Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Discussie – 13 – Water als verdedigingsmiddel

De schootsvelden van Naarden zijn nooit geïnundeerd!

Wat de ingenieurs van de genie nooit is gelukt, presteerde de redactie van het historisch tijdschrift van Tussen Vecht en Eem (TVE mrt. 2009, p. 79) wel: bij een artikel over water als verdedigingsmiddel werd een onscherpe luchtfoto van de vesting Naarden uit de jaren dertig geplaatst met de tekst ‘Naarden geïnundeerd’ erboven.
Wie de foto echter zorgvuldig bekijkt zal hebben gezien dat er van een onderwaterzetting totaal geen sprake is.
Lees het artikel van Henk Schaftenaar “Schootsvelden van Naarden nooit geïnundeerd“.