Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Categorie — Emil Ludenbijeenkomst

Jaap Groeneveld onderscheiden met de Emil Ludenpenning 2021

TVE-bestuurslid en (eind)redacteur Jaap Groeneveld is op 15 oktober 2021 in het Raadhuis van Naarden in het zonnetje gezet.  Voorzitter Jan Vollers heeft mede namens de besturen van Stad en Lande van Gooiland, de Vereniging Vrienden van het Gooi en het Goois Natuurreservaat de heer Groeneveld de begeerde penning, vernoemd naar de laatste voorzitter van de Erfgooiers, overhandigd. Bestuurslid Hetty Laverman las het juryrapport voor.
(Lees verder)

november 2, 2021   Reacties uitgeschakeld voor Jaap Groeneveld onderscheiden met de Emil Ludenpenning 2021

Emil Ludenbijeenkomst 2021

Op vrijdag 15 oktober 2021 opende Frits van Dulm de bijeenkomst in de Burgerzaal van het oude Stadhuis te Naarden, waar een grote groep geïnteresseerden bijeen was voor de uitreiking van de Emil Ludenpenning 2021 aan Jaap Groeneveld. (Lees verder)

november 2, 2021   Reacties uitgeschakeld voor Emil Ludenbijeenkomst 2021

Emil Ludenbijeenkomst 2019

Op vrijdag 11 oktober 2019 opende Frits van Dulm de bijeenkomst  in de Burgerzaal van het oude Stadhuis te Naarden, waar een grote groep geïnteresseerden bijeen was voor de uitreiking van de Emil Ludenpenning 2019 aan Piet Bakker. De redenen voor de uitverkiezing van Piet Bakker zijn, samengevat, dat hij op bijzonder en belangrijke wijze, met grote kennis en inzet, heeft bijgedragen aan de kennis over en behoud van natuur en erfgoed in het Gooi waarbij hij in zijn werk, zijn vele adviezen, publicaties en lezingen juist ook aandacht heeft gevestigd op de waarden van de natuur in relatie tot de cultuurhistorie. (Lees verder)

oktober 15, 2019   Reacties uitgeschakeld voor Emil Ludenbijeenkomst 2019

Emil Ludenbijeenkomst 2018

Op vrijdag 19 oktober vond de uitreiking van de Emil Ludenpenning plaats aan dr. Anton Kos in het oude Stadhuis van Naarden. De redenen zijn, samengevat, dat hij als geen ander de geschiedenis van de erfgooiers heeft bestudeerd, hierover in talloze boeken en artikelen heeft gepubliceerd en dat hij naast deze publicaties met lezingen en projecten in belangrijke mate heeft bijgedragen inzicht te krijgen in de geschiedenis van de erfgooiers en deze levend te houden.

(Lees verder)

oktober 28, 2018   Reacties uitgeschakeld voor Emil Ludenbijeenkomst 2018

Emile Ludenbijeenkomst 2017

De jaarlijkse Emil Ludenbijeenkomst heeft op 21 april 2017 plaatsgevonden in de Infoschuur ’t Gooi, Naarderstraat 103, 1217 GL  Hilversum

De Emil Ludenpenning is uitgereikt aan vrijwilligers Goois Natuurreservaat.
De redenen zijn, samengevat, dat de ca. 350 vrijwilligers zich al vele jaren op bijzondere wijze inzetten voor het in stand houden van het natuurschoon in het Gooi met daarin de karakteristieke elementen van landschappelijke, geologische, cultuurhistorische en archeologische waarden. Zij zijn ambassadeurs van de Gooise natuur waardoor het draagvlak onder de Gooise bevolking voor natuur en landschap wordt vergroot. Met hun specifieke ervaring, kennis, ideeën en fysieke inspanningen leveren zij een belangrijke bijdrage in het functioneren van het Goois Natuurreservaat.

Tijdens deze bijeenkomst werd ook de jaarlijkse Emil Ludenlezing uitgesproken. Dit jaar door Jaap Mulder, roofdierspecialist, met als onderwerp: Dassen en dassenvoorzieningen in het Gooi.

Het Riverside Trio (saxofoon, gitaar en zang) verzorgde de muziek.

mei 5, 2017   Reacties uitgeschakeld voor Emile Ludenbijeenkomst 2017