Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Adres aan de politiek in het Gooi en de Vechtstreek

Augustus 2021

Wij, particuliere organisaties die opkomen voor het unieke cultuur-historisch landschap en het gebouwde erfgoed in het Gooi en de Vechtstreek, richten ons met dit Adres tot alle plaatselijke politieke partijen ter voorbereiding van hun programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Lees het gehele document: Adres aan de politiek in het Gooi en de Vechtstreek.