 TVE 35 jaar - Vrolijke viering in het stadhuis van Naarden Michielse, Henk 2005 23 3 203 205
1083 De raadselen van de Franse Kamp - Een Gooise wandeling door de nationale geschiedenis Leupen, Piet 2005 23 4 211 220
1084 De Steen en het Rechthuis van Lage Vuursche Bakker, Jan Albert 2005 23 4 221 231
1085 Vereniging Vrienden van het Gooi zeventig jaar en nog springlevend Gortzak, Ruud 2005 23 4 232 234
1086 Tastbare Tijd - Cultuurhistorische atlas van provincie Utrecht - Enkele kanttekeningen bij een prachtig boek Groeneveld, Jaap 2005 23 4 235 239
1087 De historische betekenis van Naarden - De Open Dag van TVE in het Nederlands Vestingmuseum Gortzak, Ruud 2005 23 4 240 242
1088 Erratum [bij] De vesting Naarden in het licht van de ideeën van Menno van Coehoorn [jrg. 2005, p.133-139] Redactie [Joep van Hoof] 2005 23 4 248 248
1089 TVE Jaarverslag 2004 anoniem 2005 23 4 253 255
1090 Een dagje Naarden – Over de historische betekenis van een Hollandse vesting Knevel, Paul 2006 24 1 3 9
1091 In memoriam: mr. M.W. Jolles, Hilversum 1910-2005 Scheltema-Vriesendorp, E.A.M. 2006 24 1 10 10
1092 Turf, eens een waardevolle brandstof Draijer, G.W. 2006 24 1 11 18
1093 De restauratie van Trompenburg Huisman, Jaap 2006 24 1 19 22
1094 IJslopen op de Zuiderzee – Spieringvangst in hartje winter Westland, Klaas 2006 24 1 23 33
1095 De ’s-Gravelandseweg en zijn bewoners – Het resultaat van twintig jaar speurwerk Lamme, Jan E. 2006 24 1 34 37
1096 Archiefnieuws – ‘Gevoelige’ rijke bronnen: de dagrapporten van de politie Abrahamse, Karin 2006 24 1 38 40
1097 TVE Jaarverslag 2005 anoniem 2006 24 1 46 47
1098 Het Weesper stadsrecht - 1355 Cox, Joost C.M. 2006 24 2 51 65
1099 De viering van Weesp 650 jaar stad - en wat deze aan historische interesse opleverde Draijer, Cor 2006 24 2 66 68
1100 Katholiek en protestant tussen Vecht en Eem ca. 1550-1750 Schutte, Gerrit J. 2006 24 2 69 74
1101 Groei en bloei met smaak en geur - Van Naarden Chemie tot Quest International Timmermans, Lucia 2006 24 2 75 84
1102 Het Naardermeer: een bijzonder Aardkundig Monument Verbers, Anja 2006 24 2 85 90
1103 Heiligen en harnassen - Utrechtse bisschoppen tussen Vecht en Eem Michielse, Henk 2006 24 2 91 95
1104 Noord-Hollands Arcadia - Overzicht van 400 buitenplaatsen [boekbespreking] Groeneveld, Inger 2006 24 2 96 100
1105 Kerkelijke archieven bij de regionale archiefdiensten Kemperman-Wilke, Ida 2006 24 2 101 103
1106 Bibliografie van TVE op het web - Een ambitieuze geschiedenis van vallen en opstaan Groeneveld, Jaap 2006 24 2 104 107
1107 Het echtpaar Singer en het Gooi Schretlen, Helen 2006 24 3 117 133
1108 Schakel tussen toen, nu en straks Koningsbruggen, Irmgard van 2006 24 3 134 134
1109 Hollandgekte - De onbekende Nederlandse periode in de Amerikaanse cultuur Stott, Annette 2006 24 3 135 158
1110 Hoe Wanda’s conceptmemo het museum revolutioneerde (afl.1) Kempers, Paul 2006 24 3 159 160
1111 Schilderachtig Laren-Blaricum [p. 161-164 kleurenafbeeldingen] Denninger-Schreuder, Carole 2006 24 3 161 177
1112 Met jongeren naar het museum – kunst kijken Berkers, Frans 2006 24 3 178 178
1113 Bestaat er eigenlijk wel een Larense School? Raassen-Kruimel, Emke 2006 24 3 179 184
1114 Singer 50 jaar bron van inspiratie - De betekenis van het Cultureel Centrum voor de regio Lamme, Jan E. 2006 24 3 185 209
1115 Een kunstcollectie is geen kermispark Dunk, Thomas von der 2006 24 3 210 210
1116 ‘Wij luisteren naar de wensen van het publiek.’ Interview met Ineke Middag, directeur museumzaken Singer Laren Gortzak, Ruud 2006 24 3 211 216
1117 Community Art - Kunstzinnige projecten rond sociale vraagstukken Najand, Soheila 2006 24 3 217 225
1118 Publiekseducatie in musea - Singer Laren als voorbeeld Pluijmen, Elke 2006 24 3 226 230
1119 Archiefnieuws - Beeldende kunstenaars in archieven Abrahamse, Karin 2006 24 3 231 233
1120 Hendrikus Anthonius Dievenbach Een Larense kunstschilder uit de schaduw Barendse, Linda 2006 24 3 235 236
1121 Bussum, Naarden en vier gemeentelijke herindelingsplannen in het Gooi 1921-1952 Rehwinkel, Peter; Medema, Anne 2006 24 4 243 252
1122 Koning Lodewijk Napoleon en Naarden Lamers, Jacqueline 2006 24 4 253 259
1123 De Stem des Volks Hilversum 95 jaar Gortzak, Ruud 2006 24 4 260 264
1124 TVE Dossier - De regio tussen Vecht en Eem als sterk cultureel merk [Inleiding op de volgende drie bijdragen] Redactie 2006 24 4 265
1125 Allemaal pareltjes of hoe we onze regio op de (toeristische) kaart kunnen zetten - EEN DEBAT Michielse, Henk 2006 24 4 266 270
1126 Is 't Gooi tussen Vecht en Eem een herkenbare regio Kruisinga, Rinske 2006 24 4 271 274
1127 Cultuur en erfgoed in de lokale politiek - Verkenning van programma's gemeenteraadsverkiezingen 2006 Groeneveld, Jaap 2006 24 4 275 285
1128 Bijeen geschaarde geschiedenissen van Soest, Baarn en Eemnes Witte, Mathijs 2006 24 4 286
1129 Vogels op De Hooge Vuursche – De volière van de achttiende-eeuwse buitenplaats Moll-Breebaart, Annejuul; Leeuwin, Edward W. 2007 25 1 3 12
1130 De familie van Aemstel en de strategische ‘Berg Ter Horst’ Damme, Els N.G. van 2007 25 1 13 21
1131 De Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het geheime wapen van Nederland – Erfgoed in toekomstperspectief Blokland, Karl; Groot, Rienke 2007 25 1 22 31
1132 Fort Uitermeer geconsolideerd Scheltema, Carlos 2007 25 1 32 35
1133 Tergooi, een fantasiewoord? [column over naamgeving gefuseerde ziekenhuizen in Het Gooi] Leupen, Piet 2007 25 1 36 37
1134 De Polder Dorssewaard te Vreeland Cruysheer, Anton 2007 25 1 38 52
1135 Gooise stenen en mensen Boekschoten, Bert 2007 25 1 53 55
1136 Lieu de Memoire – De ‘Juliana- en Bernhardbomen’ in Eemnes Groeneveld, Jaap 2007 25 1 56 57
1137 Naoorlogse gastarbeid in het Gooi - De hoogste tijd voor historisch onderzoek Paepe, Eddie de 2007 25 2 67 75
1138 Hoop op nieuwe schaapskudde bij Laren - Goois Natuurreservaat viert jubileum zonder feest Gortzak, Ruud 2007 25 2 76 79
1139 De verdwenen ridderhofstad Rietveld in Breukelen - Verslag van een historische ontdekkingsreis Manten, Arie A. 2007 25 2 80 86
1140 Blaricum aan zee - willen we dat? Vollers, Jan L. 2007 25 2 87 88
1141 Tussen stad en diaconie - Twee eeuwen armenzorg in Weesp 1590-1822 Michielse, Henk 2007 25 2 89 95
1142 Landschap op de schop - Reconstructieopgave op de grens van het Gooi Witte, Mathijs 2007 25 2 96 107
1143 Loosdrecht nog niet van de kaart Brand, Ferry 2007 25 3 117 127
1144 Ambachtsheren van Mijnden en de Loosdrechten op Eikenrode Ligt, Bas de 2007 25 3 128 137
1145 Genealogisch onderzoek blijft fascineren - Werk zoeken in een ander land is iets van alle eeuwen Gortzak, Ruud 2007 25 3 138 141
1146 Loosdrecht in de tijd van de reformatie Ligt, Bas de 2007 25 3 142 152
1147 Lieu de memoire – Het Loosdrechtse oorlogsmonument en een unieke gedenksteen Mol, John 2007 25 3 153 154
1148 De marginalisering van het boerenbedrijf in Loosdrecht tussen 1945 en 2007 Witte, Mathijs 2007 25 3 155 174
1149 Tussen armenzorg en hoogwaardige nijverheid - De glans van Loosdrechts porcelein Michielse, Henk 2007 25 3 175 184
1150 De Ster bij Loosdrecht: een waaiervormig natuurpalet Jonkers, Dick A. 2007 25 3 185 192
1151 Tollen in Loosdrecht Meulen-Kuhn, Jeannette P. van der 2007 25 3 193 197
1152 Loosdrechtse beurtvaart Mol, John 2007 25 3 198 206
1153 Alambertskade versus Dirk A. Lambertszkade Jonker-Duijnstee, Juliette 2007 25 3 207 213
1154 Verdwenen zeilschepen - Populaire typen van vroeger op de Loosdrechtse plassen Mol, John 2007 25 3 214 223
1155 Een dode Comenius en een levend gemeentebestuur Medema, Anne 2007 25 4 244 250
1156 Naarden als pelgrimsoord - Herinneringen aan Tsjechen en Slowaken Michielse, Henk 2007 25 4 251 257
1157 Lieu de Memoire - Beelden van Comenius Groeneveld, Jaap 2007 25 4 258 259
1158 Comenius, Nicolaas Witsen en de Babylonische spraakverwarring - Twee historische ereburgers van Naarden Naarden, Bruno 2007 25 4 260 268
1159 De canonisering van Comenius - Een opmerkelijk bezoek Carpay, Jacques 2007 25 4 269 275
1160 Column - Jan Amos draait zich vast en zeker om in z'n mausoleum Muthert, Frans 2007 25 4 276 285
1161 Moravië, de geboortestreek van Jan Amos Comenius - Een regionale geschiedenis Zemek, Petr 2007 25 4 286 296
1162 Loosdrecht in the picture - De Open Dag van TVE op 22 september 2007 anoniem 2007 25 4 302 303
1163 Jan Ámos Komenský, of: het belang van stripboeken voor de opvoeding Notten, Ton 2007 25 4 278 286
1164 Feest voor vele duizenden bleekneusjes - Twee vakantiehuizen in Valkeveen Gortzak, Ruud 2008 26 1 3 10
1165 De Willibrordkerk in Nederhorst den Berg - Nieuw licht op de vroegste geschiedenis Damme, Els N.G. van 2008 26 1 11 20
1166 Een nieuwe beeldenstorm nodig? - Vragen bij het bekende geschiedverhaal van de Reformatie in Loosdrecht Schutte, Gerrit J. 2008 26 1 21 35
