Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Emil Ludenprijs

In 1982 stelde de Stad en Lande Stichting, als erfgenaam van de Erfgooiersvereniging de Emil Ludenprijs in voor personen en instellingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van de geschiedenis en traditie van de erfgooiers.

Om het draagvlag en bereik van de prijs te vergroten sloten in 2008 de besturen van de organisatie voor regionale geschiedenis, de Stichting Tussen Vecht en Eem, en van de Vereniging van Vrienden van het Gooi, zich bij het Emil Ludenfonds aan. Een jaar later volgde ook de Stichting Goois Natuurreservaat.

De Emil Ludenprijs bestaat uit een penning en een oorkonde.

Aan wie kan de prijs worden toegekend?

De prijs wordt sindsdien toegekend aan personen of instellingen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van de regionale geschiedenis en het behoud van cultureel en landschappelijk erfgoed.

Waarom is de prijs vernoemd naar Emil Luden?

De prijs is vernoemd naar Emil Luden (1863-1942), de eerste onafhankelijke voorzitter op grond van de Erfgooierswet van 1912. Tot zijn dood in 1942 heeft hij zich hard ingespannen de agrarische omstandigheden van scharende erfgooiers te verbeteren; de verstoorde verhoudingen tussen erfgooiers en de bestuurders van de Gooise gemeenten te herstellen en was nauw betrokken bij de verkoop van gronden aan de speciaal opgerichte Stichting Goois Natuurreservaat, met een gunstige schadeloosstelling aan de erfgooiers.
Luden was afkomstig uit een vooraanstaande Amsterdamse familie en woonde in Bussum. Rond de eeuwwisseling was hij president-commissaris van de Deli-Batavia Maatschappij NV. Hij was nauw betrokken bij de Amsterdamse schutterij, maar na de opheffing hiervan werd hij reserveofficier bij de infanterie. In 1914 was hij reserve luitenant-kolonel en gemobiliseerd; hij trachtte dat te combineren met zijn voorzitterschap. Bij zijn eervol ontslag in 1929, in verband met zijn leeftijd, werd de titulaire rang van generaal-majoor toegekend. Hij was lid van Provinciale Staten en van het dagelijks bestuur van het Goois Natuurreservaat.

De Emil Ludenprijs is toegekend aan de volgende personen:

2023 – De Blaricumse Dag van het Werkpaard
2022 – Jaap Vlaanderen
2021 – Jaap Groeneveld
2020 – niet toegekend i.v.m. lock down Corona/covid-19
2019 – Piet Bakker
2018 – Dr. Anton Kos
2017 – Vrijwilligers Goois Natuurreservaat
2016 – dr. H.C.M. (Henk) Michielse
2015 – D. A. (Dick) Jonkers
2014 – F.J.J. (Frans) de Gooijer
2013 – J. (Jelle) Harder
2012 – J.V.M. (Jan) Out
2011 – Maud Arkesteijn-van Willigen
2010 – ing. E.E. (Ed) van Mensch
2009 – prof. dr. P.H.D. (Piet) Leupen
2002 – E.J. (Bert) Boeters
2001 – S.G. (Stef) Nieuwenhuizen
2000 – A.P. Kooijman-van Rossum
1998 – Henk Schaftenaar
1996 – ir. T. van Tol
1994 – mr. M.W. Jolles
1993 – S. (Siem) Pos
1992 – E.A.M. (Els) Scheltema-Vriesendorp
1989 – mr. F. (Freek) Fontein
1987 – mr. M. (Meinard) Tydeman
1986 – H.C. (Herman) de Jager
1985 – A.C.J. (Ad) de Vrankrijker
1984 – H.P.C. (Henk) van den Berg
1983 – K. (Klaas) Wouda

Lees de verslagen door te klikken op naam van persoon aan wie de prijs in een bepaald jaar is toegekend.
Bronnen:
https://www.stadenlandevangooiland.nl/activiteiten/emil-ludenpenning
https://www.tussenvechteneem.nl/category/emil-ludenlezing/
https://www.tussenvechteneem.nl/tijdschrift-archief/