Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Omgaan met de Omgevingswet

Wilt u meer weten over ‘Omgaan met de Omgevingswet’  en het aanbod voor hulp bij het omgaan daarmee ga dan naar:

1   Omgevingswet: handreiking voor historische verenigingen

Speciaal voor iedereen die te maken heeft met erfgoedbehoud heeft Heemschut de handreiking Omgaan met de Omgevingswet opgesteld, die ondersteuning biedt in het wegwijs worden in de nieuwe wet. De wet zorgt voor grote veranderingen. Dat is vaak lastig, maar biedt ook kansen om effectief invloed te krijgen op gemeentelijk beleid rond erfgoed. In deze handreiking staat centraal hoe deze kansen te benutten. 

De manier van werken van historische verenigingen zal zeker op vier punten moeten veranderen als gevolg van de nieuwe regels die de Omgevingswet stelt. Lees hier meer over in: Omgevingswet – de nieuwe regels van het spel

2   Meer weten of mogelijkheden van daadwerkelijke ondersteuning als u in actie wilt komen binnen uw gemeente ga naar het aanbod

  –  De omgevingswet en Erfgoed, AWN en Heemschut helpen

  –  Erfgoed en de Omgevingswet, een bijeenkomst voor historische en heemkundige verenigingen.

  –  Nog geen basiskennis ga dan naar de digitale kennismodule: Omgevingswet en cultureel erfgoed: een eerste kennismaking