Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Historisch Café Naarden

De Stichting Tussen Vecht en Eem, Vereniging Vestingstad, het Comeniusmuseum en de Archivaris van het Stads- en Streekarchief organiseren per jaar vijf lezingen. Bij deze lezingen staan aan het Gooi gerelateerde onderwerpen centraal.

De lezingen worden gehouden in januari, maart, mei, september en november. De aanvangstijd is 20.15 uur. De locatie is het podium deMess, de oude officierskantine aan het Adriaan Dortsmanplein 1b in Naarden-Vesting. Hier is voldoende en gratis parkeerruimte aanwezig.

De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage in “de pet” wordt bijzonder op prijs gesteld. Deze bijdragen worden gebruikt voor de zaalhuur en een kleine beloning voor de sprekers.