Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Emil Ludenbijeenkomst 2021

Op vrijdag 15 oktober 2021 opende Frits van Dulm de bijeenkomst in de Burgerzaal van het oude Stadhuis te Naarden, waar een grote groep geïnteresseerden bijeen was voor de uitreiking van de Emil Ludenpenning 2021 aan Jaap Groeneveld.

Vervolgens werd de Emil Ludenlezing gegeven door prof. dr. Anton Kos.
De muziek werd dit jaar verzorgd door het Van Lennep Kwartet.

                

Deze avond was tevens de afsluiting van de ‘week-van-de-erfgooier’ van vrijdag 8 oktober tot en met vrijdag 15 oktober 2021.