Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Emil Ludenpenning 2022

De penning werd uitgereikt door de voorzitter van het GNR, Kees-Jan Dosker mede namens de overige organisaties Stad en Lande, de Vrienden van het Gooi en Tussen Vecht en Eem.

De Gooi en Eemlander betitelde Jaap als enige echte Mister GNR. Jaap Vlaanderen treedt eind dit jaar terug na 40 jaar in dienst geweest te zijn bij GNR.