Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

ANBI

anbiStichting Tussen Vecht en Eem is per 1 januari 2012 aangemerkt als een culturele ANBI instelling (=Algemeen Nut Beogende Instelling). De stichting is daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gift komt dus geheel ten goede aan de doelstellingen van de stichting. U kunt uw gift in mindering brengen bij uw aangifte inkomstenbelasting. Uw gift/schenking aan een culturele ANBI mag u zelfs met 25% verhogen voor uw belastingaangifte. De website van de belastingdienst geeft meer informatie: Belastingdienst ANBI

ANBI-gegevens TVE 2022

Naam Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE)
RSIN (fiscaal nummer) 8079.78.334
Contactgegevens www.tussenvechteneem.nl penningmeester@tussenvechteneem.nl
Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden Voorzitter: A. van der Mark
Secretaris: J.W. Siebenga
Penningmeester: C. Zandbergen
Lid: J.J.L. Cammelbeeck
Lid: Mw. H.M. Laverman-Berbée
Lid: Mw. A. Schley
Beloningsbeleid Zie: N.v.t.
Doelstelling Doel van de stichting is: – het wekken van belangstelling voor-, het verbreiden van kennis over- en het bevorderen van onderzoek naar de geschiedenis van het gebied tussen Vecht en Eem; – het behoud van cultuur-historische en karakteristieke waarden; – het ondersteunen en stimuleren van samenwerking van aangesloten organisaties en andere instellingen op historisch en aanverwant gebied.
Beleidsplan Klik naar Beleidsplan 2018-2023
Verslag van uitgeoefende activiteiten Zie: Jaarverslag 2023
Financiële verantwoording Zie: Jaarrekening 2023