Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Cursus Omgevingswet en cultureel erfgoed: een eerste (digitale) kennismaking

Met de komst van de omgevingswet per 1 januari 2024 veranderd er veel in de werkwijzen en verantwoordelijkheden in het zogenoemde fysieke leefomgevingsdomein van overheden op onderwerpen als: bouwwerken, infrastructuur, water, watersystemen, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en werelderfgoed.

Deze wet legt veel meer dan voorheen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering op gemeentelijk niveau.

Deskundigen vanuit de Nederlandse Archeologie Vereniging en Erfgoedvereniging Heemschut hebben voor vrijwilligers en geïnteresseerden in erfgoed (archeologisch, landschappelijk, monumentaal en immaterieel) een digitale kennismakingsmodule gemaakt. 

De cursus heeft als doel het verwerven van enige basiskennis over de omgevingswet, de erfgoedwet en burgerparticipatie.

Hij bestaat uit twee delen: de kennismodule en een vervolgbijeenkomst. De kennismodule is vooral gericht op het begrippenkader van de Omgevingswet, manieren om erfgoed onder de aandacht te brengen, tips en achtergrondinformatie.

De vervolgbijeenkomst gaat dieper in op voorbeelden, de eigen lokale en regionale situatie en hoe je het als vrijwilliger kunt aanpakken om erfgoed onder de aandacht te brengen. Verder is er ruimte voor uitwisseling en het bieden van een netwerk.

De duur van de kennismodule is 30 tot 60 minuten, afhankelijk van hoe uitgebreid je de stof tot je neemt.

Ben je geïnteresseerd, klik dan op: Omgevingswet en cultureel erfgoed: een eerste kennismaking