Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Boek: Naarden 1572 – burgermoord en brandstichting

Op 1 december 1572 roeide een legereenheid in dienst van landsheer Filips II de mannelijke bevolking van Naarden uit. Een keur aan historici behandelt in dit boek alle aspecten van deze ramp.

De historische gebeurtenissen op en rond die dag worden beschreven: hoe past Naarden 1572 in het grote verhaal van de Opstand in de Nederlanden, wat gebeurde er precies in de stad, waarom werd Naarden zo gestraft, hoe ziet het ‘gezicht van de Spaanse vijand’ er uit, wat voor oorlogsellende zien we in de Gooise dorpen, hoe krabbelde de stad Naarden weer op en welke militaire bezoekingen kwamen er later nog over de regio?

Hoe herdacht de stad de ramp en hoe werd die landelijk herinnerd: in tekeningen en schilderijen, in de geschiedschrijving, in de kinderliteratuur, in het verslag van ooggetuige Lambertus Hortensius en in het legendarische verhaal van de Naarder smid Huibert van Eijken.

Het boek is een uitgave van Tussen Vecht en Eem in samenwerking met de Werkgroep Naarden 1572, met financiële steun van Ellen Mouthaan Makelaardij, het Nederlands Vestingmuseum en het Prins Bernard Cultuurfonds.

Het is te koop voor €9,50, in de winkel van de TVE en in de boekhandel. Donateurs van TVE krijgen het boek gratis.

Zie ook BussumsNieuws