Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!
alles over de viagra nederland oorsprong van cialis nederland de ziekte

Organisatie

Bestuur

TVE wordt bestuurd door het Bestuur.  Aangesloten organisaties zijn vertegenwoordigd in de Deelnemersraad.
TVE werd in 1970 opgericht. Er waren toen nog maar weinig organisaties die zich actief bezig hielden met de geschiedenis van de plaatsen in het Gooi en het omliggende gebied. Mede door TVE kwamen in iedere plaats historische kringen tot stand. Verder sloten organisaties die zich inzetten voor het behoud van monumenten en het karakteristieke landschap zich erbij aan, zoals in Hilversum, Huizen en Blaricum en de Vrienden van het Gooi.
In 2015 is besloten tot een aanpassing van de statuten. In het oude model bestond de stichting uit een groot aantal bestuursleden, onderverdeeld in een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur, waarin de ca. 40 lokale en regionale organisaties zitting hadden. Op de vergaderingen van 16 november 2016 en 13 december 2016 stemden de bestuursleden in met een model bestaande uit een Bestuur van 5-7 leden en een Deelnemersraad voor de aangesloten organisaties. Op 16 februari 2017 zijn de herziene statuten van Tussen Vecht en Eem bij de notaris ondertekend.

Beleidsplan

Pdf: 2014-2018

Jaarverslagen

Pdf: 2016
Pdf: 2015
Pdf: 2014
Pdf: 2013
Pdf: 2012

Jaarrekeningen

Pdf: 2016
Pdf: 2015
Pdf: 2014
Pdf: 2013
Pdf: 2012

Statuten

Pdf:

Bestuur

Voorzitter:
J.L. (Jan) Vollers, Van der Helstlaan 2, 1412 HK Naarden, tel. 035 – 694 8846.
voorzitter@tussenvechteneem.nl
Secretaris:
J.W. (Jan) Siebenga, Julianalaan 10, 1412 GS Naarden, tel. 035- 694 4956.
secretaris@tussenvechteneem.nl
Penningmeester:
S.A.J.J. (Iny) Hoogendijk-Vranken, Rostocklaan 7, 1404 AD Bussum, tel. 035 – 694 7726.
penningmeester@tussenvechteneem.nl

Overige leden Bestuur:
J.J.L. (Joris) Cammelbeeck, Naarden, tel. 035- 683 9318
E.E. (Ed) van Mensch, Hilversum, tel. 035 – 623 4913

Top

Deelnemersraad

Gooi e.o.
AWN Naerdincklant  Archeologie tussen Eem en Vechtstreek
Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen
Landschap Erfgoed Utrecht
Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Gooiland
Stichting Geopark Gooi en Vecht
Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek
Stichting Stad en Lande van Gooiland
Streekarchief Gooi en Vechtstreek
Vereniging van Vrienden van het Gooi

Baarn: Historische kring Baerne
Blaricum: Historische kring Blaricum; Stichting Couleur locale Blaricum
Eemnes: Historische kring Eemnes
Gooise Meren: Historische kring Bussum; Historische kring Stad Muiden; Stichting De Vesting; Stichting tot behoud Oude Begraafplaats Naarden; Vereniging Vestingstad Naarden
Hilversum: Hilversumse Historische Kring Albertus Perk; Stichting De Hof; Stichting Hilversum, Pas Op!
Huizen: Historische kring Huizen; Stichting Huizer Museum; Vrienden van het Oude Dorp Huizen
Laren: Geologisch Museum Hofland; Historische kring Laren
Loenen: Historische kring Loenen
Soest: Historische vereniging Soest/Soesterberg
Weesp: Historische kring Weesp; Museum Weesp
Wijdemeren: Historische kring Ankeveen, ’s-Graveland, Kortenhoef; Historische kring Loosdrecht; Historische kring Nederhorst den Berg; Kasteel-Museum Sypesteyn

Top