Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Excursie naar Waterliniemuseum

Tussen Vecht en Eem (TVE) organiseert in samenwerking met het Waterliniemuseum een excursie naar Fort bij Vechten te Bunnik.

Waterliniemuseum

De excursie vindt plaats op zaterdag 30 september 2017.
Om 9:15 uur vertrekt de bus bij TOP De Zandzee in Bussum (t.o. Sportfondsenbad, Struikheiweg 14, 1406 TK Bussum)
10:00 Aankomst bij het Waterliniemuseum, ontvangst met koffie/thee.
10:30 Welkom door Jan Vollers, voorzitter van TVE en ontvangst door Elganan Jelsma, directeur Waterliniemuseum.
10:35 Lezing van Bas Kreuger Geschiedenis van de Hollandse Waterlinie.
11:30 Bezoek aan het Waterliniemuseum.
13:00 Vertrek naar Bussum.

Aanmelden kan per email: penningmeester@tussenvechteneem.nl. Kosten  (inclusief busvervoer, ontvangst koffie, lezing en entree museum) € 25 voor donateurs TVE en € 35 voor overige geïnteresseerden. IBAN TVE: NL95 INGB 0003 8920 84 t.n.v. Stichting Tussen Vecht en Eem, Naarden.

PS Als u nu een instapabonnement neemt op TVE, ad € 15 voor 2017, bent u donateur en kunt u mee voor het lagere tarief. Dit tarief geldt ook voor uw partner.