Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

1572 is nog steeds actueel

Het jaar 1572 zegt lang niet alle Nederlanders iets. Een gemiste kans vinden de burgemeesters van 26 gemeenten die te maken hadden met de Tachtigjarige Oorlog. Met een reeks activiteiten willen zij in 2022 – precies 450 jaar na dato – aandacht vragen voor de nog altijd actuele vraagstukken uit die tijd.

Zie bericht uit de Gooi-Eemlander van 13 april 2021