Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Basiscursus Archeologie 2019

Deze basiscursus wordt georganiseerd door de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN), afdeling 13: Naerdincklant en is bestemd voor AWN-leden en geïnteresseerden die meer willen weten over het archeologisch erfgoed in Nederland en de manier waarop dit wordt gevonden, opgegraven, bewaard en gedocumenteerd.
De cursus wordt op vijf zaterdagen gegeven ( 26 jan, 9 febr en 2-16-30 maart) op verschillende plaatsen.
Het cursusgeld bedraagt voor AWN-archeologie leden: € 35 en  voor niet AWN-archeologie leden: € 75
Voor nadere informatie mail naar secr.naerdincklant@gmail.com of bel met M.0623618314 (H.Laverman)