1167 Lieu de Memoire – De erfgooiersboom Groeneveld, Jaap 2008 26 1 36 37
1168 Wat gebeurt er met ons agrarisch erfgoed? - De herbestemming van boerderijen in Gooi en Vechtstreek Bos, Ernst J. 2008 26 1 38 43
1169 Cornelis Rudolf Theodorus Krayenhoff - Een bijzondere man in een bijzondere tijd 1758-1840 Lamers, Jacqueline 2008 26 1 44 49
1170 Boekbespreking: Ontginning en ruilverkaveling in het gebied van de Eem Witte, Witte 2008 26 1 50 51
1171 Boekbespreking: De Eem, verborgen rivier Groeneveld, Jaap 2008 26 1 51 52
1172 Boekbespreking: Amersfoort lag aan zee - Waterschapskroniek Vallei & Eem 777-1616 Groeneveld, Jaap 2008 26 1 53 53
1173 NERA en de Horstermeer - Een naoorlogs monumentaal gebouw in verdrukking Lamme, Jan E. 2008 26 2 59 66
1174 Zouaven tussen Vecht & Eem - Nederlandse jonge mannen in dienst van de paus 1858-1870 Boer, Bep De; Michielse, Henk 2008 26 2 67 73
1175 Lieu de Memoire - Monument voor de Gevallenen te Bussum Gortzak, Ruud 2008 26 2 74 74
1176 Een hoog papen-gehalte - Katholieken in Weesp onder een gereformeerd stadsbestuur (1577-1795) Zondergeld-Hamer, Aukje 2008 26 2 75 87
1177 Vergeten vliegtuigen - Luchtvaartarcheologie tussen Vecht en Eem Cruysheer, Anton T.E. 2008 26 2 88 97
1178 Erfgooiers – Ten eeuwigen dage. Een klein epos voor een ploeterende groep Leupen, Piet 2008 26 2 98 103
1179 Boekbespreking: De verdwenen streekdrachten van Eem tot Vecht Mensch, Ed van 2008 26 2 104 105
1180 Archiefnieuws - Erfgooiers zichtbaar op orde Medema, Anne 2008 26 2 106 107
1181 O Dood, ga mij in Bussum nog voorbij!' - Bespiegelingen over de identiteit van Bussum Geel, Rudolf 2008 26 3 117 125
1182 Het Brediuskwartier van Dirk F. Tersteeg behouden door Beschermd Dorpsgezicht? Torren, Jenika van der 2008 26 3 126 136
1183 Zwak-burgerlijk en laf-lief levend Bussum' - De Tachtigers en het Gooi Heide, Marcus van der 2008 26 3 137 150
1184 Romantische reformers in een Bussumse villawijk Roelofsen, Hans 2008 26 3 151 156
1185 Theater- en congrescentrum Spant! al jarenlang een zorgenkindje Gortzak, Ruud 2008 26 3 157 164
1186 Lieu de Memoire - Herinnering aan Studio Irene Groeneveld, Jaap 2008 26 3 165 166
1187 Bussum als militaire plaats Welsen, Jaap van 2008 26 3 167 179
1188 Bussum bevrijd - Flitsen van de dolle, dwaze zomer van 1945 Schneider, Paul 2008 26 3 180 186
1189 Bussum en de Reformatie 1570-1796 Heyne, Martin 2008 26 3 187 193
1190 Het trappenhuis - Verkenning van het rijke roomse leven in Bussum tussen 1920-1970 Hehenkamp, Ruud 2008 26 3 194 203
1191 Wat ging vooraf aan de Protestantse gemeente Bussum Oosterom, Klaas 2008 26 3 204 208
1192 Waar zijn de Bussumse boeren gebleven? Krijnen-van Gog, Nel 2008 26 3 209 216
1193 Bussum op de kaart voor 1800 - Oude wegen in Bussum en naaste omgeving Groeneveld, Jaap 2008 26 3 217 230
1194 Archiefnieuws - Waar gehakt wordt vallen spaanders! Zelfs in Bussum [Bussums archief voor 1985 naar Stads- en Streekarchief te Naarden] Medema, Anne 2008 26 3 236 237
1195 Joachim Irgens - Een Deense magnaat tussen Vecht & Eem Meer, Fokke F. van der 2008 26 4 243 256
1196 Het gaat mij om het aanwakkeren van het historisch besef - Interview met Piet Leupen Cammelbeeck, Joris 2008 26 4 257 260
1197 Emil Ludenpenning voor prof. Piet Leupen anoniem 2008 26 4 261 261
1198 Catolyck ende bitter' - De reformatie rond het Horstermeer 1580-1625 Baar, Jan 2008 26 4 262 273
1199 Een historisch gemiste kans Michielse, Henk 2008 26 4 274 274
1200 Dringen langs de dijk - Vijf eeuwen bevolkingsontwikkeling van Eemnes Rommes, Ronald 2008 26 4 275 287
1201 Identiteit & geschiedenis van Bussum - Verslag van de TVE Open Dag 2008 Cammelbeeck, Joris 2008 26 4 288 289
1202 De bezittingen van het Stift Elten in Baarn Hilhorst, Jos G.M. 2008 26 4 290 301
1203 Boekbespreking - Dag Oma Krâplâp Groeneveld, Jaap 2008 26 4 302 302
1204 Een historische canon & drie goede doelen - Woord vooraf Michielse, Henk 2009 27 1 6 8
1205 Remedie tegen Canonitis. Het belang van de regionale en lokale canons voor het gebied tussen Vecht en Eem - Ter inleiding Leupen, Piet 2009 27 1 9 14
1206 [Venster 1] De geologie tussen Vecht en Eem [Lambert, Jan] 2009 27 1 15 19
1207 [Venster 2] De eerste mensen in de regio [Cruysheer, Anton] 2009 27 1 20 23
1208 [Venster 3] Van prehistorie tot moderne tijden [Cruysheer, Anton] 2009 27 1 24 28
1209 [Venster 4] Kerstening & Frankisering [Kos, Anton] 2009 27 1 29 33
1210 [Venster 5] Het Sint Janskerkhof en de doodwegen [Mensch, Ed van] 2009 27 1 34 38
1211 [Venster 6] De Erfgooiers [Leupen, Piet] 2009 27 1 39 43
1212 [Venster 7] Venen rondom het Gooi - Middeleeuwse veenontginningen tussen Vecht en Eem (ca. 800-1350) [Bont, Chris de] 2009 27 1 44 48
1213 [Venster 8] De opkomst van de steden en de ongelijke verhouding tussen stad en platteland [Gouka, Arie; Michielse, Henk] 2009 27 1 49 54
1214 [Venster 9] Kastelen en de rivaliteit tussen Utrecht en Holland [Leupen, Piet] 2009 27 1 55 59
1215 [Venster 10] Niet altijd goede buren - Grensconflicten langs de randen van het Gooi [Groeneveld, Jaap] 2009 27 1 60 64
1216 [Venster 11] Humanisten en reformatoren tussen Vecht en Eem [Schutte; Gerrit] 2009 27 1 65 70
1217 [Venster 12] De grote stad in de buurt - Landhuizen & forensen [Lamme, Jan E.] 2009 27 1 71 76
1218 [Venster 13] Water als verdedigingsmiddel [Kreuger, Bas] 2009 27 1 77 82
1219 [Venster 14] 'Het Witte Goud' - De porseleinindustrie in Gooi- en Vechtstreek [Cruysheer, Anton] 2009 27 1 83 85
1220 [Venster 15] Kathedralen tussen Vecht en Eem [Out, Jan] 2009 27 1 86 91
1221 [Venster 16] De opkomst van de industrie [Kok, Henk] 2009 27 1 92 97
1222 [Venster 17] Sociale bewogenheid [Abrahamse, Karin] 2009 27 1 98 103
1223 [Venster 18] Schildersdorpen tussen Vecht en Eem [Seumeren, Margriet van; Timmer, Piet] 2009 27 1 104 109
1224 [Venster 19] Wereldverbeteraars & vrijdenkers [Michielse, Henk] 2009 27 1 110 115
1225 [Venster 20] Van turfwinning naar recreatie [Mol, John] 2009 27 1 116 120
1226 [Venster 21] Op de bres voor de natuur [Jonkers, Dick A.] 2009 27 1 121 127
1227 [Venster 22] De regio als communicatieknooppunt in de Tweede Wereldoorlog [Pelgrim, Egbert] 2009 27 1 128 132
1228 [Venster 23] Een nieuw geluid en een nieuw beeld - Het Gooi als bakermat van de Nederlandse omroep [Lamme, Jan E.] 2009 27 1 133 138
1229 Omgevingseducatie. De Historische Canon tussen Vecht & Eem - in de scholen Geijsel, Alice 2009 27 1 139 140
1230 Websites & Archieven
2009 27 1 141 142
1231 Plaatsnamenregister
2009 27 1 142 143
1232 De musische architectuur van Piet Elling in 't Gooi Wagt, Wim de 2009 27 2 147 157
1233 Een graf in de lucht' - Ter herinnering aan een jonge Joodse familie in Huizen 1941-1942 Hehenkamp, Ruud 2009 27 2 158 165
1234 De Historische Kring Laren nam afscheid van haar voorzitter - Interview met Karel Loeff Cammelbeeck, Joris 2009 27 2 166 172
1235 Drie recalcitrante Loosdrechtse dominees ten tijde van het Twaalfjarig Bestand Ligt, Bas de 2009 27 2 173 186
1236 Lieu de Memoire - Bank voor een burgemeester Verster, Stanny 2009 27 2 187 188
1237 Beheerste bloei - Bussums historische identiteit begrensd en opengelegd Frijhoff, Willem 2009 27 2 189 199
1238 Boekbespreking: Breukelen, geschiedenis en architectuur / Het Gooi toen & Nu. Geschiedenis voor ontdekkers / Een Amerikaanse impressionist in Laren en Noorwegen / Boeiende film over de beide Loosdrechten
2009 27 2 200 204
1239 Archiefnieuws - Ontdek de rijkdom van de regionale en lokale geschiedenis! Historische Archieven en Collecties Gooi en Vecht digitaal toegankelijk Medema, Anne 2009 27 2 206 207
1240 Twee vechten om de Eem… - Over de ontginningsgeschiedenis van Eemnes Bont, Chris de 2009 27 3 213 226
1241 De amateur-historicus Roodnat, Cees 2009 27 3 227 228
1242 De Eemvallei - Landschapsbehoud in een ander perspectief Hofman, Matthijs 2009 27 3 228 232
1243 Eemlandsch Tempe, of Clio op Puntenburgh - Een literaire wandeling door het Eemland van 1803 Booy, Frits 2009 27 3 233 239
1244 De Oranjes, de hoge heerlijkheid en het jachtrecht in Eemland Out, Jan 2009 27 3 240 248
1245 Lieu de Memoire - Koningin Emma, Vrouwe van Baarn, Soest en Ter Eem Kruiswijk, Hans 2009 27 3 249 250
1246 Recreatie op en aan de Eem Termorshuizen, Koos 2009 27 3 251 257
1247 Lieu de Memoire - Eemnesser sluis, rustpunt in de leegte Groeneveld, Jaap 2009 27 3 258 259
1248 Rusthuis Pera (1946-1955) - Een noviteit in Baarn Berkum, Sandra 2009 27 3 260 264
1249 Recht in de leer? - Eemnes van de reformatie tot de Franse tijd Out, Jan 2009 27 3 265 278
1250 Lieu de Memoire - Een monument voor een moedig man Booy, Frits 2009 27 3 279 280
1251 Patriotten, Prinsgezinden en Pruisen - De elite van Soest rond 1787 Heurneman, Mieke 2009 27 3 281 293
1252 Het Groot Gaesbeeker Gilde van Soest - 650 jaar traditie in een modern jasje Hal, René van 2009 27 3 294 303
