Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Organisatie

Bestuur

TVE wordt bestuurd door het Bestuur. Aangesloten organisaties zijn vertegenwoordigd in de Deelnemersraad.
TVE werd in 1970 opgericht. Er waren toen nog maar weinig organisaties die zich actief bezig hielden met de geschiedenis van de plaatsen in het Gooi en het omliggende gebied. Mede door TVE kwamen in iedere plaats historische kringen tot stand. Verder sloten organisaties die zich inzetten voor het behoud van monumenten en het karakteristieke landschap zich erbij aan, zoals in Hilversum, Huizen en Blaricum en de Vrienden van het Gooi.
In 2015 is besloten tot een aanpassing van de statuten. In het oude model bestond de stichting uit een groot aantal bestuursleden, onderverdeeld in een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur, waarin de ca. 40 lokale en regionale organisaties zitting hadden. Op de vergaderingen van 16 november 2016 en 13 december 2016 stemden de bestuursleden in met een model bestaande uit een Bestuur van 5-7 leden en een Deelnemersraad voor de aangesloten organisaties. Op 16 februari 2017 zijn de herziene statuten van Tussen Vecht en Eem bij de notaris ondertekend.

Activiteitenplanning

Pdf: 2024

Jaarverslagen

Pdf: 2022

Jaarrekeningen

Pdf: 2022

Statuten

Pdf: Statuten TVE

Privacy

Stichting Tussen Vecht en Eem werkt conform een privacyprotocol. Klik hier voor het privacyprotocol.

Bestuur

correspondentie adres TVE: Juliananalaan 10, 1412 GS Naarden.

Voorzitter:

Ana van der Mark

Bussum

tel. 06-4642 3312
email

 

 

Secretaris:

Jan Siebenga

Naarden

tel. 035-694 4956
email

 

 

Penningmeester:

Corné Zandbergen

Bussum

tel. 035-694 9763
email

 

 

Overige leden Bestuur:

Joris Cammelbeeck

Naarden

tel. 035-683 9318

 

 

Hetty Laverman

Naarden

tel. 06-2361 8314

 

 

Anne Schley – de Bruin

‘s-Graveland

tel. 06-4086 5090

 

 

Top

Deelnemersraad

Gooi e.o.
AWN Naerdincklant  Archeologie tussen Eem en Vechtstreek
Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek
Stichting Stad en Lande van Gooiland
Baarn: Historische kring Baerne
Blaricum: Historische kring Blaricum
Gooise Meren: Historische kring Bussum; Historische kring Stad Muiden; Stichting Monumentaal & Historisch Muiderberg; Comenius Museum
Hilversum: Hilversumse Historische Kring Albertus Perk; Stichting Hilversum, Pas Op!
Huizen: Historische kring Huizen; Stichting Huizer Museum
Laren: Geologisch Museum Hofland; Historische kring Laren; Singer Laren
Weesp: Historische kring Weesp
Wijdemeren: Historische kring Ankeveen, ’s-Graveland, Kortenhoef; Historische kring Loosdrecht; Historische kring Nederhorst den Berg; Kasteel-Museum Sypesteyn

Nog ca. 16 andere historische organisaties zijn op een andere wijze verbonden aan TVE:

Gooi e.o.
Archief Gooi en Vechtstreek
Landschap Erfgoed Utrecht
Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Gooiland
Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht
Vereniging van Vrienden van het Gooi
Blaricum: Stichting Couleur locale Blaricum
Eemnes: Historische kring Eemnes
Gooise Meren:  Stichting De Vesting; Stichting tot behoud Oude Begraafplaats Naarden; Vereniging Vestingstad Naarden
Hilversum: Stichting De Hof
Huizen: Vrienden van het Oude Dorp Huizen
Loenen: Historische kring Loenen
Soest: Historische vereniging Soest/Soesterberg
Weesp: Museum Weesp

Top