Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Aanmeldingsformulier Groot Goois Toekomstdebat


    Vrijdag 21 februari van 16 tot 19 uur in het Singer Theater te Laren.

    Dhr.Mevr.

    Uw aanmelding is definitief na ontvangst van € 10,- p.p.

    Het bedrag kan overgemaakt worden op IBAN NL95 INGB 0003 8920 84 van Stichting Tussen Vecht en Eem, Naarden.