1253 De Zuidelijke Eng te Soest Kam, Wim de 2009 27 3 304 312
1254 Laveren tussen ontwikkeling en behoud - Het beheer van de Soester Eeng over de laatste veertig jaren Veen, Peter 2009 27 3 313 318
1255 Voortbouwen op het verleden - Negen jaar burgerinitiatieven voor de Soester Eng, 2000-2009 Berge, Ellen ten 2009 27 3 319 326
1256 Boekbespreking: Paleis Soestdijk - Drie eeuwen huis van Oranje
2009 27 3 327 328
1257 Boekbespreking: Jan Beerends - een eigenzinnig katholiek in Baarn
2009 27 3 329 330
1258 Boekbespreking: Belangrijke informatie over het Stift van Elten & Eemland
2009 27 3 330 331
1259 Archiefnieuws: Archivalische bronnen voor de landschapsgeschiedenis van de Eempolders Mijnssen-Dutilh, Margriet 2009 27 3 332 333
1260 De synagoge van Naarden - Een microgeschiedenis in een bovennationale context Henrichs, Hendrik 2009 27 4 339 348
1261 De wonderlijke omzwervingen van een glas-in-loodraampje Westen, Harman 2009 27 4 349
1262 De synagoge Beth Shalom te Naarden - Reconstructie en achtergronden van de inrichting Groeneveld, Jaap 2009 27 4 340 361
1263 Lieu de memoire - Kasteel Loenersloot Verster, Stanny 2009 27 4 362 363
1264 Een actieve doener en betrokken dwarsdenker - Interview met Jan Huijgen en de Eemlandhoeve Cammelbeeck, Joris 2009 27 4 364 371
1265 Column - Het plan MoMo en de Naardense schootsvelden Scheltema, Carlos 2009 27 4 372 373
1266 Een monument voor Cornelis Kraijenhoff Michielse, Henk 2009 27 4 374 389
1267 Hoe in sneltreinvaart een weg werd aangelegd - De straatweg Naarden-Amersfoort Groeneveld, Jaap 2009 27 4 380 391
1268 Geschiedenis van Eemland - Verslag van de TVE Open Dag 2009 Cammelbeeck, Joris 2009 27 4 392 394
1269 Boekbespreking: Het Gooi toen & nu
2009 27 4 395
1270 Boekbespreking: Met voeten getreden erfgoed
2009 27 4 396 397
1271 Boekbespreking: Geschiedenis van Amersfoort breed en kleurrijk belicht
2009 27 4 397 398
1272 Signalement: Gevelstenen in Bussum
2009 27 4 398
1273 Een muzikaal huis aan de Bollelaan te Naarden Jongbloed, Ferry 2010 28 1 3 10
1274 Lieu de memoire - Villa Casparus, een sprookjesachtig landhuis in Weesp Zondergeld-Hamer, Aukje 2010 28 1 11 12
1275 Dat leven des heiligen bisscop Sunte Ludger - Een middeleeuwse tekst opnieuw uitgegeven en hertaald Michielse, Henk 2010 28 1 13 17
1276 Lieu de memoire: Liudger - 1200 jaar geleden gestorven. Twee herinneringsplaatsen in onze regio Els N.G. van Damme 2010 28 1 18 19
1277 De Sint-Vituskerk op op het Sint-Janskerkhof te Laren Voort, Harry van der Voort 2010 28 1 20 32
1278 Column - Musea en geschiedenis, water & vuur? Michielse, Henk 2010 28 1 33 34
1279 De doodwegen naar het Sint-Janskerkhof te Laren Groeneveld, Jaap 2010 28 1 35 51
1280 Boekbespreking: Een voorbeeldige lokale canon [Historische canon van Nederhorst den Berg]
2010 28 1 52 53
1281 Boekbespreking: Wat een stralende bruid! [Bruit van d'Eem, deel I en II]
2010 28 1 53 54
1282 40 Jaar Tussen Vecht en Eem - 40 Jaar lokale & regionale geschiedschrijving Michielse, Henk 2010 28 2 67 69
1283 Naarden en Gerrit Alewijnszoon - Grafelijke ambtenaren op een cruciaal moment in de Hollandse geschiedenis Leupen, Piet 2010 28 2 70 79
1284 Huizen, dorp van boeren, 1494-1561 Kos, Anton 2010 28 2 80 87
1285 Slot Ruysdael te Blaricum & de schildersfamilie Van Ruysdael Gooijer, Frans 2010 28 2 88 94
1286 Burgerdeugd en goede zeden - Twee Weesper genootschappen uit het eind van de 18e eeuw Zondergeld-Hamer, Aukje 2010 28 2 95 103
1287 Lieu de Memoire - Het Enghenbergje te Soest Kruiswijk, Hans 2010 28 2 104 105
1288 Keetje Uithok, vondeling in een Loenens varkenshok Kennis, Mieke 2010 28 2 106 115
1289 Amerikaanse kunstenaars in Laren, 1880-1914 Raassen-Kruimel, Emke 2010 28 2 116 125
1290 Loosdrecht - Een ongemakkelijke geschiedenis Ligt, Bas de 2010 28 2 126 133
1291 Met het oog op de volksgezondheid' - Dokter Sjoerd Wartena en de geneeskundige verbetering van Nederhorst den Berg & de Vechtstreek Baar, Jan 2010 28 2 134 143
1292 Dit is geen Breitner!' - De Hilversumse kunstschilder M.H. Mackenzie Paepe, Eddie de 2010 28 2 145 153
1293 Intriges in de Bussumse dorpspolitiek - De oprichting van de Gooische HBS, het huidige Goois Lyceum Schneider, Paul 2010 28 2 154 161
1294 Pedagoog bij Gods genade' - Dr. J.A. Vor der Hake, eerste rector van het Baarnsch Lyceum Booy, Frits; Gerard Brouwer 2010 28 2 162 169
1295 Lieu de Memoire - Toekomstgericht vrijheidsmonument in Eemnes Groeneveld, Jaap 2010 28 2 170 171
1296 Een schim uit het verleden - Radarstation Seeadler in de Bloemendaler polder bij Muiden Groeneveld, Jaap 2010 28 2 172 179
1297 Verlate beeldenstorm in Kortenhoef - Een langdurig conflict over kunst in de kerk Gortzak, Ruud 2010 28 2 180 187
1298 Boekbespreking: Een wandeling door Blaricum
2010 28 2 188
1299 De dreiging vanuit de zee - Het Hoogheemraadschap van Zeeburg en de Diemerdijk 1400-1800 Ven, Gerard van de 2010 28 Water 4 15
1300 Een natte bedoening - De middeleeuwse veenontginningen in het Vechtgebied Vervloet, Jelle 2010 28 Water 16 31
1301 Column: De Horstermeerpolder - Een kwetsbare droogmakerij Schultz, Bart 2010 28 Water 32 33
1302 Water - De stromende verbinding tussen Gooi en Vecht, verleden en heden Leerdam, Allard van; Maarten Ouboter; Jos Beemster 2010 28 Water 34 43
1303 Lieu de Memoire: De Eemnesser Vaart - behelpen met vernuft Groeneveld, Jaap 2010 28 Water 44 45
1304 Hoge Heren en Lage Streken - Conflict tussen Loosdrecht en 's-Graveland om de afwatering (1751-1768) Mous, Hans 2010 28 Water 46 54
1305 Waterrijke natuur in het Gooi - Van kwelwater tot kanalen Hulzink, Poul 2010 28 Water 55 61
1306 Van drinken uit de gracht tot kraanwater - De drinkwatervoorziening in Weesp van circa 1850 tot 1907 Zondergeld-Hamer, Aukje 2010 28 Water 62 71
1307 Watertorens tussen Vecht en Eem - Van watervoorziening naar markant gebouw Walet, Chris 2010 28 Water 72 77
1308 Van beerput tot afvalwaterzuivering - Achtergronden en ontwikkeling van de Hilversumse waterzuivering Luijendijk, Dick 2010 28 Water 78 85
1309 Lieu de Memoire: Baarnse Wilhelminavijver was een verkoopmiddel Booy, Frits 2010 28 Water 86 87
1310 Het Tienhovensch Kanaal doorgetrokken - Veertig jaar vechten tegen de bierkaai Lamme, Jan E. 2010 28 Water 88 97
1311 Doe de was de deur uit' - Blekerijen en wasserijen in Nederhorst en omgeving Baar, Jan 2010 28 Water 98 111
1312 Column: Bouwen aan of op het water - Het nieuwe speeltje van wethouders & Rijkswaterstaat Arkesteijn-van Willigen, Maud 2010 28 Water 112
1313 Ruim 85 jaar roeien en zeilen op een lieflijke rivier - Geschiedenis van de Baarnse Watersportvereniging 'De Eem' Booy, Frits 2010 28 Water 113 121
1314 De Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereniging in Muiden Cladder, Frans 2010 28 Water 122
1315 De Nieuwe Hollandse Waterlinie - Het geheime wapen van Nederland Will, Chris; Titia de Zeeuw 2010 28 Water 123 127
1316 Water in buitengewone omstandigheden - Het Korps Mobiele Colonnes en de nooddrinkwaterleidingvoorziening Smeets, Wim 2010 28 Water 128 132
1317 Archivalische bronnen voor de landschapsgeschiedenis van de Eempolders Mijnssen-Dutilh, Margriet 2010 28 Water 133 134
1318 Nieuws over archieven van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Blom, Jan 2010 28 Water 135 137
1319 Wandel-, fiets- en vaarroutes tussen Vecht & Eem
2010 28 Water 138 143
1320 Geen begeerde van keel en buik - Opkomst & ondergang van de laatmiddeleeuwse kloosters tussen Vecht en Eem ca, 1400-1579 Michielse, Henk 2010 28 3&4 195 209
1321 Lieu de memoire: De Snip Gortzak, Ruud 2010 28 3&4 210 211
1322 Hoe Huizen van katholiek protestant werd - Een verkenning Hehenkamp, Ruud 2010 28 3&4 212 224
1323 Column: Jammer!! Jaspers, Gerrit 2010 28 3&4 226 227
1324 Romeinse vondsten in het Gooi Cruysheer, Anton T.E. 2010 28 3&4 228 239
1325 Het Gooi te grabbel? - Over welvaart, welzijn en welbevinden in het Gooi Vollers, Jan 2010 28 3&4 240 244
1326 Land, water en muziek Michielse, Henk 2010 28 3&4 250 252
1327 Bewegende grenzen – De gemeentegrenzen Loenen, Loenersloot, Nigtevecht en Vreeland 1798 – 2011 Kruijter, C.J. (Kees) de 2011 29 1 3 12
1328 Weg van Weesp. Een interview met Ida Kemperman-Wilke Mous, Hans 2011 29 1 13 14
1329 “Het Huis Gods” tussen Vecht en Eem – Over de spirituele betekenis van het kerkgebouw in de Middeleeuwen Michielse, Henk 2011 29 1 15 27
1330 Lieu de memoire: De porseleinfabriek van Weesp in de Kromme Elleboogsteeg
2011 29 1 28 29
1331 De nieuwe fietskaart van TVE TVE 2011 29 1 30 30
1332 De Gooise marke en ‘middeleeuwse toestanden’ – Enkele overwegingen bij het nieuwe boek van Anton Kos Leupen, Piet 2011 29 1 32 37
1333 Portret van een “paepsch” boerendorp – Soest in de zeventiende en achtiende eeuw Michielse, Henk 2011 29 1 38 44
1334 Boekbespreking: - Oases van rust – Geschiedenis van de Hilversumse begraafplaatsen
