Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Colofon Canon

TVE Werkgroep Historische Canon
– Drs Anton Cruysheer, archeoloog
– Alice Geijsel, projectleider Stichting Omgevingseducatie
– Drs Jan E. Lamme, historisch geograaf, bestuurslid TVE
– Prof. Dr Piet Leupen, emeritus-hoogleraar Middeleeuwse geschiedenis
– Dr Henk Michielse, historicus, coördinator Werkgroep
– Dr Aukje Zondergeld-Hamer, oud-conservator Weesper Museum, adviseur

Medewerkers
Voor de ‘vensters’ hebben onderstaande personen teksten geleverd.
Enkele vensters zijn van de hand van meerdere medewerkers.
Alle vensters zijn door de Werkgroep geredigeerd.

– Karin Abrahamse, archivaris Hilversum (17)
– Chris de Bont, historisch geograaf (7)
– Anton Cruysheer, archeoloog AWN Naerdincklant (2,3,14)
– Arie Gouka, wethouder van Bussum (8)
– Jaap Groeneveld, oud-bestuurslid en redacteur van TVE (10)
– Dick A. Jonkers, ecoloog (21)
– Jan Lambert, geoloog, voorzitter Geologisch Museum Hofland (1)
– Jan E. Lamme, historisch geograaf, bestuurslid TVE (12, 23)
– Piet Leupen, emeritus hoogleraar middeleeuwse geschiedenis (6, 9)
– Bas Kreuger, historicus, directeur Nederlands Vesting Museum (13)
– Henk Kok, oud-secretaris Kamer van Koophandel (16)
– Anton Kos, historicus & tentoonstellingsmaker (4)
– Ed van Mensch, oud-directeur Goois Museum, oud-hoofdredacteur TVE (5)
– Henk Michielse, historicus, hoofdredacteur TVE (8,19)
– John Mol, actief lid Historische Kring Loosdrecht (20)
– Jan Out, medeoprichter en oud-redactiesecretaris TVE (15)
– Egbert Pelgrim, redacteur Hilversums Historisch Tijdschrift Eigen Perk (22)
– Piet Timmer, oud-voorzitter HK Albertus Perk(18)
– Gerrit Schutte, emeritus-hoogleraar geschiedenis van het protestantisme (11)
– Margriet van Seumeren, kunsthistoricus (18)

Eindredactie vensters
– Afke Hielkema, Bureau Ethiscript Hilversum

Webmaster Historische Canon
– Erik van Wijland

Illustraties
De illustraties zijn ondermeer beschikbaar gesteld door:
– Archief Hilversum
– Archief Naarden
– Archief Weesp
– Archief Utrecht
– Historische Kring Blaricum,
– Historische Kring Bussum
– Historische Kring Eemnes
– Historische Kring Loosdrecht
– Historische Kring Loenen
– Historische Kring Muiden
– Historische Kring Nederhorst den Berg
– Museum Hilversum
– Vesting Museum
– Opmaakteam TVE
Persoonlijke collecties:
– Frans de Gooijer,
– Jaap Groeneveld
– Dick Jonkers
– Ed van Mensch
– Gerdis Michielse-Oud
– Egbert Pelgrim
Beeldrecht
TVE heeft er naar gestreefd de rechten van de illustraties volgens wettelijke bepalingen te regelen. Degenen die desondanks menen nog bepaalde rechten te kunnen doen gelden, worden verzocht zich te wenden tot de Stichting Tussen Vecht en Eem (adres zie website TVE).

Subsidiegevers
De totstandkoming van de Canon, de website en de uitgave in boekvorm is mogelijk gemaakt door de gulle steun van de volgende fondsen en gemeentebesturen:

 

logoVSBFonds_web
Cultuurfonds Bank Nederl. Gemeenten
logoPBCfonds_web
Prins Bernhard Cultuurfonds NH
logokfHeinFonds_web
K.F. Hein Fonds
logoBNGcultuurfonds_web
Stichting VSBfonds
logo_baarn_web
gemeente Baarn
logo_blaricum_web
gemeente Blaricum
logo_bussum_web
gemeente Bussum
logo_eemnes_web
gemeente Eemnes
logo_hilversum_web
gemeente Hilversum
logo_huizen_web
gemeente Huizen
logo_laren_web
gemeente Laren
logo_naarden_web
gemeente Naarden
logo_wijdemeren_web
gemeente Wijdemeren