Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Doelstelling

Het gebied waarin de Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) actief is, omvat het hele Gooi als uitloper van de Utrechtse Heuvelrug, de lage (of natte) delen ten oosten van de Vecht en het Eemland ten westen van de Eem. Een gebied met een unieke en bewogen geschiedenis in een veelzijdig landschap.

Doel van Tussen Vecht & Eem is:

    • Het wekken van belangstelling voor en het bevorderen van onderzoek naar de historie van de bovengenoemde regio en het verbreiden van deze regionale geschiedenis;
    • Het behoud van cultuur-historische en karakteristieke waarden;
    • Het stimuleren van samenwerking van aangesloten organisaties en andere instellingen op historisch en aanverwant gebied.

Beleidsplan

Pdf: 2018-2023

Dit doel willen wij bereiken door:

  • Het uitgeven van het Tijdschrift Tussen Vecht en Eem. Klik hier voor het tijdschrift.
  • Het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten zoals de Open Dagen voor donateurs en andere belangstellenden in samenwerking met een van de aangesloten organisaties. Klik hier voor Open Dag.
  • Het doen van onderzoek naar nog onderbelichte thema’s door werkgroepen te formeren. De uitkomsten kunnen leiden tot incidentele publicaties en/of tentoonstellingen.
  • Het functioneren als een netwerk-organisatie die lokale en regionale organisaties op historisch gebied in onze regio verbindt en kennis met elkaar deelt.

Netwerk-organisatie
Historische Kringen zijn over het algemeen met hetzelfde soort activiteiten bezig: uitgeven van een tijdschrift, organiseren van bijeenkomsten en lezingen, beoefenen van historisch speurwerk in de eigen plaats, het beschrijven, verwerven, bewaren en conserveren van voorwerpen etc. Uitwisseling van ervaringen is voor de kringen van belang en wordt door TVE ondersteund en gestimuleerd. Tijdens de Algemene Bestuursvergaderingen krijgt elke organisatie bij agendapunt “Tour de ronde” gelegenheid melding te maken van actuele onderwerpen en vragen aan de orde te stellen.

Het ontwikkelen van nieuwe initiatieven
In 2022 is een nieuwe website Roerend Erfgoed tussen Vecht en Eem geïntroduceerd. Door voorwerpen uit de collectie van de historische kringen op deze speciale website te plaatsen, bereiken aangesloten organisaties een groter bereik voor hun collectie.

Ter voorbereiding op de komende Omgevingswet voor de historische organisaties is in 2021 een cursus over dit onderwerp georganiseerd door TVE samen met Heemschut en AWN Naerdincklant.

Samenwerking met andere organisaties
Regelmatig wordt TVE gevraagd een standpunt in te nemen ten aanzien van ontwikkelingen in het Gooi e.o. De TVE heeft in samenwerking met de HHK Albertus Perk bij de voorbereiding voor de fusie van Het Streekarchief Hilversum en het Archief Gooise Meren en Huizen gepleit voor het in stand houden van studiezalen in zowel Naarden als Hilversum. Met Stad en Lande van Gooiland en de Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG) heeft TVE in 2021 een Adres gestuurd aan de politieke partijen in de regio met de oproep om behoud van erfgoed en landschap in hun programma’s op te nemen. Samen met VVG is in 2020 een zienswijze ingediend op de concept provinciale omgevingsverordening.

Tenslotte
De Stichting Tussen Vecht en Eem vindt het belangrijk dat inwoners en bezoekers van deze streek gemakkelijk toegang krijgen tot wat het Gooi, de Vechtstreek en Eemland in de loop van de tijd zo bijzonder heeft gemaakt.

Veel kennis over de geschiedenis is te vinden bij de archiefdiensten in Hilversum, Naarden, Amsterdam (Weesp en RHC Vecht en Venen) en Amersfoort. Verder zijn er musea over diverse onderwerpen in onder meer Hilversum, Huizen, Laren, Naarden of Weesp. Voor geologische vondsten uit ons gebied kan men terecht in Geologisch Museum Hofland.