2011 29 1 45 45
1335 Boekbespreking: - Gooise Pracht
2011 29 1 46 46
1336 Boekbespreking: - Geschiedenis van Het Spiegel
2011 29 1 47 47
1337 Felle strijd om het 'mooiste plekje van het Gooi' – De komst van het socialistische Meenthuis op de Warandebergen Gortzak, Ruud 2011 29 2 59 66
1338 De Gooische Courant en zijn uitgever P.N. Van Cleef Jz. Ronde, Ineke de 2011 29 2 67 76
1339 Een onschatbaar geluk – Het bezoek van Keizer Napoleon aan Muiden en Naarden tweehonderd jaar geleden Uitterhoeve, Wilfried 2011 29 2 77 84
1340 Jonkheren contra Naarden – De heisa rond de schuldrest van de familie Van Reede inzake het Naardermeer Schaftenaar, Henk 2011 29 2 85 95
1341 Door de wol geverfd! – Tweehonderdvijftig jaar spinnen en weven in Laren Brink, Antoinetty van den 2011 29 2 97 99
1342 Abram Stokhof de Jong – Een monumentaal kunstenaar Kan, Wim de; Stokhof de Jong, Frank 2011 29 2 100 108
1343 We kunnen de helderheid van Zonnestraal niet missen – Geschiedenis en restauratie van een beroemd monument Cammelbeeck, Joris 2011 29 2 109 112
1344 Boekbespreking – De Paulusabdij in Utrecht
2011 29 2 113 115
1345 Boekbespreking – Zestig jaar Nijhof
2010 29 2 115 116
1346 Bijdragen aan de Huizer geschiedschrijving Henk Michielse 2011 29 3 125 126
1347 ‘Saxofoon’ - Het Huizer dialect tussen Oost en West Jan Berns 2011 29 3 127 132
1348 Column Treurberk Cherry Duyns 2011 29 3 133 133
1349 Veel werk, weinig profijt Anton Kos 2011 29 3 134 129
1350 PHOHI - Een monument voor een draaibare antenne Lieu de Memoire 2011 29 3 140 141
1351 Protestantisering en disciplinering Ruud Hehenkamp 2011 29 3 142 158
1352 Een gedreven mens en kunstenaar - Fanny Kiezenberg (1943-2010) Elganan Jelsma 2011 29 3 159 161
1353 Pax in Huizen Frits Booy 2011 29 3 162 171
1354 Ligt de Hofstede Oud-Bussem in Huizen? Lieu de Memoire 2011 29 3 172 173
1355 ‘den horne blasen’ Ruud Hehenkamp 2011 29 3 174 186
1356 Met kleinzoon Tim fietsen door Huizen Bep De Boer 2011 29 3 187 191
1357 Column Van wie ben jij er eentje? Anton Kos 2011 29 3 192 193
1358 Gevelstenen in Huizen Sandra Scholtz-Bunschoten en Henk Schipper 2011 29 3 194 197
1359 De Wolfskamerbuurt Nel Hoogmoed 2011 29 3 198 208
1360 Hannie de Vletter (1921-2006) Ruud Hehenkamp 2011 29 3 209 210
1361 Voor uw vorst en vaderland gestreden Jan Vollers 2011 29 3 211 218
1362 Wel werk, maar geen woning Hans Mous 2011 29 3 219 229
1363 Lieu de Memoire - Herdenkingsmonumenten in Huizen
2011 29 3 230 231
1364 Philips in Huizen en zijn opvolgers Jaap Groeneveld 2011 29 3 232 245
1365 De haeringtijd Henk Rebel 2011 29 3 246 246
1366 Boekbespreking: Oud Huizen in beeld
2011 29 3 247 247
1367 Boekbespreking: Made in Huizen Holland 1934-1987
2011 29 3 247 249
1368 Nicolaaskerken tussen Vecht en Eem Frits Booy 2011 29 4 259 267
1369 Amsterdammers in het Gooi Henk Smal 2011 29 4 268 275
1370 Het Muider Muizenfort Guus Kroon 2011 29 4 276 281
1371 Lieu de memoire: Sint Nicolaas en het wapen van Baarn Frits Booy 2011 29 4 282 283
1372 Neanderthalers in de regio : Paleogeografische ontwikkeling en bewoningsdynamiek tussen Vecht en Eem Sander Koopman, Anton Cruysheer en Artur Pfeifer 2011 29 4 284 299
1373 Een wereld vol verhalen : In memoriam Frits Le Coultre Piet Leupen 2011 29 4 300 301
1374 Boekbespreking – De verborgen geschiedenis van de gastarbeiders
2011 29 4 302 303
1375 Boekbespreking – Een prachtige Historische Canon van Eemnes
2011 29 4 303 304
1376 Boekbespreking – Een Loosdrechtse geschiedenis voor jong en oud
2011 29 4 305 306
1377 Boekbespreking – Een vallei vol water
2011 29 4 307 308
1378 Boekbespreking – Oud Huizen in Beeld, Omgeving Oude Kerk
2011 29 4 308 308
1379 Grote ideeën in een kleine garnizoensstad - Nationalisme en religie in Naarden rond 1900 Corstiaan Prince 2012 30 1 3 11
1380 Stadsrechtverlening in de Vechtdelta in de veertiende eeuw: Naarden, Weesp en Muiden Joost C.M. Cox 2012 30 1 12 22
1381 Waarheidsvrienden in een huiskamer - De eerste gereformeerden in het Eemland Johan Hut 2012 30 1 23 29
1382 Lieu de memoire - Loosdrecht Henk Zeldenrijk en John Mol 2012 30 1 30 30
1383 Tot Nut en Vermaak - Een negentiende-eeuws leesgenootschap te Loenen aan de Vecht Wim van Schaik 2012 30 1 31 39
1384 Mythevorming omtrent Napoleon - Is de keizer in Baarn, Eemnes, Laren en Soest geweest? Frits Booy 2012 30 1 40 46
1385 Katholieke herleving in Nederhorst den Berg en Naarden Henk Michielse 2012 30 1 47 49
1386 Boekbespreking - Eeuwboek Goois Lyceum
2012 30 1 50 51
1387 Boekbespreking - De Bussumse Kant
2012 30 1 51 51
1388 Boekbespreking - Weer een locale canon - Hilversum in vijfenderdig
2012 30 1 52 53
1389 Boekbespreking - De beste mijner paradijzen
2012 30 1 53 54
1390 Schoonheid en vreugde - Veertig jaar Geologisch Museum Hofland Henk Michielse 2012 30 2 67 66
1391 Amateurtoneel tussen Vecht en Eem is springlevend Ruud Gortzak 2012 30 2 74 73
1392 Nauwgezet in zake van godsdienst - Van kerstening tot Reformatie tussen Vecht en Eem Henk Michielse 2012 30 2 80 79
1393 Mythevorming van ‘den Huize te Muiden’ - Heeft de Muiderkring echt bestaan? Jan Letterie 2012 30 2 88 93
1394 Van poolwoestijn tot veenmoeras - Paleogeografische ontwikkeling en bewoningsdynamiek tussen Vecht en Eem (deel 2) Sander Koopman, Anton Cruysheer en Artur Pfeifer 2012 30 2 94 130
1395 Chaos en rumoer in ’s-Graveland (1619-1636) Anton Kos 2012 30 3 131 140
1396 Wildernis of paradijs? - Guillelmo Bartolotti en zijn keuze van een landschap voor een buitenplaats Jaap Evert Abrahamse 2012 30 3 141 149
1397 Guldenhof of Drakenburg - Een literaire tevens historische buitenplaats Frits Booy 2012 30 3 150 157
1398 Een zuinige zeeheld in ’s-Graveland - Tromps huis door de Fransen verbrand (1672-1673) Hans Mous 2012 30 3 158 165
1399 Ontwierp Daniël Stalpaert Trompenburg? Stance de Haas 2012 30 3 166 174
1400 De zegepraalende Vecht - Een beeld van een rivier in de achttiende eeuw Frits Booy 2012 30 3 175 187
1401 Lanen en wegen op en rond de buitenplaats De Eult - Drie misverstanden nog eens belicht Jaap Groeneveld 2012 30 3 188 197
1402 Buitenplaats De Hooge Vuursche - Een bewogen geschiedenis Henriëtte Beuk 2012 30 3 198 211
1403 Upstairs, downstairs - De ambivalente relatie tussen buitenplaatsbewoners en hun personeel Fred Vogelenzang 2012 30 3 212 221
1404 Ma chère Zoestdycke - Vorstelijke bezoekers op paleis Soestdijk in de negentiende eeuw Thera Coppens 2012 30 3 222 229
1405 Bezongen buitenplaatsen - Lofdichten op Rustryk te Muiderberg, Groeneveld te Baarn en Boom en Bosch te Breukelen Frits Booy 2012 30 3 230 238
1406 Vreedenhorst in Vreeland Juliette Jonker-Duynstee 2012 30 3 239 245
1407 Interview met mevrouw Van Asch van Wijck over Larenberg Joris Cammelbeeck en Inger Groeneveld 2012 30 3 246 250
1408 Natuur en landschap van de Vechtstreek Jan Vollers 2012 30 3 251 253
1409 Boekbespreking - Buitenplaatsen
2012 30 3 254 254
1410 Boekbespreking - De Vechtgids
2012 30 3 255 262
1411 Een duivelse dominee aan de Vecht - Balthasar Bekker in Loenen en Weesp (1674 – 1679) Hans Mous 2012 30 4 263 273
1412 Het huis Steevlied in Baarn - Geschiedenis van een verdwenen buitenplaats Robbert Jan van der Maal 2012 30 4 274 288
1413 De katholieken in ‘de Loosdregten’ onder protestants bestuur - Een ‘paepsche kyck’ op de gang van zaken voor en na de ‘Alteratie’ Gerard Draijer 2012 30 4 289 301
1414 Gemeenten hebben blinde vlek voor archeologie - Interview met Anton Cruysheer Joris Cammelbeeck 2012 30 4 302 306
1415 Historische buitenplaatsen - Verslag Open Dag van TVE
2012 30 4 307 310
1416 Boekbespreking - Werk aan de winkel
2012 30 4 311 312
1417 Boekbespreking - Weesp in Orlogstijd
2012 30 4 313
1418 Over water naar Hilversum - Perikelen rond de Gooische Vaart Jan E. Lamme 2013 31 1 3 10
1419 Ten nutte van ’s lands dienst - een enquête onder de Utrechtse gemeenten uit 1815 Frits Booy 2013 31 1 11 17
1420 Het bonte vogelenkoor - Een wandeling van meer dan een eeuw geleden Hans Mous 2013 31 1 18 29
1421 Willem Arij van Wieringen (1798-1882), kostschoolhouder te Loenen aan de Vecht Fons van Wieringen 2013 31 1 30 39
1422 Een nieuw zwembad sluiten Bart Vos 2013 31 1 40 48
1423 De muzikale emancipatie van de burgerij en de geschiedenis van het Toonkunstkoor Hilversum Henk Michielse 2013 31 1 49 55
1424 Boekbespreking - De magie van het jaren '30 huis
2013 31 1 56 66
1425 De Huizer haven, toen en nu Gert Jan Schaap 2013 31 2 67 74
1426 In schilderachtige wanorde - Een wandeling in 1905 Hans Mous 2013 31 2 75 87
1427 Drakensteyn, een liefelijk landgoed Frits Booy 2013 31 2 88 95
1428 Water en vuur (1672-1673) - Het Rampjaar in de regio (deel 1) Hans Mous 2013 31 2 96 109
1429 Lieu de memoire - Het ‘Kroningsdoek’ van Gerard van Wijland Jan Vollers 2013 31 2 110 113
1430 Een aanslag bij Soestdijk Hans Mous 2013 31 2 114 115
