Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Cursus Erfgoedvrijwilligers en de omgevingswet

Eind vorig jaar hebben we aangekondigd, dat de Stichting Tussen Vecht en Eem het initiatief heeft genomen voor een cursus Erfgoedvrijwilligers* en de Omgevingswet.
Daarop is door de aangesloten organisaties positief gereageerd en hebben zich al meerdere deelnemers van diverse organisaties aangemeld.
Inmiddels hebben we van het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie en het Prins Bernhard Cultuurfonds een subsidie ontvangen, zodat we de cursus kunnen laten doorgaan.

* landschappelijk, monumentaal, onder- en bovengronds, materieel-immaterieel erfgoedvrijwilligers of degene die dat willen worden.

Datum: vrijdag 3 september.
Locatie: (corona proof) Spieghelkerk, Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 34, 1405 HM Bussum (nabij station Naarden-Bussum, waar ook parkeermogelijkheid is).
Aanvang : 10.30 uur
Duur: tot 16.00 uur
Deelnemers zullen vanaf half augustus een digitale kennismodule ontvangen om zich voor te bereiden.
Meer details kunnen jullie lezen in deze bijlage.

Aanmeldingen (of herbevestiging van eerder getoonde interesse) zo spoedig mogelijk per mail aan: h.m.lavermanberbee@gmail.com
o.v.v.
voor en achternaam:
woonadres:
telefoonnummer/mobiel:
organisatie, van waaruit wordt deelgenomen:

Voor vragen bellen naar mobiel 06-23618314