Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

ANBI

anbi

Stichting Tussen Vecht en Eem is per 1 januari 2009 aangemerkt als een ANBI (=Algemeen Nut Beogende Instelling). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarnaast betaalt een ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen.

ANBI-gegevens TVE 2019

Naam Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE)
RSIN (fiscaal nummer) 8079.78.334
Contactgegevens Rostocklaan 7, 1404 AD BUSSUM www.tussenvechteneem.nl penningmeester@tussenvechteneem.nl
Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden Voorzitter: J.L. Vollers
Secretaris: J.W. Siebenga
Penningmeester: S.A.J.J. Hoogendijk-Vranken
Lid: J.J.L. Cammelbeeck
Lid: H.M. Laverman
Lid: A.F.N. Mascini
Lid: E.E. van Mensch
Beleidsplan Klik naar Beleidsplan 2018-2023
Beloningsbeleid Zie: N.v.t.
Doelstelling Doel van de stichting is: – het wekken van belangstelling voor-, het verbreiden van kennis over- en het bevorderen van onderzoek naar de geschiedenis van het gebied tussen Vecht en Eem; – het behoud van cultuur-historische en karakteristieke waarden; – het ondersteunen en stimuleren van samenwerking van aangesloten organisaties en andere instellingen op historisch en aanverwant gebied.
Verslag van uitgeoefende activiteiten Zie: Klik naar Jaarverslag 2018
Financiële verantwoording Zie: Klik naar Jaarrekening 2018