1431 A.C.J. de Vrankrijker (1906-1995) Henk Michielse 2013 31 2 116 121
1432 Afscheid Alice Geijsel
2013 31 2 122 122
1433 Boekbespreking - De Andriessens. Een kleurrijke familie van muzikanten en kunstenaars
2013 31 2 123 124
1434 Boekbespreking - Eemland in verandering
2013 31 2 125 126
1435 Boekbespreking - Onvergetelijke Bussumers
2013 31 2 126 127
1436 Expositie - Rituelen rond het leven Elganan Jelsma 2013 31 2 127 135
1437 Nederhorst den Berg, een dorp bepaald door zijn ligging Gerard Baar 2013 31 3 136 143
1438 Eeuwenoude mysteries te Nederhorst den Berg - Enkele bevindingen over kasteel en kerk te Nederhorst den Berg (I) Anton Cruysheer 2013 31 3 144 152
1439 Het leven op de hofstede Dorpzicht in de negentiende eeuw Mieke Brey 2013 31 3 153 160
1440 Durk Oebeles de Vries (1872-1937) - Pionier in de polder Jan Baar 2013 31 3 161 163
1441 Friese kolonisten in de Horstermeer Johan Frieswijk 2013 31 3 164 167
1442 Interview met Henk Stuyver, president van de Republiek Horstermeerpolder Joris Cammelbeeck 2013 31 3 168 172
1443 Hinderdam – Ontstaan en groei van een agrarische buurtschap Els van Damme 2013 31 3 173 184
1444 Petersburg, een verdwenen buitenplaats Claudette Baar-de Weerd 2013 31 3 185 192
1445 Het jaar van de Boerderij
2013 31 3 193 201
1446 Wasserijen, jarenlang de toonaangevende industrie in Nederhorst den Berg Gerard Baar 2013 31 3 202 208
1447 De hoepelbuigerij in Nederhorst den Berg Mark Hilberts 2013 31 3 209 213
1448 Pieter Poeraet, dominee, dichter of oplichter? Claudette Baar-de Weerd 2013 31 3 214 224
1449 Nederhorst den Berg in oude uitgaven Fritz Booy 2013 31 3 225 236
1450 Pieter Gerardus van Os (1776-1839), schilder, etser, tekenaar Stanny Verster 2013 31 3 237 241
1451 Welige weiden aan alle kanten - Anno 1905 naar Nederhorst den Berg Hans Mous 2013 31 3 242 251
1452 Verslag uitreiking Ludenpenning en Ludenlezing Joris Cammelbeeck 2013 31 3 252 258
1453 Een modern gewaad - Een wandeling van Hilversum naar Baarn Hans Mous 2013 31 4 259 271
1454 Historische kaarten en hun makers - Introductie bij een nieuwe fabriek Anton Kos en Hans Mous 2013 31 4 272 275
1455 Tine Cool, schrijfster van een meisjesboek van cultuurhistorische betekenis Marcus van der Heide 2013 31 4 276 283
1456 Alfons Damen, kerkelijk kunstschilder (1882-1967) - Het resultaat van een speurtocht Jan Out 2013 31 4 284 287
1457 Henri Polak streed voor het eens zo liefelijke Gooi Ruud Gortzak 2013 31 4 288 289
1458 Toen in mUiden nog schepen werden gebouwd Guus Kroon 2013 31 4 290 296
1459 Schoolstrijd in oorlogstijd: Huizen 1920-1941 Ruud Hehenkamp 2013 31 4 297 310
1460 Het verloren kind van Antje Kuiper Mieke Kennis en Willem Mooij 2013 31 4 311 321
1461 Verslag Open Dag 2013
2013 31 4 322
1462 Lambertus Hortensius - Een ondergewaardeerde erflater Henk Michielse 2014 32 1 3 8
1463 De ronde kaart van Gooiland Harry van der Voort 2014 32 1 9 11
1464 Een artistiek echtpaar - Geertruida van Vladeracken en Jan Poortenaar Frits Booy 2014 32 1 12 18
1465 Signalement - De volkshogeschool in Nederland 1925-2010
2014 32 1 19 19
1466 Per trekschuit door de Vechtstreek - Gebakken paling en een schuyt-praetje Mieke Kennis 2014 32 1 20 28
1467 Sal van Gelder - Joods voorganger en verzetsstrijder (1913-1984) Annet Betsalel 2014 32 1 29 30
1468 Hebt de werelt niet lief- Bijbelse adviezen voor de jeugd anno 1600 John Exalto en Leendert Groenendijk 2014 32 1 31 39
1469 Water en vuur. Rampjaar in de regio (deel 2a) Hans Mous 2014 32 1 40 50
1470 Veslag TVE-symposium Geuzen en Papen
2014 32 1 51 54
1471 Boekbesprekingen
2014 32 1 55 61
1472 Derde leergang Gooi-o-logie
2014 32 1 62 71
1473 De eerste oorlogsdagen van 1914 tussen Vecht en Eem Hans Mous 2014 32 2&3 72 81
1474 Fotoreportage ontruiming Naarden
2014 32 2&3 82 85
1475 Het Militair Belang van Naarden en Bussum 28 juli 1914 - 11 november 1918 Gerard Hoogendijk 2014 32 2&3 86 95
1476 Belgische vluchtelingen en andere ongemakken Piet van Elteren 2014 32 2&3 96 100
1477 Vlaamse letterkundigen in Baarn (1914-1919): Karel den Oever en Felix Timmermans Frits Booy 2014 32 2&3 101 105
1478 Nederhorst den Berg en de voedselvoorziening gedurende de Eerste Wereldoorlog Claudette Baar - de Weerd 2014 32 2&3 106 112
1479 Het Britse luchtschip C26 stort neer in Eemnes Merlijn van Eijk 2014 32 2&3 113 118
1480 Het Requiem van Kees Andriessen J. Reinders - Andriessen 2014 32 2&3 119 120
1481 Twintig jaar omgevingseducatie in het Gooi Piet Leupen m.m.v. Alice Geijsel 2014 32 2&3 121 127
1482 De kaart uit 1597 van de heerlijkheid De Vuursche Jaap Groeneveld 2014 32 2&3 128 133
1483 Aalbert van den Hoek (1829-1900), de laatste schipper van het Naarderveer Annie Verweij 2014 32 2&3 134 143
1484 Johan Schoonderbeek (1874-1927), stichter van de Nederlandse Bachvereniging Marcus van der Heide 2014 32 2&3 144 145
1485 Boekbesprekingen
2014 32 2&3 146 151
1486 Uitreiking Emil Ludenpenning 2014
2014 32 2&3 152 153
1487 Geuzen en Papen besproken Henk Michielse 2014 32 2&3 154 155
1488 Derde leergang Gooi-o-logie
2014 32 2&3 156 156
1489 Jaarverslag
2014 32 2&3 157 159
1490 Verslag presentatie boek De Vesting Naarden. Een halve eeuw restaureren
2014 32 2&3 160 166
1491 Antonius Hornhovius, 1563-1643, predikant Jan Out 2014 32 4 167 171
1492 De rijke historie van Loenersloot Stanny Verster 2014 32 4 172 182
1493 Cornelis van den Brink Een succesvolle wolfabrikant uit Laren (1869-1938) Antoinetty van den Brink 2014 32 4 183 184
1494 Caerte van noorthollant uit 1575 door Joost Jansz. Ed van Mensch 2014 32 4 185 188
1495 Het beurtveer van Huijsen op Amsterdam vice versa Jan Schipper 2014 32 4 189 203
1496 Water en vuur - Het Rampjaar in de regio (deel 2b) Hans Mous 2014 32 4 204 218
1497 Verslag Open Dag TVE
2014 32 4 219 221
1498 Boekbesprekingen
2014 32 4 222 255
1499 Hilversum 2013: een fotografisch tijdsbeeld van de leefomgeving Sander Koopman 2015 33 1 3 14
1500 Anthonis Freeksz, 'een hartneckich ketter' uit Naarden Gerrit Schutte 2015 33 1 15 34
1501 Reise- en zakatlas (1773) van Jan Christiaan Sepp Kees van Aggelen 2015 33 1 35 39
1502 Dit schoonst gelegen dorp - Een wandeling van Hilversum naar Bussum in 1905 Hans Mous 2015 33 1 40 52
1503 Pieter Aelmanszoon - een zestiende-eeuwse stadssecretaris en Hollandse spion Henk Michielse 2015 33 1 53 54
1504 De inundatie van Nederhorst den Berg en omgeving in mei 1940 Gerard Baar 2015 33 1 55 63
1505 Boekbesprekingen
2015 33 1 66 70
1506 Seinhorst, waar de radio begon Kees van Aggelen 2015 33 2 76 81
1507 Het VARA-zomerfeest van 12 juli 1931 in Hilversum Eddie de Paepe 2015 33 2 82 86
1508 Over de schakel- en verbindingscentra van de omroep Tjako Fennema 2015 33 2 87 94
1509 Met De Bonte Disndagavondtrein naar Hilversum Eddie de Paepe 2015 33 2 95 102
1510 Speldjes, stickers, suikerzakjes en nog veel meer - Alles over en van de omroepen Frits Booy 2015 33 2 103 105
1511 Van Radio City naar Mediapark - Een moeizaam proces Ineke de Ronde 2015 33 2 106 119
1512 Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid: het nationale audiovisuele geheugen Jan Müller 2015 33 2 120 122
1513 Vrijzinnige en zinnige radiogeluiden - De betekenis van het 'V.P.R.O.-echtpaar' Spelberg-Stokmans Frits Booy 2015 33 2 123 135
1514 Jan Broeksz (1906-1981) - omroepbestuurder en politicus met hart en ziel Ed van Mensch 2015 33 2 136 137
1515 Stapel-gek - Jan van Herpen (1920-2008), een historisch heerschap in Hilversum Hans Mous 2015 33 2 138 144
1516 De IKON in de Borneolaan: een gevecht om werkruimte Bonnie van der Pers 2015 33 2 145 152
1517 Ik wilde omroeper worden om dichtbij de muziek te komen. Een interview met Joop van Zijl
2015 33 2 153 159
1518 Kinderen voor kinderen Frits Booy 2015 33 2 160 169
1519 De brinken van Soest Jaap Groeneveld 2015 33 3 175 185
1520 Weggepest - Ruzie binnen het Huizer dorpsbestuur (1644-1650) Hans Mous 2015 33 3 186 201
1521 Eerbetoon aan Lambertus Hortensius - Een nieuwe vertaling van De opkomst en ondergang van de stad Naarden Henk Michielse 2015 33 3 202 206
1522 De kaart van Walraven uit 1723 Anton Kos 2015 33 3 207 212
1523 Jeugdig verzet in woord en beeld Eddie de Paepe 2015 33 3 213 219
1524 Jean Dulieu en zijn relatie met Soest Frits Booy 2015 33 3 220 228
1525 Weesp en zijn molens Wouter Pfeiffer 2015 33 3 229 238
1526 Cursus Gooi-o-logie
2015 33 3 239 239
1527 Verslag Ludenlezing
2015 33 3 240 242
1528 Verslag Open Dag 2015
2015 33 3 242 245
1529 Boekbesprekingen
2015 33 3 246 249
1530 750 jaar ontwikkeling van Vreeland Juliette Jonker-Duynstee 2015 33 4 255 260
1531 De Franken komen De vroege geschiedenis tussen Vecht en Eem Henk Michielse 2015 33 4 261 273
1532 De Wandelkaart van Gooiland van A. Braakensiek Harry van der Voort 2015 33 4 274 279
1533 Exposities erfgooiers Anton Kos 2015 33 4 280 283
