Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Gastarbeiders: gevraagd en gebleven

Gastarbeiders tussen Vecht en Eem 1960-1980.

cropped-kopfoto-gastarbeiders-turks-centrum-1987-bijgesneden-500x144

In 1960 kwamen de eerste gastarbeiders naar onze regio. Nu, vijftig jaar later, zijn de verhalen van deze mensen vastgelegd. Daarin vertellen ze waarom ze hun geboorteland hebben verlaten, wat voor werk ze hier gingen doen, waar ze woonden en hoe ze daar leefden. We spraken ook de mensen die vanuit hun beroep of als vrijwilligers met deze gastarbeiders te maken kregen. Al deze verhalen maken deel uit van het grote verhaal van de gastarbeiders in onze omgeving: het Gooi, de Vechtstreek en het Eemland. Een samenvatting van dit verhaal leest u op de pagina Gastarbeiders tussen Vecht en Eem op deze site.

gastarbeid-intro-2De titel van hun verhaal is Gevraagd en gebleven. Gevraagd, omdat er veel vraag naar hun arbeid was. Er was rond 1960 genoeg werk waar Nederlanders geen zin meer in hadden. Gebleven, omdat veel van deze ‘tijdelijke’ arbeidskrachten hier uiteindelijk toch zijn blijven wonen. Hun kinderen en kleinkinderen zijn meestal in Nederland geboren en opgegroeid. Onder dezelfde titel Gevraagd en gebleven heeft de Stichting Tussen Vecht en Eem in september 2011 een boek en een tentoonstelling gepresenteerd. Daarin vindt u een uitgebreide versie van de geschiedenis van de gastarbeiders in onze regio. Het boek is nog steeds te koop bij de penningmeester van TVE. Deze website is het vervolg op boek en tentoonstelling. Ze is in de eerste plaats bedoeld voor de verhalen, die ons na het verschijnen van het boek bereikten.

gastarbeid-intro-3Wat is er op deze site te zien en te lezen:

  • een korte geschiedenis van de gastarbeiders in de hele regio tussen Vecht en Eem
  • een beschrijving van de gastarbeid per plaats
  • de verhalen van de betrokkenen, zowel buitenlanders als Nederlanders