Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Emile Ludenbijeenkomst 2017

De jaarlijkse Emil Ludenbijeenkomst heeft op 21 april 2017 plaatsgevonden in de Infoschuur ’t Gooi, Naarderstraat 103, 1217 GL  Hilversum

De Emil Ludenpenning is uitgereikt aan vrijwilligers Goois Natuurreservaat.
De redenen zijn, samengevat, dat de ca. 350 vrijwilligers zich al vele jaren op bijzondere wijze inzetten voor het in stand houden van het natuurschoon in het Gooi met daarin de karakteristieke elementen van landschappelijke, geologische, cultuurhistorische en archeologische waarden. Zij zijn ambassadeurs van de Gooise natuur waardoor het draagvlak onder de Gooise bevolking voor natuur en landschap wordt vergroot. Met hun specifieke ervaring, kennis, ideeën en fysieke inspanningen leveren zij een belangrijke bijdrage in het functioneren van het Goois Natuurreservaat.

Tijdens deze bijeenkomst werd ook de jaarlijkse Emil Ludenlezing uitgesproken. Dit jaar door Jaap Mulder, roofdierspecialist, met als onderwerp: Dassen en dassenvoorzieningen in het Gooi.

Het Riverside Trio (saxofoon, gitaar en zang) verzorgde de muziek.