1534 De nagekomen Gooise erflater: Jo van Gogh-Bonger (1862-1925) Marcus van der Heide 2015 33 4 284 287
1535 Tussen 'goed' en 'fout'. Loenen in bezettingstijd Ruurd Ubels 2015 33 4 288 296
1536 Drie schrijvers uit één familie in Baarn - W.H. van Eemlandt, N. van Sillevoldt-Haasse en Hella S. Haasse Frits Booy 2015 33 4 297 205
1537 Beurtschippers in beeld Cees Pfeiffer 2015 33 4 306 310
1538 In memoriam Joop Branger
2015 33 4 311 315
1539 Boekbesprekingen
2015 33 4 316 322
1540 Storm over Eemland - De Zuiderzeevloed van januari 1916 Harm Boerma en Jaap Groeneveld 2016 34 1 3 13
1541 De overstromming van 1916 in Muiden Guus Kroon 2016 34 1 14 17
1542 De stormramp van 1916 in beeld
2016 34 1 18 21
1543 De eerste betrouwbare kaart van het Gooi met de Vechtstreek Ed van Mensch 2016 34 1 22 28
1544 De rotspartij van villapark 't Loo bij Blaricum Jan Holwerda 2016 34 1 29 32
1545 De laatste loodjes - Winter en voorjaar 1945 in Bussum Klaas Oosterom 2016 34 1 33 37
1546 Oorlogswinter - Water en vuur deel 3 Hans Mous 2016 34 1 38 45
1547 Opstand op Den Berg en ontslag van een tuinbaas Henk Strietman 2016 34 1 46 56
1548 De Doleantie in Nederhorst den Berg Gerard Baar 2016 34 1 57 59
1549 Reactie op het Hilversumnummer W.J.A. Visser 2016 34 1 60 61
1550 Boekbesprekingen62 64
1551 De kaart van Lucas Jansz Sinck uit 1619 Jaap Groeneveld 2016 34 2 71 76
1552 De zoele adem van het zomerzichtje - Een wandeling anno 1900 van Weesp naar Muiderberg Hans Mous 2016 34 2 77 88
1553 Zo vader, zo dochter - Over de schrijvers Cor en Margreet Bruijn Frits Booy 2016 34 2 89 104
1554 Bintjes uit Bolsward - Het Çomité tot leniging van de noden der bevolking Weesp' Cees Pfeiffer 2016 34 2 105 110
1555 Het verzetsblaadje Kristalletje Klaas Oosterom 2016 34 2 111 112
1556 Pleziervaart op de Loosdrechtse Plassen John Mol 2016 34 2 113 121
1557 Uitreiking Ludenpenning en Ludenlezing
2016 34 2 122 123
1558 Historisch Café
2016 34 2 124 124
1559 Boekbespreking Schilderkunst in Laren
2016 34 2 125 126
1560 Open Dag
2016 34 2 127 127
1561 Archiefnieuws
2016 34 2 128 128
1562 Het Nieuwe Werkhuis', de lakenfabriek van het Armeweeshuis te Weesp Aukje Zondergeld-Hamer 2016 34 3 136 144
1563 Weesp en zijn branderijen Aukje Zondergeld-Hamer 2016 34 3 145 152
1564 Rokende Schoorstenen en Dreunende Machines'- Weesp, industriestad 1945-2000 Gjalt Zondergeld 2016 34 3 153 164
1565 Bietjes en opgewarmde spaghetti - Vijftig jaar Italiaanse 'gastarbeiders' in Weesp Ellen Pouwels 2016 34 3 165 172
1566 De familie Van Houten en haar villa's Cees Pfeiffer 2016 34 3 173 180
1567 Villa Casparus - De grootste villa van Van Houten Cees Pfeiffer 2016 34 3 181 184
1568 Uren plaatjes kijke in de bibliotheek - Herinneringen aan villa Casparus van Jack van Houten André Verheul 2016 34 3 185 189
1569 Opvallende reclame bezorgde Van Houten wereldfaam Peter van Dam 2016 34 3 190 196
1570 De breukbanden van Van Houten - Vooroorlogse gezondheidszorg in Weesp Marius van Melle 2016 34 3 197 201
1571 Van Houten en de chocoladeletter Frits Booy 2016 34 3 202 204
1572 Voor de gezondheid van mens, dier en plant - Samenwerking Van Houten en Philips Cees Pfeiffer 2016 34 3 205 211
1573 Weesper Kluit, boven alles uit! Herinneringen aan de Weesper margarinefabriek De Valk Lex Schulp 2016 34 3 212 215
1574 Opkomst en ondergang van Becht & Dyserinck Dick van Zomeren 2016 34 3 216 218
1575 Geesink: in dienst van vuur- en vuilbestrijding Cees Pfeiffer 2016 34 3 219 223
1576 Hoe Dudok struikelde over Engelse gazons Ida Kemperman 2016 34 3 224 226
1577 Magneet, een (brom)fiets uit Weesp Jos Bakker 2016 34 3 227 232
1578 Ooit had Weesp een Fokkerfabriek Dick van Zomeren 2016 34 3 233 237
1579 Zing je schor achter een Hamstra hor Cees Pfeiffer 2016 34 3 238 240
1580 De Wetri: een bijna vergeten fabriek aan de Oudegracht Ellen Pouwels 2016 34 3 241 246
1581 Krijgshaftig was het! - Een wandeling rond 1900 door Weesp Hans Mous 2016 34 3 247 254
1582 Briefhoofden als visitekaartje Cees Pfeiffer 2016 34 3 255 259
1583 Leergang Gooi-o-logie
2016 34 3 260 260
1584 Weesper industrie in de archieven van het RHC Vecht en Venen Wouter van Dijk 2016 34 3 261 261
1585 Foeke Kamstra: een socialist in Blaricum Johan Frieswijk 2016 34 4 267 278
1586 Volkspartij zoekt volk - De beginjaren van de NSB tussen Vecht en Eem Hans Mous 2016 34 4 279 295
1587 De Tweede Wereldoorlog in Blaricum Lida Calis 2016 34 4 296 304
1588 De actualiteit van de 'Moderne Devotie' - Herleving van het gedachtengoed Henk Michielse 2016 34 4 305 310
1589 Wie was Jakle Miedema? Zoeken naar een man achter de plaquette Joris Cammelbeeck 2016 34 4 311 312
1590 Verslag Open Dag 2016
2016 34 4 313 316
1591 Cursus Gooi-o-logie
2016 34 4 317 317
1592 Boekbesprekingen
2016 34 4 318 322
1593 De wereld werd keliner - Openbaar vervoer tussen Vecht en Eem 1600-1900 Hans Mous 2017 35 1 3 13
1594 Galathea, ziet, de dagh komt aan! - P.C. Hooft introduceerde de Renaissance Frits Booy 2017 35 1 14 23
1595 De Hilversumse tankgracht Pieter Hoogenraad 2017 35 1 25 33
1596 Het Naardens verzet tegen gemeentelijke herindeling Anne Medema 2017 35 1 34 41
1597 Kaart van de Vechtstreek door Daniël Stopendaal Kees van Aggelen 2017 35 1 42 48
1598 Vervlogen verleden - De Baarnse Gasfabriek Marjo Stam 2017 35 1 49 55
1599 In memoriam Jan Lamme Henk Michielse 2017 35 1 56 57
1600 Open Dag 2017
2017 35 1 24 24
1601 Geachte redactie
2017 35 1 58 58
1602 Boekbesprekingen
2017 35 1 59 66
1603 Blaricum, kunst en architectuur Hans Mous 2017 35 2 70 70
1604 Panorama vanaf de Tafelberg te Blaricum Claudette Baar 2017 35 2 71 75
1605 Tekeningen van Blaricum door Andries Schoemaker
2017 35 2 76 77
1606 Leven in evenwicht Woohuis Schöne is de perfecte symbiose tussen architectuur en kunst Wim de Wagt 2017 35 2 78 83
1607 Huis Hildebrand' te Blaricum Experimenteel bouwen in het groen Niek Smit 2017 35 2 84 89
1608 Eppo Doeve in Blaricum Jop Euwijk 2017 35 2 90 92
1609 Tekenaar Eppo Doeve en erfgooiersfamilie de Jong Maria Boersen 2017 35 2 93 106
1610 Willem George Frederik Oversteegen (1894-1959) - architect, kunstschilder, etser, winkelier 2017 35 2 107 110
1611 Gerardus Maria Lanphen, een kunstenaar uit een erfgooiersfamilie Jolanda Lanphen 2017 35 2 111 117
1612 Persoon en werk van architect Theodor Wilhelm Rueter Gerbe van der Woude 2017 35 2 118 126
1613 Lou Loeber, kunstschilder, tekenaar, illustrator, etser en glasschilder Maria Boersen 2017 35 2 127 133
1614 Vijf bijzondere schilderijen van David Schulman - 31 oktober 1881 Hilversum - 21 oktober 1966 Laren 2017 35 2 134 136
1615 Freddie Langerer en Eelco ten Harmsen van der Beek, makers van mooie en brave kinderboeken Frits Booy 2017 35 2 137 145
1616 Frederike Martine (Fritzi) ten harmsen van der Beek, schrijfster, dichteres en tekenares Maria Boersen 2017 35 2 146 152
1617 De Singers en De Stijl Een Amerikaans verzamelaarsechtpaar in Laren Annie van Lienden 2017 35 2 153 161
1618 Kunstwerken uit (de omgeving van) Blaricum
2017 35 2 162 168
1619 Sal Slijper, makelaar, betrokken Blaricummer, kunstliefhebber Ron van den Berg 2017 35 2 169 179
1620 Een bont palet Hans Mous 2017 35 3 182 182
1621 De Heilige Antonius van Paduakerk oftewel neogotiek in Kortenhoef Claudette Baar 2017 35 3 183 191
1622 Herman Justus Kruyder, een getoebleerd kunstenaar Douwe van der Meulen 2017 35 3 192 197
1623 Een Dornier op de Driest Peter Bruin 2017 35 3 198 206
1624 De kaart van Perk Anton Kos 2017 35 3 207 211
1625 Themaleergang Gooi-o-logie najaar 2017 Boeren, burgers en buitenlui Tussen vecht en Eem 2017 35 3 212 212
1626 De Sint-Jansverering in een Sint-Vitusparochie voor 1580 Jaap Groeneveld 2017 35 3 213 224
1627 Het Merwedekanaal (sinds 1952 het Amsterdam-Rijnkanaal) Gerard Baar 2017 35 3 225 231
1628 Geachte redactie Reactie op 'De wereld werd kleiner' 2017 35 3 232 232
1629 In Memoriam Frans de Gooijer 2017 35 3 233 233
1630 Vrijwilligers GNR krijgen Ludenpenning voor hun langdurige inzet 2017 35 3 234 236
1631 Zeer geslaagde Open Dag mei 2017 Frits Booy 2017 35 3 237 241
1632 Week van de erfgooier
2017 35 3 242 243
1633 Boekbesprekingen
2017 35 3 244 246
1634 Het Gooise Vrouwtje Marlo Reeders 2017 35 4 251 256
1635 Onvaderlandschlievenden bij de NSF Hans Hoogenboom 2017 35 4 257 274
1636 Gaten in de Gooise grond Klaas Oosterom en Hans Mous 2017 35 4 275 288
1637 Politietroepen in Nieuwersluis Willem Mooij en Wim van Schaik 2017 35 4 289 295
1638 De Polynormhuizen Willem Meester 2017 35 4 296 298
1639 Gevonden voorwerpen Sander Koopmans 2017 35 4 299 302
1640 Salomon van Til Gjalt Zondergeld 2017 35 4 303 307
1641 Dbaarnse dank aan Gooise dorpen Frits Booy 2017 35 4 308 311
1642 Historisch café Joris Cammelbeeck 2017 35 4 312 312
1643 Week van de Erfgooier Niels van Driel 2017 35 4 313 313
1644 Boekbesprekingen
2017 35 4 314 316
1645 Cursus Gooi-o-logie
