Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Invoering omgevingswet

Met het daadwerkelijk in werking treden van de Omgevingswet per 1 januari 2024 is er veel veranderd in de werkwijzen en verantwoordelijkheden in het zogenoemde fysieke leefomgevingsdomein van overheden op onderwerpen als: bouwwerken, infrastructuur, water, watersystemen, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en werelderfgoed.

Deze Omgevingswet legt veel meer dan voorheen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering op gemeentelijk niveau.

Deskundigen vanuit de AWN, Nederlandse Archeologie Vereniging en Erfgoedvereniging Heemschut hebben voor vrijwilligers en geïnteresseerden in erfgoed (archeologisch, landschappelijk, monumentaal en immaterieel) een digitale kennismakingsmodule gemaakt.
Deze kennismaking heeft als doel het verwerven van enige basiskennis over de Omgevingswet, de Erfgoedwet en burgerparticipatie.

De kennismodule is vooral gericht op het begrippenkader van de Omgevingswet, manieren om erfgoed onder de aandacht te brengen, tips en achtergrondinformatie.

De duur van de kennismakingsmodule module is 30 tot 60 minuten, afhankelijk van hoe uitgebreid je de stof tot je neemt.
Ben je geïnteresseerd, klik dan op: Omgevingswet en cultureel erfgoed: een eerste kennismaking

De nieuwe wet heeft grote gevolgen voor de werkwijze van historische verenigingen.
Hoe die werkwijze er uit gaat zien kunt u vinden bij Omgaan met de Omgevingswet, een uitgave van Heemschut, geschreven door Hans Buis. Hier staat ook waar u terecht kunt voor hulp en ondersteuning.

Een daadwerkelijk hulp-aanbod vanuit AWN en Heemschut

– AWN en Heemschut helpen, publieksversie (zie bijlagen:  AWN en Heemschut helpen en  AWN-BH-voor-TVE-Bijeenkomst-voor-Hist-en-Archeo-Verenigingen-Omgevingswet )

– en aanbod voor m.n. leden van lid-organisaties deelnemersraad TVE

– de digitale kennismakingscursus Omgevingswet en cultureel erfgoed: een eerste
kennismaking’ waarin kort en bondig uitleg wordt gegeven.