Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Jaap Groeneveld onderscheiden met de Emil Ludenpenning 2021

TVE-bestuurslid en (eind)redacteur Jaap Groeneveld is op 15 oktober 2021 in het Raadhuis van Naarden in het zonnetje gezet.  Voorzitter Jan Vollers heeft mede namens de besturen van Stad en Lande van Gooiland, de Vereniging Vrienden van het Gooi en het Goois Natuurreservaat de heer Groeneveld de begeerde penning, vernoemd naar de laatste voorzitter van de Erfgooiers, overhandigd. Bestuurslid Hetty Laverman las het juryrapport voor.

Meer dan 35 artikelen van zijn hand over historische geografie, zoals oude wegen, grenzen, dijken, brinken en monumenten vonden hun weg naar Tussen Vecht en Eem.

Medeoprichter van TVE Jan Out, – ook bij deze uitreiking aanwezig – had Jaap al in 2001 aangeraden om het artikel ‘Hoofdwegen in en rond Eemnes door de eeuwen heen’ in het kwartaalblad van de Historische Kring Eemnes, eveneens aan te bieden aan Tussen Vecht en Eem.

Verder was hij verantwoordelijk eindredacteur van publicaties als Mooi van lijn en kleurDe verdwenen streekdrachten van Eem tot Vecht, van de Historische Canon Vecht en Eem die in 2009 verscheen en in 2012 medeauteur en redacteur van het boek De dood van een erfgooier – Honderd plaatsen van herinnering tussen Vecht & Eem.

In aanwezigheid van echtgenote en verdere familie, sprak Jaap Groeneveld ontroerd zijn dankwoord uit op deze feestelijk slotavond van de week van de Erfgooiers. De muzikale omlijsting verzorgde het Van Lennepkwartet.

Foto’s gemaakt door E. van Wijland