2017 35 4 317 317
1646 Op den Kerkbrink groot gekakel - Protesterende huisvrouwen in het 'critieke jaar' 1918 Hans Mous 2018 36 1 3 15
1647 Van eenvoudig landleven naar schilderachtige romantiek Barbara Laan 2018 36 1 16 21
1648 Lodewijk van Deyssel en Jan Lodewijk Pierson sr. en jr. - Hoe een schrijver een bankiersfamilie adviseerde Frits Booy 2018 36 1 22 28
1649 Historisch café
2018 36 1 29 29
1650 De Topografische Militaire Kaart uit omstreeks 1850 Ed van Mensch 2018 36 1 30 37
1651 Korenmolen De Baars krijgt kleur! Spannende speurtocht begint in de kringloopwinkel Karel Loeff 2018 36 1 38 45
1652 Coöperaties tussen Vecht en Eem (1880-1920) Iny Hoogendijk 2018 36 1 46 60
1653 Leergang Gooi-o-logie voorjaar 2018
2018 36 1 61 61
1654 Boekbespreking
2018 36 1 62 62
1655 Sint Vitus, een geschenk en een probleem Jan van Tuin 2018 36 2 67 85
1656 De kaart van omstreeks 1539 over de Gooise grenskwestie - Vooral een probleem in het Oostveen Jaap Groeneveld 2018 36 2 86 90
1657 Kanonnen op de Tafelberg - Meting van de snelheid van het geluid Ton Hartong 2018 36 2 91 93
1658 Een schamel stulpje - Domela Nieuwenhuis in Hilversum (1903-1919) Hans Mous 2018 36 2 94 104
1659 Paviljoen Loosdrechtse rade 1939-1945 Claudette Baar 2018 36 2 105 109
1660 Onderduikadres Mussert werd bedevaartsoord voor NSB-leden - 'Hoe de Leider voor volk en vaderland behouden bleef' Jady Snel 2018 36 2 110 113
1661 Liudger (742-809) - een vergeten grootheid uit de buurt Henk Michielse 2018 36 2 114 121
1662 Caroline van der Hucht-Kerkhoven en haar kring - Steeds op de bres voor vrouwen, kinderen en dieren Douwe van der Meulen 2018 36 2 122 128
1663 Open Dag
2018 36 2 129 129
1664 Boekbespreking
2018 36 2 130 130
1665 Tussen vecht en Eem en Nederlands Indië Anette Koenders 2018 36 3 135 144
1666 Mannen met 'Indisch'kapitaal en kapitale huizen Wil Hordijk 2018 36 3 145 156
1667 Op weg naar huis, een eeuwigdurende lokroep - Wederwaardigheden van Muiderbergse Molukse oud-militairen tussen 1951 en 1962 Jan Vollers 2018 36 3 157 165
1668 Een koloniaal leven - Indiëgangers in het Prins Hendrikpark in Bussum Gerard Hoogendijk 2018 36 3 166 181
1669 Een Indonesische revolutionair in Bussum: Ibrahim Datuk Tan Makala (1896-1949) Paul Schneiders 2018 36 3 182 185
1670 Herninnering als manier van samenleven - Interview met de directeur van het Patria-huis in Bussum Joris Cammelbeeck en Jan Vollers 2018 36 3 186 190
1671 Jan Feith en zijn band in Nederlands-Indië Frits Booy 2018 36 3 191 200
1672 Hoe Indië en China elkaar vonden in een restaurant Adriaan de Boer 2018 36 3 201 205
1673 Moederland en Koloniën zoveel dichter bij elkaar'- Malabar-expiriment en PHOHI op de Bult bij Huizen Jaap Groeneveld 2018 36 3 206 211
1674 De oudste nog levende Indiëveteraan uit Nederhorst den Berg Gerard Baar 2018 36 3 212 216
1675 Spoorzoeken tussen Vecht en Eem naar zendelingen en missionarissen in Nederlands-Indië Ruud Hehenkamp 2018 36 3 217 233
1676 Hilversummers in dienst van de VOC Ineke de Ronde 2018 36 3 234 253
1677 Rijsttafelproducten uit Baarn Frits Booy 2018 36 3 254 257
1678 Erfgoed delen - De hedendaagse omgang met koloniaal erfgoed in Indonesië Ben de Vries 2018 36 3 258 262
1679 Nooit Veiliger Dan Gewapend - Patriotten en Pruissen tussen Vecht en Eem (1782-1788) Hans Mous 2018 36 4 267 288
1680 Oude plakkaten roepen Weespers tot de orde Wouter van Dijk 2018 36 4 289 291
1681 Gooi- en Eemland, voor de jeugd beschreven - Fragmenten van een jeugdboek uit 1826 Frits Booy 2018 36 4 292 297
1682 In Memoriam Els Scheltema (1937-2018) Henk Michielse en Eva Schild 2018 36 4 298 299
1683 Verslag Open Dag 2018 Joris Cammelbeeck 2018 36 4 300 308
1684 Verslag Ludenpenning en lezing Frits Booy 2018 36 4 309 310
1685 Historisch Café Historisch Café 2018 36 4 311 311
1686 Archiefnieuws
2018 36 4 312 314
1687 Geachte redactie
2018 36 4 315 316
1688 Boekbesprekingen
2018 36 4 317 322
1689 Klokkenvordering in Weesp (1940-1945) Dick van Zomeren 2019 37 1 3 7
1690 Omsmelten van klokken is eeuwenoude oorlogstraditie Cees Pfeiffer 2019 37 1 8 9
1691 De kaart van Gooistad Harry van der Voort 2019 37 1 10 14
1692 Franz Stracké, een begenadigd beeldhouwer Jan Baerends 2019 37 1 15 21
1693 Station Kortenhoef kwam er toch niet Jan Immerzeel 2019 37 1 22 23
1694 Een dode op het Franschepad Peter de Bruin 2019 37 1 24 34
1695 Zonnestraal een historisch landschap
2019 37 1 35 41
1696 Zonnestraal, een wit schip in het Gooise groen Luuk Keunen en Jan Neefjes 2019 37 1 42 46
1697 Het vloerkunstwerk van husly Weesp Inger Groeneveld 2019 37 1 47 53
1698 Boekbespreking Kerk aan Zee
2019 37 1 54 54
1699 Boekbespreking 't Hooge Nest
2019 37 1 56 57
1700 Intervieuw met Roxanne van Iperen Joris Cammelbeek en Jan Vollers 2019 37 1 58 62
1701 Tabaksindustrie tussen Vecht en Eem Iny Hoogendijk-Vranken 2019 37 2 67 78
1702 Galkoorts, rotkoorts en persloop – medische rapportages uit de achttiende eeuw Hans Mous 2019 37 2 79 87
1703 Houtskooltekeningen van Mia van Oostveen August den Hollander 2019 37 2 88 90
1704 Een dwangarbeider in de Tweede Wereldoorlog Melis van Twillert 2019 37 2 91 109
1705 'Nieuwe' zwerfsteenvondsten in de Zanderij Crailoo Sander Koopman 2019 37 2 110 120
1706 Misdadige straatschenderij
2019 37 2 122 123
1707 Boekbesprekingen ODE aan de Heuvellaan
2019 37 2 125 130
1708 Boekbesprekingen Hemelse mevrouw Frederike
2019 37 2 125 130
1709 Spinazievreters vol stralende wendingen Christianne Smit 2019 37 3 135 143
1710 Niet vóór maar dóór de arbeiders Henk Michielse 2019 37 3 144 155
1711 De Verheffing des Volks – Activiteiten van het Nutsdepartement Weesp Aukje Zondergeld-Hamer 2019 37 3 156 171
1712 Steeds weer die vraag naar de doelgroep Jan Vollers 2019 37 3 172 175
1713 Gooise Openbare Leeszalen en Bibliotheken Paul Schneiders 2019 37 3 176 187
1714 Volksuniversiteit Baarn in vogelvlucht Frits Booy 2019 37 3 188 194
1715 De Stem des Volks in Hilversum is verstomd Ruud Gortzak 2019 37 3 195 198
1716 Een laatkomer onder de volksverheffers Henk Michielse 2019 37 3 199 204
1717 Vrouwenemancipatie aan de Vecht Claudette Baar-de Weerd 2019 37 3 205 211
1718 Hoe Hilversum weer een volksuniversiteit kreeg Joris Cammelbeeck 2019 37 3 212 214
1719 Onderwijs als volksverheffing in Bussum en Hilversum Gerard Hoogendijk 2019 37 3 215 224
1720 Huizen voor armen en arbeiders in Hilversum Ben de Veth 2019 37 3 225 231
1721 Toonkunst nog steeds toonaangevend Marcus van der Heide 2019 37 3 232 239
1722 VARA en volksontwikkeling Huub Wijfjes 2019 37 3 240 248
1723 Wally Moes, een sociaal bewogen kunstenares Maria Boersen 2019 37 3 249 256
1724 De arbeidersklasse danst een groote reidans Frits Booy 2019 37 3 257 265
1725 Sedert wanneer is bier alcoholvrij? Hans Mous 2019 37 3 266 272
1726 Boekbespreking De eerste sociaal ondernemen van Nederland Jacques van Marken 2019 37 3 273 274
1727 Anna's Hoeve tussen 2014 en 2019 Sander Koopman en Maarten Koole 2019 37 4 279 287
1728 'Heyl en Broederschap!' Hans Mous 2019 37 4 288 307
1729 Een eeuw bevrijd. De viering van het ontzet van Naarden in 1773 Niels van Driel 2019 37 4 308 311
1730 Heeft Rembrandt Comenius geschilderd? Henk Roos 2019 37 4 312 322
1731 De grond van het Kapittel van Sint-Jan in Eemnes Jaap Groeneveld 2019 37 4 323 335
1732 De Emil-Ludenbijeenkomst 2019 Ed van Mensch 2019 37 4 336 339
1733 Verslag Open Dag 2019 Joris Cammelbeeck 2019 37 4 340 345
1734 Boekbespreking Erfgooiers
2019 37 4 347 347
1735 De grenzen van de wildernis – Tot waar kwam het veen aan de randen van het Gooi? Sander Koopman en Jan Sevink 2020 38 1 3 17
1736 Eindelijk een biografie van Jo van Gogh-Bonger Marcus van der Heide 2020 38 1 18 25
1737 Katholiek in de Republiek Henk Michielse 2020 38 1 26 32
1738 Halifax JB803: de bommenwerper in de Noordpolder Guus Kroon 2020 38 1 33 36
1739 Een prachtig landschap & historisch erfgoed – De kracht van Gooiologie Henk Michielse 2020 38 1 37 42
1740 Familiearchieven: een rijke erfenis (1) Maria Boersen


43 46
1741 Eerbewijs aan joodse componisten en musici Jan Vollers 2020 38 1 48 49
1742 Zonnestraal, chronique scandaleuse Geachte redactie


50 51
1743 De Hilversumsche kermis gaat nooit verloren
2020 38 1 52 53
1744 Het Groot Goois Toekomstdebat Joris Cammelbeeck 2020 38 1 54 60
1745 Boekbesprekingen De Canon van Huizen
2020 38 1 61 66
1746 Boekbesprekingen Herauten op de Stelling
2020 38 1 61 66
1747 Hilversum en de Spaanse griep Meyltje van Aalst 2020 38 2 71 82
1748 Bronstijdaardewerk op de Blaricummerheide Sander Koopman 2020 38 2 83 85
1749 O, dat Wintertje '45 Frits Booy 2020 38 2 86 91
1750 Haanwijk en De Hoeven in Eemnes? – Een fantoom in de rekeningen van het Sint-Janskapittel Jaap Groeneveld 2020 38 2 92 95
1751 Stützpunkt Hilversum: wat is er nog van over? Scarlett van der Weele 2020 38 2 96 103
