Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Historische Canon tussen Vecht & Eem

De Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) heeft in samenwerking met de Stichting Omgevingseducatie een historische canon uitgebracht in 23 vensters voor het hele gebied tussen Vecht en Eem. Hierin komen de belangrijkste elementen van de regionale geschiedenis aan de orde. Met steun van een twintigtal deskundige schrijvers uit het netwerk van TVE en met medewerking van bij TVE aangesloten organisaties heeft een speciale werkgroep de klus geklaard.
De twee organisaties zijn zeer verheugd hierbij de canon in de vorm van een website te kunnen aanbieden.
Naast de website is de canon ook in boekvorm uitgebracht (1e druk 2009). In januari 2011 is tevens een Fietskaart uitgebracht waarop 69 van in de canon beschreven ’te bezoeken plekken’ zijn weergegeven.Tenslotte is in het voorjaar van 2011 een nieuwe versie van de canon verschenen in de reeks Regionale Canons van Noord-Holland, die op initiatief van Cultureel Erfgoed Noord-Holland is uitgegeven door HDC Media. Canon van het Gooi en de Vechtstreek.

000_01_web

Het Muiderslot: A. Gieling

De Stichting Omgevingseducatie brengt een groot aantal lesbrieven uit ten behoeve van het onderwijs. Deze lesbrieven worden ook op de site beschreven. Door “verdiepings- en discussieteksten” aan de vensters toe te voegen, willen we de canon actueel houden. Ter inleiding: Prof. dr Piet Leupen gaat uitvoerig in op de betekenis van de regionale canon, zowel voor de gebruikers (historische verenigingen, scholen en historisch geïnteresseerden) als ten behoeve van het ontwikkelen van lokale canons.

Vensters: in 23 vensters of thema’s wordt de geschiedenis aangeboden, beginnend bij de geologie van het gebied en eindigend met ‘beeld en geluid’.

  • Door met de cursor een vensterafbeelding aan te raken verschijnt een korte samenvatting van het thema.
  • Door te klikken op een vensterafbeelding verschijnt een nieuwe pagina met tekst en afbeeldingen over het thema. Iedere venster-tekst begint met een samenvatting en eindigt met “zoeken en bekijken” (literatuur, websites en te bezoeken plekken).
  • Discussieteksten – Over ieder thema kan in de loop van de tijd eveneens discussiemateriaal verschijnen. Deze informatie komt beschikbaar door te klikken op de knop “discussie” onderaan de venstertekst. Iedereen die commentaar heeft op een venstertekst, kan dat doorgeven aan de redactie van de canon.
  • Onderwijsprojecten – Over vrijwel ieder thema komen in de loop der tijd onderwijsprojecten beschikbaar. Deze worden samengesteld door de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek.

Colofon: hier zijn alle betrokkenen bij het canon-project te vinden: de leden van de werkgroep, de auteurs, de “leveranciers” van de illustraties, de eindredactie, de webmaster en de subsidiegevers.