Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Doortrekken A201 over de hei ten Zuiden van Hilversum onaanvaardbaar

De Vrienden van ‘t Gooi (VVG) vindt het doortrekken van de N201 ten zuiden van Hilversum naar de A27, dwars over de hei, absoluut onaanvaardbaar. Hoewel nog niet gekozen is voor deze variant en dus wettelijke maatregelen om er tegenop te treden nog ontbreken, is het goed om een signaal aan de politiek af te geven dat het plan op extreem veel weerstand zal stuiten.
Als desondanks voor deze variant gekozen zou worden zal de VVG gebruik maken van alle middelen die volgens de wet tot onze mogelijkheden behoren, waaronder het optreden in juridisch planologische procedures.
Zie de notitie die voorzitter Hans Metz heeft ingediend, mede namens de Stichting Tussen Vecht en Eem en de Hilversumse Historische Kring ‘Albertus Perk’: Inspraaknotitie Hans Metz