1752 'Zout water geeft het zoetste brood' – Meeleven met het wel en wee van Zuiderzeevissers van toen Sarah Remmerts de Vries 2020 38 2 104 107
1753 Villa De Rietvink – Hilversumseweg 37 te Laren Karel Loeff 2020 38 2 108 112
1754 Familiearchieven: een rijke erfenis (2) Maria Boersen 2020 38 2 114 120
1755 Vijfenzestig jaar Vestingmuseum – Interview met Oscar Hefting Joris Cammelbeeck 2020 38 2 121 125
1756 Boekbesprekingen Een boekje open over Bussum, Naarden en het Gooi
2020 38 2 126 126
1757 Boekbesprekingen Iedere dag komt het voorbij. Ouder worden met de oorlog
2020 38 2 127 127
1758 Vesting Naarden
2020 38 2 127 127
1759 Wederopbouw en cultuurpessimisme – Verwildering van de jeugd en verval van het gezin Henk Michielse 2020 38 3 131 141
1760 Hilversum krabbelt op na vijf jaar bezetting – Werken tegen lage lonen in opgelapte fabrieken Bram van der Schuyt 2020 38 3 142 152
1761 Wraak nemen op 'politieke delinquenten' – Een zwarte bladzijde in de naoorlogse rechtspleging Eddie de Paepe 2020 38 3 153 163
1762 Annexatiecommitë in Vreeland – Waarin een klein dorp groot kan zijn Zwannie Hageman 2020 38 3 164 168
1763 Oprichting van het Metropole Orkest in 1945 – Zuivering Hilversumse omroep heeft gevolgen Marcus van der Heide 2020 38 3 169 175
1764 Fietsende en peotsende hoogheden – Nieuwe mores bij de Oranjes Frits Booy 2020 38 3 176 181
1765 Hoe een zwaar getroffen dorp zich hervond – Nederhorst den Berg in de naoorlogse jaren Gerard Baar 2020 38 3 182 190
1766 Eenvoudige recepten voor koken in magere tijden Adriaan de Boer 2020 38 3 191 197
1767 Philips breidt uit tussen Vecht en Eem – Het Gooi als het 'Eindhoven van het Noorden' Jaap Groeneveld 2020 38 3 198 213
1768 Soest en Soesterberg verstedelijken – Zuilenstructuur blijkt taaier dan verwacht Henk van den Boogaard 2020 38 3 214 221
1769 Speciaal Chanoekafeest: 7 december 1953 – Wederopbouw van de Joodse Gemeente Bussum Annet Betsalel 2020 38 3 222 229
1770 Vernieuwing in de Nederlandse Hervormde Kerk – De casus Naarden Niels van Driel 2020 38 3 230 239
1771 Wethouder Bouma bouwt goedkoop in Bussum Eric de Ruijter 2020 38 3 240 245
1772 Naoorlogse architectuur in Hilversum – Optimisme en vooruitgangsgeloof in steen Annette Koenders 2020 38 3 246 255
1773 Open Dag TVE in Soest
2020 38 3 256 256
1774 Hoezo 'De Zegepraalende Vecht'? – Een merkwaardig boek over de Vechtstreek Jos Odekerken 2020 38 4 259 270
1775 Vroege chemische industrie in Baarn – Drie eeuwen productie van ongebluste kalk Henriëtte Beuk 2020 38 4 271 275
1776 Respijt voor de 'Gooische moordenaar' – In 1947 rijdt de bus van Bussum naar Naarden Joris Cammelbeeck 2020 38 4 276 282
1777 Dominee, rokkenjager en landverrader – Portret van Gerrit van Duyl (1888-1952) Pieter Hoogenraad 2020 38 4 283 291
1778 Vondst van een speerpunt uit de late bronstijd – Gebruik voor de jacht was het primaire doel Sander Koopman en Anton Cruysheer 2020 38 4 292 298
1779 Sprinkgermanen, oom Brommy en die Eierkinder – Afreageren op WO II in het Gooi Frits Booy 2020 38 4 299 305
1780 Familiearchieven: een rijke erfenis (3) – Tijmen de Saijer: erfgooier en pastoor (1603-1658) Maria Boersen 2020 38 4 306 315
1781 Vijfentwintig jaar Stichting Omgevingseducatie – Ontdek het erfgoed in de eigen regio Maya Heinsbroek 2020 38 4 316 318
1782 Boekbesprekingen – Elsenburg, de verdwenen buitenplaats
2020 38 4 319 319
1783 Boekbesprekingen – Boeiende verhalen over Baarns verleden
2020 38 4 319 320
1784 De grens tussen Nederhorst en Vreeland – In 1834 eindigt een gevolg van de Franse tijd Kees Floor 2021 39 1 3 8
1785 Koopvaarders strijken neer in het Gooi – Van Oostzeehandel naar een landhuis bij Hilversum Gerard Hoogendijk 2021 39 1 9 22
1786 Opbouw van de bodem van de vesting Naarden – Bouwput na sloop Stadskantoor biedt uniek inzicht Sander Koopman 2021 39 1 23 34
1787 Professor dr. J.W. Pont – Bruggenbouwer tussen Nederland en Zuid-Afrika Gerrit Schutte 2021 39 1 35 44
1788 Familiearchieven: een rijke erfenis (4) – Schilderij met onbekende dame Maria Boersen 2021 39 1 45 55
1789 Boekbesprekingen – Hilversum, een stad op drift
2021 39 1 56 60
1790 Boekbesprekingen – Dolf van den Brink
2021 39 1 60 62
1791 Boekbesprekingen – Schatrijk – Gooi- en Vechtstreek
2021 39 1 63 64
1792 De N.S.F. en grote antennes aan de horizon(1) – Het telegrafie-ontvangstation in Blaricum (1919-1922)
2021 39 2 67 76
1793 De Mediene tussen Vreeland en Utrecht – Joodse bewoners van buitenplaatsen aan de Vecht
2021 39 2 77 83
1794 De Van Heemstralaan in Baarn – Zoektocht naar de geschiedenis van het westelijke deel
2021 39 2 84 97
1795 Familiearchieven: een rijke erfenis (5) – De Fundatie van Laurentius van der Aa
2021 39 2 98 109
1796 We hebben een steen verlegd – Het lot van Ernst van Kempen en Aäron Loterijman
2021 39 2 110 116
1797 Wie waren Gerrit de Neef en Paulus van Weeren? – Het verhaal van twee Gooise oorlogsslachtoffers
2021 39 2 117 119
1798 Recensies – Oorlogsplaquette in de VU ontrafeld
2021 39 2 120 121
1799 Recensies – Roelof Visser – Eerste radiotechnicus van de N.S.F. Radio
2021 39 2 121 124
1800 Recensies – Straten & personen in het oude dorp Laren
2021 39 2 124 127
1801 Recensies – Eemnesser Namenboek
2021 39 2 128 128
1802 De moderne tijd kwam met de trein – Industrie en villawijken tussen Vecht en Eem Henk Michielse 2021 39 3 131 142
1803 Wonen in het Gooise groen – Maken en verstoren van een illusielandschap Anette Koenders 2021 39 3 143 151
1804 Nooit gebouwd in Weesp – Grootse plannen, achterhaalde prognoses en verzet Cees Pfeiffer 2021 39 3 152 162
1805 Hoe het silhouet van Muiden veranderde – De geschiedenis van Bouvy zout Ayla Blüm 2021 39 3 163 166
1806 Het gat van Hamdorff – Laren tussen nostalgie en 'winkelkoorts' Cees Meijer 2021 39 3 167 176
1807 Vrees voor gaten in de linies – Militaire invloed op het tracé van een spoorlijn Jaap van Welsen 2021 39 3 177 183
1808 Een eeuw Nederlandse Bachvereniging – Schoonderbeek voerde al vanaf 1910 de Matthäus uit Marcus van der Heide 2021 39 3 184 192
1809 Weg met die weg! – Boulevards of Broken Dreams in het Gooi Jan Vollers 2021 39 3 193 197
1810 De N.S.F. en grote antennes aan de horizon(2) – Pionieren met omroep in het Gooi (1920-1940) Jaap Groeneveld 2021 39 3 198 211
1811 Bussum in de 'vaart der volkeren' – Een dorp werd wakker geschud Kees Flink en Ben de Veth 2021 39 3 212 220
1812 Het gezicht van het Gooi – De erfenis van de erfgooiers Nol Verhagen 2021 39 3 221 227
1813 Bouwen op tegenstrijdigheid – Wonen en werken op erfgooiersgrond Anton Kos 2021 39 3 228 239
1814 Het dorpsbeeld van Nederhorst den Berg – Metamorfose van gemeentehuis tot woonlocatie Claudette Baar 2021 39 3 240 247
1815 Volksverhalen over weerwolven – Duiverlse krachten in het katholieke Gooi Sarah Remmerts de Vries 2021 39 3 248 251
1816 Streekgenoten in het leger van Napoleon – Vooral ziekten en uitputting eisten hun tol Iny Hoogendijk 2021 39 4 255 264
1817 De Krijgsman in Muiden – Een geschiedenis van vele explosies Guus Kroon 2021 39 4 265 276
1818 Verstoorde rust bij molen De Onrust – Tekeningen met de mysterieuze signatuur T.V.E. Jaap Groeneveld 2021 39 4 277 283
1819 De Grote Kerk van Naarden is nooit af – Geschiedenis van restauraties sinds 1930 Hendrik Jan Tolboom 2021 39 4 284 292
1820 Familiearchieven: een rijke erfenis (6) – Rijkje Raven: een rijke Blaricumse boerin Maria Boersen 2021 39 4 293 299
1821 Drie vondsten uit de Bronstijd – Vuurstenen, een hamerbijl en een bijl Anton Cruysheer en Sander Koopman 2021 39 4 300 304
1822 Het 'witte goud' van kasteel Sypesteyn – Van zijn porseleinservies at de jonkheer nooit Sarah Remmerts de Vries 2021 39 4 305 307
1823 Beneden verwachting – Een historische terugblik op het crisisjaar 1919 Niels van Driel en Philip Stoffels 2021 39 4 308 310
1824 Verslag Open Dag 2021 in Bussum Joris Cammelbeeck 2021 39 4 311 315
1825 De Emil-Ludenbijeenkomst 2021 Frits Booy en Anton Kos 2021 39 4 316 318
1826 Recensie – Atlas wilde bomen en struiken
2021 39 4 319 319
1827 Geachte redactie
2021 39 4 320 320
1828


1829 Bestrijding van de pokken in Hilversum – Vaccinatie en registratie als wapen Wim Dral 2022 40 1 3 9
1830 Veeneiken uit de polders bij Weesp – De landschapsontwikkeling rondom Angstel en Vecht Jos Bazelmans, Sjoerd van Daalen e.a. 2022 40 1 10 29
1831 Tolhuizen aan de Straatweg Naarden-Amersfoort – Waarom er aan de Wakkerendijk geen stond Jaap Groeneveld 2022 40 1 30 41
1832 Het 'chocoladekerkje' van Weesp – Van Houten en de Protestantenbond (1880-2021) Peter Korver 2022 40 1 42 52
1833 Kuyperkaartjes tussen Vecht en Eem – Vooral met veel details binnen de gemeentegrenzen Kees Floor 2022 40 1 53 58
1834 Recensies – Hemebestormers
2022 40 1 59 58
1835 Recencies – Hilversummers in de jaren '50
2022 40 1 59 63
1836 Geachte redactie
2022 40 1 64 64
1837


1838