Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Doelstelling

Het gebied waarin de Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) actief is, omvat het hele Gooi als uitloper van de Utrechtse Heuvelrug en de noordelijke delen van de Vechtstreek en Eemland ten westen van de Eem. Een gebied met een unieke en bewogen geschiedenis in een veelzijdig landschap.

Doel van Tussen Vecht & Eem is:

  • Het wekken van belangstelling voor en het bevorderen van onderzoek naar de historie van de bovengenoemde regio en het verbreiden van deze regionale geschiedenis;
  • Het behoud van cultuur-historische en karakteristieke waarden;
  • Het stimuleren van samenwerking van aangesloten organisaties en andere instellingen op historisch en aanverwant gebied;

Dit doel willen wij bereiken door:

  • Het uitgeven van het Tijdschrift Tussen Vecht en Eem. Klik hier voor het tijdschrift.
  • Het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten zoals de Open Dagen voor donateurs en andere belangstellenden in samenwerking met een van de aangesloten organisaties. Klik hier voor Open Dag.
  • Het doen van onderzoek naar nog onderbelichte thema’s door het instellen van werkgroepen. De werkzaamheden van specifieke werkgroepen kunnen leiden tot incidentele publicaties en/of tentoonstellingen. Klik hier voor Werkgroepen.
  • Het functioneren als een netwerk-organisatie die lokale en regionale organisaties op historisch gebied in onze regio verbindt en kennis met elkaar deelt.

Netwerk-organisatie
Historische Kringen zijn over het algemeen met hetzelfde soort activiteiten bezig: uitgeven van een tijdschrift, organiseren van bijeenkomsten en lezingen, beoefenen van historisch speurwerk in de eigen plaats, het beschrijven, verwerven, bewaren en conserveren van voorwerpen etc. Uitwisseling van ervaringen is voor de kringen van belang en wordt door TVE ondersteund en gestimuleerd. Tijdens de Algemene Bestuursvergaderingen krijgt elke organisatie bij agendapunt “Table ronde” gelegenheid melding te maken van actuele onderwerpen en vragen aan de orde te stellen.

Naast het uitwisselen van ervaringen wordt in bepaalde gevallen ook samengewerkt. TVE kan hierbij een coördinerende en indien nodig initiërende rol spelen. Een voorbeeld is de in 2012 ingestelde werkgroep om te onderzoeken hoe organisaties documenten en objecten digitaal beschikbaar kunnen stellen.

Samenwerking met andere
Regelmatig wordt TVE gevraagd een standpunt in te nemen ten aanzien van ontwikkelingen in het Gooi e.o. Actueel is dat TVE met zeven andere organisaties haar zorg heeft uitgesproken over het plan van het Rijk om monumenten zoals de Vesting Naarden af te stoten. In de gemeente Hilversum streeft TVE naar behoud en presentatie van de collectie roerend erfgoed.
In het recente verleden speelden het opheffen van het archief in Weesp, ‘de weg over de hei’ bij Bussum, of de verbinding tussen de rijkswegen A6 en A9 langs het Naardermeer. TVE werkt daarbij samen met de Vereniging van Vrienden van het Gooi en de Vechtplassencommissie. Met deze organisaties vindt regelmatig overleg plaats. Waar dat wenselijk is, betrekt zij de belanghebbende aangesloten organisaties bij deze samenwerking.

Tenslotte
De Stichting Tussen Vecht en Eem vindt het belangrijk dat inwoners en bezoekers van deze streek gemakkelijk toegang krijgen tot wat het Gooi, de Vechtstreek en Eemland in de loop van de tijd zo bijzonder heeft gemaakt. Veel kennis over de geschiedenis is te vinden bij de drie archiefdiensten in Hilversum, Naarden en Weesp (RHC Vecht en Venen). Verder kan men natuurlijk plaatselijke musea in onder meer Hilversum, Huizen of Weesp bezoeken, terwijl het Comenius Museum en Singer Laren internationaal bekend zijn. Voor geologische vondsten uit ons gebied kan men terecht in Geologisch Museum Hofland (Laren). De toegankelijkheid en bekendheid zijn de laatste jaren toegenomen, maar dat was 50 jaar geleden minder het geval.