Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

2009 Historische Canon tussen Vecht en Eem

Uitnodiging
De Historische Canon Tussen Vecht & Eem
en het onderwijs
Woensdag 25 maart 2009

De besturen van de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek (OGVE) en
de Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) nodigen u graag uit voor de feestelijke presentatie van de regionale Historische Canon Tussen Vecht & Eem én de viering van het 15-jarig bestaan van de Stichting Omgevingseducatie.

Plaats: Burgerzaal van het Gemeentehuis Hilversum
Tijd: 14.30 -17.30 uur

Programma:
14.30 uur
– Ontvangst, koffie, thee
15.00 uur
– Opening door drs Karel Loeff, voorzitter van deze middag
– Welkomstwoord door Maud Arkesteijn, voorzitter St. Omgevingseducatie
– Wat kan het onderwijs met de regionale historische canon? Door drs Hans Mous, docent geschiedenis en bestuurslid van TVE
– En nu….. aan de slag met de canon. Demonstratie met leerlingen uit de regio. Erik Boog, wethouder van Hilversum, reageert.
16.00 uur
– Aanbieding van het eerste exemplaar van de canon door drs Jan Vollers, voorzitter van TVE aan prof. dr Frits van Oostrum, geestelijk vader van de landelijke canon en universiteirsprofessor in Utrecht
– Dankwoord door prof. Van Oostrom
– Borrel & gelegenheid tot snuffelen in materiaal van de Stichting Omgevingseducatie en Historische Kringen rond de regionale en lokale canons.
17.30 uur
– Sluiting.