Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Faro – van verdrag naar praktijk

Waarom bedrijven wij archeologie, voor wie doen we het en vooral: hoe kunnen burgers worden betrokken bij archeologische werkzaamheden?

Anders geformuleerd: hoe kunnen we uitvoering geven aan het door de Raad van Europa opgestelde, overigens nog niet door Nederland geratificeerde Verdrag van FARO (2005).(In dit verdrag wordt de nadruk gelegd op participatie: archeologie met en door burgers. Dit i.t.t. het Verdrag van Malta waarin de nadruk ligt op bescherming van archeologisch erfgoed.)

Dit soort vragen stonden centraal in het Webinar van het Archeologieplatform, gehouden op 20 januari. In het AWN-magazine jaargang 6, maart 2022 nr. 1 heeft Leo Ten Hag, hoofdredacteur van AIN hierover geschreven. ‘ Luisteren naar de vrijwilliger ‘

Hier kunt u zelf dit Webinar terugzien. Reactie en vragen zijn van harte welkom.

Faro en de leefomgeving en ondersteuning van erfgoedparticipatie:
https://www.youtube.com/watch?v=O71-vRx5Gbg